План роботи закладу на 2020-2021 н.р.(розділ ІІ)

29.12.2020   Administrator   Категорія: План роботи закладу

ІІ РОЗДІЛ. Реалізація основних завдань освітньої діяльності школи, забезпечення прав особистості на освіту

Розділ

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Форма узагальнення

Примітка

2.1. Діяльність педколективу зі створення умов для реалізації Закону України «Про освіту»

Основні заходи щодо виконання законодавства України про загальну середню освіту:

- розробити тимчасовий порядок організації освітнього процесу в закладі в період карантину в зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19);

- скласти заходи щодо застосовування практики соціального дистанціювання та уникнення скупчення, спрямованих на мінімізацію контактування з іншими особами;

-передбачити можливість внесення змін до структури навчального року з урахуванням епідеміологічної ситуації;

- забезпечити навчання учнів, які належать до категорій, яким не рекомендовано перебування в закладі освіти,  за формами здобуття освіти, що максимально відповідають потребам їхнього захисту та безпеки (наприклад, педагогічний патронаж, екстернатна, сімейна (домашня) або дистанційна форми здобуття освіти);

- забезпечити право громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти, яка є основною складовою безперервної освіти;

- забезпечити охоплення навчанням дітей та молоді шкільного віку, що проживають на його території, обслуговування закладу;

- забезпечити виконання нормативно-правової бази щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти та усіх сфер функціонування закладу (розробка та затвердження положень, інструкцій, правил, рекомендацій тощо)

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація

Наказ

 

Довести до відома педколективу інструктивні та нормативні документи з питань виконання ст.53 Конституції України, Закону «Про освіту» та Закону «Про загальну середню освіту», нового Державного стандарту початкової загальної освіти

 

Сусла І.П.

Даценко О.І.

Панасюк Н.Д.

Куцкір С.В.

 

 

Здійснити прийом документів на зарахування дітей, які проживають на закріпленій за закладом території, до 1-х класів

До 01.06.2021

 

Гуцал М.

Наказ

 

Проводити роз’яснювальну роботу

 

серед мешканців району щодо особливостей прийому  в 1-й клас

Протягом року

Педколектив

 

 

Забезпечити необхідні умови для виконання Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту»:

а) виконання навчального плану школи та програм навчальних предметів у відповідності до Державного стандарту загальної середньої освіти

б) реалізацію варіативної частини навчального плану, яка спрямована на задоволення індивідуальних освітніх запитів учнів

в) організацію роботи груп продовженого дня для учнів

Протягом року

Адміністрація

Наказ

 

Забезпечити суворий контроль за виконанням Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту»

а) проводити роботу з дітьми, які пропускають школу без поважної причини, залучати їх до навчання. Тримати постійний контакт з батьками цих дітей;

б) взяти на облік усіх новоприбулих учнів;

в) внести відповідні зміни в

алфавітну книгу запису учнів з урахуванням випуску 9, ІІ курсу, набору в 1 класи, руху учнів за літо 2018 року

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

Вересень

 

 

Сусла І.П.

Куцкір С.В.

 

 

 

 

Класні керівники

 

 

Секретар

 

 

Проводити адміністративний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять

Щотижня

Сусла І.П.

Нарада при директорі

 

Провести наради з класними керівниками про порядок звітування про подальше навчання та працевлаштування випускників школи ІІ, ІІІ ступенів

Вересень

Куцкір С.В.

 

Звіт

 

Забезпечити контроль за навчанням і вихованням дітей, які потребують соціального захисту

Протягом року

Класні керівники

Нарада при директорі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб із особливими освітніми потребами

 

Забезпечити виконання заходів з реалізації основних напрямів та завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року щодо освіти дітей з особливими потребами

Протягом року

Адміністрація

 

 

Організувати навчання учнів за індивідуальною формою

Протягом року

Даценко О.І.

Сусла І.П.

Наказ

 

Вивчити нормативну  та методичну базу по впровадженню інклюзивного навчання в школі

Серпень

Даценко О.І.

Сусла І.П.

 

 

Відкрити інклюзивні класи

Вересень

Гуцал М.Б.

Наказ

 

Забезпечити кадрами навчально-виховний процес, проходження курсів, навчальних тренінгів

Протягом року

 

Гуцал М.Б.

Панасюк Н.Д.

 

 

Надати методичну допомогу батькам, педагогам з питань впровадження інклюзивного навчання. Організувати та провести батьківський лекторій за участю психолога, медичних працівників, представників ПМПК

Протягом року

Сусла І.П.

Даценко О.І.

Панасюк Н.Д.

Бюлетень

 

Провести консультацію: «Методичні рекомендації організації інклюзивного навчання дітей з особливими потребами в умовах ЗНЗ»

Серпень

Сусла І.П.

Даценко О.І.

Методичні рекомендації

 

Створити Команду психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами

Серпень

Гуцал М.Б.

Наказ

 

Скласти індивідуальний навчальний план та індивідуальну програму розвитку для дітей з особливими потребами

Серпень

Гоцкалюк А.Д.

Ференц Н.Я.

Зелінська Т.М.

Гальчишин О.М.

Індивідуальний навчальний план

 

Розробити та затвердити розклад корекційних занять

Серпень

Січень

Сусла І.П.

Даценко О.І.

Гнатишин М.Я.

 

 

Відкоригувати індивідуальні програми розвитку (за потребою)

Січень

Гоцкалюк А.Д.

Ференц Н.Я.

Зелінська Т.М.

Гальчишин О.М.

Гнатишин М.Я.

 

 

Забезпечити психолого-педагогічний  супровід дітей з особливими потребами

Протягом року

Палій І.М.

 

 

Провести комплексний аналіз результатів корекційної роботи з учнями з ООП за навчальний рік

Травень

Гоцкалюк А.Д.

Ференц Н.Я.

Зелінська Т.М.

Гальчишин О.М.

Гнатишин М.Я.

Пакет документів

Нарада при директорі

 

Залучати дітей з особливими потребами до позакласних і позашкільних заходів (по можливості)

Протягом року

Класні керівники

Куцкір С.В.

Заверуха Т.М.

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Дотримання Державного стандарту початкової освіти

Опрацювати законодавчі, нормативні, інструктивно-методичні матеріали щодо Нової української школи, які розміщено в рубриці «Нова українська школа» на сайті МОН України та на сайті «Нова українська школа»

Серпень

Даценко О.І.

Вчителі ПК

 

 

Ознайомити вчителів ПК з методичними рекомендаціями щодо організації освітнього процесу відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти Нової української школи

 

Серпень

Даценко О.І.

 

 

Провести аналіз навчально-

методичної бази кабінетів 1-х класів відповідно до «Орієнтовного переліку засобів навчання в початковій школі» та «Рекомендацій до створення освітнього середовища «Новий освітній простір»

Серпень

Даценко О.І.

Панасюк Н.Д.

Мушак І.І.

Гальчишин О.М.

 

Нарада при директорі

 

Підготувати інформаційно-методичні матеріали з питання особливостей організації освітнього процесу початкової школи в умовах Нової української школи. Створення і наповнення рубрик «Нова українська школа»

Серпень

Даценко О.І.

Бюлетень

 

Забезпечити формування сучасного освітнього середовища в школі згідно з вимогами Концепції «Нова Українська школа»

Протягом року

Учителі ПК

 

 

Сприяти організації навчання учителів початкових класів, які у 2020/2021, 2021/2022 н.р. будуть працювати в 1 класі

Протягом року

Панасюк Н.Д.

 

 

Ознайомити з новими програмами для 1-3 класів, складені відповідно до нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти

Серпень

П’ятнична І.В.

Засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів

 

Ознайомити вчителів ПК з інтернет-ресурсами організації освітнього процесу відповідно до  Державного стандарту початкової загальної освіти Нової української школи

Серпень

Панасюк Н.Д.

П’ятнична І.В.

Порадник

 

Ознайомити вчителів з науково-методичною та навчальною літературою організації освітнього процесу відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти НУШ

Серпень

Січень

Даценко О.І.

Панасюк Н.Д.

П’ятнична І.В.

Порадник

 

Формувати інноваційний освітній простір початкової школи в умовах реалізації Концепції НУШ

Протягом року

Учителі ПК

 

 

Спрямувати роботу педагогічного колективу початкової школи на оновлення змісту діяльності закладу в умовах Нової української школи

Протягом року

Адміністрація

 

 

Використовувати інноваційні технології навчання і виховання з метою формування компетентної особистості молодшого школяра

Протягом року

Учителі ПК

 

 

Сприяти формуванню та розвитку інноваційного потенціалу школи у ході реалізації Концепції «Нова Українська школа»

Протягом року

Адміністрація

 

 

Поступово переоснащувати кабінети ПК для наскрізного застосування ІКТ в освітньому процесі

Протягом року

Учителі ПК

 

 

Інформувати громадськість та педагогічну спільноту про особливості освітнього процесу в умовах Нової української школи

Протягом року

Учителі ПК

Батьківські збори

Відвідування ДНЗ

 

Забезпечити участь у проведенні методичних нарад для учителів початкових класів щодо запровадження Концепції Нової української школи

Протягом року

Панасюк Н.Д.

 

 

Оформити виставку науково-методичної літератури «Реалізуємо Концепцію «Нова українська школа»

Протягом року

Соболікова С.І.

Виставка

 

Сприяти участі вчителів усіх категорій у тренінгах з питань упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, інтеграції навчальних предметів, компетентнісного навчання, які проводить ТКМЦ НОІМ

Протягом року

Панасюк Н.Д.

Даценко О.І.

 

 

Забезпечити якісне функціонування сайту школи, оприлюднення інформації про діяльність закладу відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту»

Протягом року

Адміністрація

Ковальчук О.В.

 

 

Впроваджувати різноманітні форми навчання батьків учнів із метою формування у них спеціальних знань про розвиток дитини та дотримання принципів педагогіки партнерства

Протягом року

Куцкір С.В.

Учителі ПК

 

 

Провести методичні порадники для учителів початкових класів щодо запровадження Концепції Нової української школи «Інноваційні технології та методики освіти Нової української школи»

ІІ семестр

Панасюк Н.Д.

Даценко О.І.

Бюлетень

 

Упроваджувати ключові компоненти формули Нової української школи:

  • формування компетентностей, потрібних для успішної самореалізації дитини в суспільстві;
  • наскрізний процес виховання, спрямований на формування соціально-моральних цінностей;
  • дитиноцентризм, орієнтація на потреби учня в освітньому процесі;
  • сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології навчання учнів, освітян і батьків

Протягом року

Учителі ПК

 

 

Організувати освітній процес на принципах наступності та перспективності, продовжувати взаємодію між закладом та ДНЗ мікрорайону

Протягом року

Адміністрація

Угода

 

Організувати взаємовідвідування вчителями 4-их класів та вихователями відкритих занять з дітьми старшого дошкільного віку та уроків у початковій школі

Протягом року

Панасюк Н.Д.

 

 

Ознайомити батьків із психологічними закономірностями розвитку дитини молодшого шкільного віку

Жовтень

Палій І.М.

Рекомендації

 

Провести День відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників

Квітень

Адміністрація

Пам’ятки

 

Провести психолого-медико-педагогічний консиліум «Адаптація учнів першого класу до шкільного життя та створення умов для розвитку індивідуальних здібностей дитини»

Листопад

Адміністрація

Палій І.М.

Мушак І.І.

Гальчишин О.М.

Козак М.М.

Рекомендації

 

Анонсувати на сайті школи актуальні матеріали щодо НУШ

Протягом року

Даценко О.І.

Ковальчук О.В.

 

 

Залучити вчителів до участі в батьківських зборах у старших групах ДНЗ мікрорайону

Квітень

Даценко О.І.