План роботи закладу на 2020-2021 н.р.(розділ VІ)

29.12.2020   Administrator   Категорія: План роботи закладу

VI Розділ. Координація управління та внутрішньошкільний контроль

 

Розділ

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Форма узагальнення

Примітка

6.1. Організація контролю за виконанням урядових рішень у галузі освіти, наказів і розпоряджень МОН України, органів освіти, нормативних документів про школу

Провести засідання 1 педагогічної ради. Визначення пріоритетних напрямів діяльності школи на сучасному етапі

 • Вибори секретаря педради
 • Підсумки роботи школи за 2019-2020 н.р. та завдання на 2020-2021 н.р.
 • Особливості організації освітнього процесу в умовах епідемічної небезпеки
 • Затвердження плану роботи на новий навчальний рік
 • Погодження освітніх програм, структури та режиму роботи закладу на 2020-2021 н.р.
 • Стан впровадження нового Державного стандарту початкової освіти в рамках Концепції «Нова українська школа»
 • Затвердження курсів «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Інформатика»
 • Схвалення розподілу годин варіативної частини навчального плану
 • Про оцінювання варіативної складової навчального плану спецкурсів, курсів за вибором
 • Схвалення режимів роботи ГПД
 • Схвалення розподілу модулів з фізичної культури
 • Про проведення навчальних екскурсій у початкових класах

Серпень

Гуцал М.Б.

Протокол

 

Провести засідання 2 педагогічної ради:

 • Інформація про виконання рішень попередньої педради
 • Онлайн-середовище: виклики для всіх, можливості для кожного

Жовтень

Гуцал М.Б.

 

 

 

 

 

Панасюк Н.Д.

 

Протокол

 

Провести засідання 3 педагогічної ради:

 • Інформація про виконання рішень попередньої педради
 • Диференціація навчання – основа врахування індивідуальних особливостей та розумових здібностей учнів
 • Затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2021 рік

Січень

Панасюк Н.Д.

 

 

 

 

 

Сусла І.П.

 

 

 

Панасюк Н.Д.

Протокол

 

Провести засідання 4 педагогічної ради:

 • Інформація про виконання рішень попередньої педради
 • Інтеграція освітнього процесу як інструмент розвитку ключових компетентностей

молодших школярів

 • Формування морально-духовної, життєво компетентної особистості для успішної самореалізації в соціумі.

Березень

 

Сусла І.П.

 

 

 

Даценко О.І.

 

 

Куцкір С.В.

Протокол

 

Провести засідання 5 педагогічної ради:

 • Інформація про виконання рішень попередньої педради
 • Про вибір предмета ДПА для учнів 9-их класів
 • Погодження матеріалів ДПА для учнів 4-х, 9-х класів

Квітень

 

 

Даценко О.І.

Куцкір С.В.

 

Сусла І.П.

 

Даценко О.І.

 

Протокол,

наказ

 

Провести засідання 6 педагогічної ради:

 • Інформація про виконання рішень попередньої педради
 • Про перевід учнів 1-8 класів, І курсу колегіуму 
 • Про випуск учнів ІІ курсу колегіуму

Травень

Даценко О.І.

Сусла І.П.

Протокол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Використання різних форм контролю з метою підвищення його впливу на рівень і результативність освітнього процесу

Підготувати та здати звіти в ІСУО: ЗНЗ-1, 83-РВК та ін.

До 10.09 20

Адміністрація

Звіти

 

Перевірити й затвердити плани навчально-виховної роботи вчителів, усіх ланок діяльності школи

Вересень

Січень

Адміністрація

 

 

Аналізувати виконання навчальних програм, викладання окремих предметів (особливо нововведених), навантаження учнів домашніми завданнями, організацію позашкільної роботи

Протягом року

Адміністрація

 

 

Вивчити систему роботи вчителів, вихователів, зокрема тих, які підлягають атестації у 2020-2021 н.р.

До 15.03.21

Атестаційна комісія

 

 

Вивчити й проаналізувати якість знань, умінь і практичних навичок учнів, рівень вихованості школярів, згуртованість класних і загальношкільних колективів учнів (контрольні роботи, класно- узагальнювальний контроль)

Грудень

Травень

Адміністрація

 

 

Перевірити роботу учителів з попередження неуспішності, відсіву учнів зі школи, правопорушень і аморальних учинків, індивідуальної роботи з дітьми й підлітками, які вимагають особливої педагогічної уваги

Протягом року

Адміністрація

 

 

Здійснювати контроль за:

 • веденням класних журналів та іншої шкільної документації
 • виконанням навчальних програм
 • проведенням тематичних атестацій
 • нормативністю оцінювань
 • навчальними досягненнями учнів у класах
 • відвідуванням учнями занять
 • виконанням варіативних складових навчальних планів
 • перевіркою зошитів, проведенням лабораторних, контрольних, практичних робіт

Протягом року

Адміністрація

 

 

Провести моніторингове дослідження:

 • Дотримання режиму та якості харчування учнів
 • Робота педагогічного колективу щодо формування екологічної компетентності розумового виховання
 • Робота педагога-організатора
 • Діяльність школи-колегіуму з формування культурної компетентності

 

І семестр

 

 

 

І семестр

 

 

 

 

 

І семестр

 

 

ІІ семестр

 

 

 

Даценко О.І.

 

 

 

Куцкір С.В.

 

 

 

 

 

Куцкір С.В.

 

 

Куцкір С.В.

 

 

 

 

Узагальнити матеріали перевірки стану виконання державних вимог при викладанні таких предметів:

- Дизайн і технології, трудове навчання (1-4 класи)

- Музичне мистецтво (1-4 класи)

- Математика

- Історія, правознавство

- Основи християнської етики

- Трудове навчання

- Образотворче мистецтво

- Українська мова

- Хімія

- Музичне мистецтво

 

І семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

 

 

 

 

 

 

Даценко О.І.

 

Даценко О.І.

 

Панасюк Н.Д.

Панасюк Н.Д.

Куцкір С.В.

 

Сусла І.П.

Даценко О.І.

Куцкір С.В.

Сусла І.П.

Гуцал М.Б.

Наказ

 

Здійснити діагностування учнів 1-х класів з метою вивчення рівня адаптивності першокласників у школі

Жовтень-листопад

 

Даценко О.І.

Консиліум

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Здійснення оперативного контролю за станом техніки безпеки й охорони праці, пожежної безпеки, за роботою з попередження травматизму й нещасних випадків із дітьми

Здійснення перевірки:

- раціонального розміщення навчального обладнання, технічних засобів навчання відповідно до вимог безпеки праці;

- готовності закладу освіти до нового навчального року щодо створення безпечних умов навчання в кабінетах фізики, хімії, інформатики, біології, спортивних залах, шкільних майстернях

- опору ізоляції та захисного заземлення

Протягом року

Адміністрація

 

 

Здійснювати контроль за додержанням нормативності ведення у навчальному закладі  «Журналу реєстрації нещасних випадків, що сталися з учнями»

Протягом року

Адміністрація

 

 

Здійснити контроль за організацією навчання учнів, які не можуть відвідувати навчальний заклад за станом здоров’я

Протягом року

Адміністрація

 

 

Здійснювати контроль за журналом реєстрації інструктажу учнів у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, майстернях, спортзалах

Протягом року

Адміністрація

 

 

Здійснювати контроль за веденням журналів цільового інструктажу для учнів

Протягом року

Адміністрація

 

 

Здійснювати оперативний контроль за дотриманням учнями й вчителями ТБ навчання в предметних кабінетах, ПДР, протипожежної безпеки під час виховних заходів

Протягом року

Пшеничний А.А.

 

 

Підготувати щоквартальні звіти про нещасні випадки, які сталися з учнями

4 рази в рік

Пшеничний А.А.

Звіт,

Нарада при директорові