План роботи закладу на 2020-2021 н.р.(розділ ІV)

29.12.2020   Administrator   Категорія: План роботи закладу

IV Розділ. Забезпечення безпечних умов життєдіяльності школи

 

Розділ

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Форма узагальнення

Примітка

4.1. Збереження здоров'я учасників освітнього процесу

Завершити ремонтні та профілактичні роботи, забезпечити здійснення прибирання усіх навчальних приміщень та прилеглої території закладу освіти (дезінфекція поверхонь, перевірка вікон щодо забезпечення наскрізного та кутового провітрювання; відкриття та дезінфікування жалюзійних решіток на отворах вентиляційної системи).

 

Серпень

Ботярко В.Б.

 

 

На вході до всіх приміщень закладу створити місця для обробки рук антисептичними засобами, позначивши яскравим вказівником правила та необхідність дезінфекції рук.

 

Серпень

Ботярко В.Б.

 

 

Обладнати кабінет №23 для тимчасового перебування учасників освітнього процесу у разі виявлення в них симптомів гострого респіраторного захворювання та/або підвищеної температури.

 

Серпень

Ботярко В.Б.

 

 

Організувати проведення очищення і дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил, тощо) після проведення занять у кінці робочого дня.

 

Протягом року

Ботярко В.Б.

 

 

Забезпечити виконання Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»

Протягом року

Педколектив

 

 

Здійснювати роботу щодо систематичного доведення до працівників школи та роз’яснення нових нормативно-правових документів з питань охорони життя і здоров‘я учнів та вихованців, запобігання усім видам дитячого травматизму

Протягом року

Інженер з техніки безпеки

Пшеничний А.А.

Інформації

накази

 

Організувати роботу комісій щодо попередження дитячого травматизму та охорону праці

Вересень

Пшеничний А.А.

Наказ

 

З метою забезпечення виконання Положення про організацію охорони праці в навчально-виховних закладах (наказ Міносвіти України від 30.11.93р. №429) проводити:

- інструктаж для всіх працівників школи з правил техніки безпеки, охорони праці;

- вести журнал обліку інструктажу персоналу;

- комісіям перевірити всі механізми в шкільних майстернях в кабінетах;

- у поурочних планах при виконанні практичних і лабораторних робіт передбачити інструктаж з техніки безпеки.

У шкільних майстернях, кабінетах хімії, фізики, біології, інформатики, спортивних залах вести журнал інструктажу;

- вести журнали обліку інструктажу учнів у спортивному залі, навчальних майстернях, кабінетах фізики, хімії у відповідності з п.60 Положення (наказ №429 додаток 2)

Протягом року

Педагогічний колектив

 

 

Перевірити комісією з ОП техніку безпеки та підписати акти на дозвіл проведення навчальних занять в кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, шкільних майстернях, спортзалі, на спортивних майданчиках

Серпень

Адміністрація

Пшеничний А.А.

 

 

Забезпечити співпрацю з міською дитячою поліклінікою, міською поліклінікою №1, Тернопільським міським Управлінням Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

Протягом року

Козак М.М.

Аналітична інформація

 

Організувати проходження медичних оглядів працівниками закладу

1 раз в рік

Козак М.М.

Наказ

 

Провести єдиний урок з безпеки життєдіяльності (останній тиждень перед канікулами)

Протягом року

Класні керівники

Інформація

Журнали

 

Здійснити заходи щодо доукомплектування закладу засобами пожежогасіння

Серпень

Ботярко В.Б.

 

 

Проводити тематичні виховні заходи із запобігання всім видам дитячого травматизму та збереження здоров’я учнів

Протягом року

Класні керівники

Запис у класному журналі

 

Проводити інструктажі з учнями перед екскурсіями, під час роботи на пришкільній ділянці, під час лабораторних та практичних робіт, тощо

Протягом року

Куцкір С.В.

Класні керівники

Вчителі - предметники

Запис у Журналі проведення інструктажів

Запис у класному журналі

 

Організувати роботу загонів ЮІР, ДЮП

До 05.10.20

Пшеничний А.А.

План роботи

 

Щоденно провітрювати всі приміщення в закладі

Протягом року

Завкабінетами

 

 

Забезпечити своєчасне прибирання приміщення школи

Постійно

Ботярко В.Б.,

техперсонал школи

Графік прибирання

 

4.2. Цивільний захист

Оновити стенди «Цивільний захист», «Знати вміти допомагати», «Безпека на дорозі», «Бережи життя»

Протягом року

Пшеничний А.А.

 

 

Всебічно перевірити стан протипожежного забезпечення в школі, привести наявність та стан засобів пожежогасіння до вимог нормативних документів

Серпень

2020

Адміністрація

 

 

Провести тренування педагогічного колективу та персоналу школи у діях на випадок витоку газу в приміщенні.

Березень

2021

Комісія з НС

 

 

Підбити підсумки роботи у сфері цивільного захисту у 2020 році та визначити основні завдання на 2021 рік на зборах керівного складу

Січень

Комісія з НС

 

Наказ

 

Провести День ЦЗ в закладі

 

Квітень

Адміністрація

 

 

Відпрацювати дії постійного складу школи, відповідно до варіантів можливої обстановки на території школи у разі виникнення НС техногенного характеру

Листопад

Керівний склад ЦЗ,

класні керівники

 

 

Забезпечити участь працівників і учнів у міських заходах з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Протягом року

Працівники, учасники освітнього процесу

 

 

Проводити просвітницьку роботу серед учнів, батьків та осіб, які їх заміняють, з питань запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними, захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями)

Постійно

Адміністрація,

класні керівники