Узагальнена інформація про проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»

27.06.2021   Administrator   Категорія: Внутрішня система забезпечення якості освіти

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ШКОЛА-КОЛЕГІУМ ПАТРІАРХА ЙОСИФА СЛІПОГО»

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

46018, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Юності,3

тел/факс(0352) 53-31-22, 53-31-21 код ЄДРПОУ 37894481

 

Узагальнена інформація про проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів

ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»

Напрями та вимоги для самооцінювання

Результати оцінювання

(за рівнями оцінювання якості освітньої діяльності)

Навчальний рік

2020-2021н.р.

2021-2022н.р.

2022-2023н.р.

2023-2024н.р.

2024-2025н.р.

2025-2026н.р.

Напрям 1. Освітнє середовище

Вимога 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

ВП

 

 

 

 

 

Вимога 1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

Д

 

 

 

 

 

Вимога 1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору

ВП

 

 

 

 

 

Загалом за напрямом 1.

Освітнє середовище ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»

Д

 

 

 

 

 

Напрям 2. Система оцінювання здобувачів освіти

Вимога 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень

Д

 

 

 

 

 

Вимога 2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти

ВП

 

 

 

 

 

Вимога 2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до само оцінювання

Д

 

 

 

 

 

Загалом за напрямом 2. Система оцінювання здобувачів освіти

Д

 

 

 

 

 

Напрям 3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти

Вимога 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти

Д

 

 

 

 

 

Вимога 3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

Д

 

 

 

 

 

Вимога 3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти

Д

 

 

 

 

 

Вимога 3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

Д

 

 

 

 

 

Загалом за напрямом 3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти

Д

 

 

 

 

 

Напрям ІV. Управлінські процеси закладу освіти

Вимога 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

Д

 

 

 

 

 

Вимога 4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

Д

 

 

 

 

 

Вимога 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

В

 

 

 

 

 

Вимога 4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

Д

 

 

 

 

 

Вимога 4.5.Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

Д

 

 

 

 

 

Загалом за напрямом ІV. Управлінські процеси закладу освіти

Д