Батькам майбутніх першокласників.

02.03.2020   Administrator   Категорія: Майбутнім першокласникам

Шановні батьки майбутніх першокласників,

що проживають на території обслуговування

ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»!

 

Згідно з наказом управління освіти і науки Тернопільської міської ради  від 27.02.2020р. №68 «Про порядок організації та проведення електронного зарахування дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ради» з 01.03.2020 року запроваджується в тестовому режимі електронна система зарахування дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти.

          Електронне зарахування дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ради відбувається після попередньої електронної реєстрації дитини.

Електронна реєстрація та електронне зарахування дітей на навчальний період 2020/2021 н.р. через здійснюється у два етапи:

 • основна хвиля - з 01 березня до 29 травня;
 • додаткова хвиля (виключно на вільні місця) після 2 червня.

      Зарахування дитини до першого класу закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника та попереднього електронного зарахування.

     

    Електронну реєстрацію (зарахування) дітей до першого класу закладу здійснювати через  тестову версію порталу Bloqly https://school.bloqly.com/#/  з 2 березня по 29  травня 2020 року.

 

   Документи, необхідні для зарахування:

 • Заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти від одного з батьків дитини (законного представника), подана особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника).
 • Копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти.
 • Оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682.
 • Копія та оригінал документа, що підтверджує місце проживання дитини (для підтвердження права на першочергове зарахування).*

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):

 • паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;
 • довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”;
 • документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);
 • рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
 • документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
 • довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);
 • акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. №866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);
 • інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників. Приймаючи такий документ, директори закладів освіти повинні переконатися, що він:

 містить інформацію, яка підтверджує чи посвідчує місце проживання дитини або її батьків (одного з батьків) на території обслуговування відповідного закладу загальної середньої освіти;

 складений, виданий чи посвідчений особою, яка уповноважена на це відповідно до закону;

 має форму та реквізити, передбачені відповідним нормативно-правовим актом.

Важливо також, що вид документа для підтвердження місця проживання обирає особа, яка подає заяву на зарахування дитини.

 • У випадку подання документів на вільні місця, до необхідних документів додається також довідка від закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування із цього закладу чи незарахування до нього. Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини).
 • У випадку зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного чи спеціального класу (з його утворенням за відсутності) до заяви додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

 

 

Звертаємо Вашу увагу!!!

Зарахування дітей до ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»

на 2020/2021 н.р.  здійснюватиметься у відповідності до  Порядку організації та проведення електронного зарахування дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ради, затвердженого виконавчим комітетом Тернопільської міської ради від 26.02.2020 р. № 179.

 

 

 

Територія обслуговування, закріплена за закладом

 на 2020-2021 навчальний рік

(Територія обслуговування закладів визначена рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 13.02.2020 року № 105 «Про закріплення території обслуговування за закладами дошкільної та загальної середньої освіти на 2020-2021 навчальний рік»)

 

 1.  

 

Миру   (1-6)

 1.  

Максима Кривоноса   (1, 3, 5)

 1.  

Петриківська

 1.  

В.Винниченка

 1.  

Дружби

 1.  

Гетьмана І.Виговського

 1.  

Братів Гжицьких

 1.  

Назарія Яремчука

 1.  

Тісна

 1.  

Тбіліська

 1.  

Гетьмана І.Мазепи    (1-6)

 1.  

Чумацька                    (1-29)

 1.  

Гетьмана П.Орлика   (1, 5)

 1.  

С.Будного                   (19-25)

 1.  

М.Карпенка                (1-5, 7)