Звіт директора - 2019

24.05.2019   Administrator   Категорія: Звіт директора

Звіт директора

перед батьківською громадськістю

за 2018-2019 н. р.

 

 

 

 

Тернопільський навчально-виховний комплекс «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» сьогодніце сучасний навчальний заклад,  який у повній мірі надає освітні послуги, створює умови для розвитку природних творчих задатків учнів. Це єдиний у Тернополі заклад духовного спрямування.  Школа-колегіум має свою особливу місію: творення духовного середовища освітнього процесу на засадах християнських цінностей з метою формування цілісної компетентної особистості.

Педагогічний колектив ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» у 2018-2019 н. р. працював над забезпеченням комфортних і безпечних умов навчання та праці; створенням освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації; формуванням інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.

Навчальна діяльність здійснювалася відповідно до чинного законодавства України і визначалася інструктивними листами, розпорядженнями, наказами та іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, листами та розпорядженнями управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

У цьому навчальному році у школі-колегіумі здобувало освіту 533 школярі. Укомплектовано 21 клас, із середньою наповненістю 25 осіб. Дітей шкільного віку охоплено навчанням 100 відсотково.

Освітній процес у поточному навчальному році забезпечують 52 висококваліфікованих працівники. З них мають вищу освіту – 50, середню спеціальну освіту – 2, зокрема:

 • учителів – 47
 • вихователів ГПД – 1
 • керівників гуртків – 1
 • практичних психологів – 1
 • педагогів – організаторів – 1
 • завідувачів бібліотекою – 1.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України  від 06.10.2010р. №930, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011р. №1473, наказом МОН України від 08.08.2013р. №1135, рішення атестаційних комісій закладу 21.03.2019р. та в управлінні освіти і науки 03.04.2019р. проведено атестацію 10 педагогічних працівників, за результатами яких:

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» 2 учителям;

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 1 учителю;

відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 6 учителів;

відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «Старший вчитель» 4 учителів;

відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «Вчитель – методист» 1 учитель;

відповідає раніше присвоєному 12 тарифному розряду  1 керівник гуртка.

Якісний склад педагогічних працівників у 2018-2019 н.р., враховуючи атестацію, має такий вигляд:

 • відмінники освіти – 2
 • учителі-методисти – 7
 • старші вчителі – 12
 • спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії – 12
 • спеціалісти І кваліфікаційної категорії – 7
 • спеціалісти ІІ кваліфікаційної категорії – 4
 • спеціалісти – 5.

Виклики часу детермінували розроблення Концепції Нової української школи, яка проголошує збереження цінностей дитинства, необхідність гуманізації навчання, особистісного підходу, розвитку здібностей учнів, створення навчально-предметного середовища, що забезпечує психологічний комфорт і сприяє вияву творчості дітей.

У Концепції визначено найцінніший результат початкової освіти: це здорова дитина, мотивована на успішне навчання, дослідницьке ставлення до життя; це учень/учениця, які вміють вчитися з різних джерел і критично оцінювати інформацію, відповідально ставитися до себе та інших людей, усвідомлювати себе громадянином України.

Цей навчальний рік проходив в активному впровадженні Державного стандарту початкової освіти,  затвердженого 02  лютого 2018р. Вчителі, які працюють з першокласниками, реалізовують освітні зміни відповідно до Концепції Нової української школи – кожен у власному класі.

Робочий навчальний план закладу розроблено за типовою навчальною програмою О. Я. Савченко.

Години варіативної складової навчальних планів передбачено на

 • збільшення годин на вивчення української мови в 1-му класі;
 •  упровадження курсу за вибором – основ християнської етики в 2-4 класах;
 •  індивідуальні  заняття в 2-4 класах.

Розклад занять складався відповідно до санітарно-гігієнічних рекомендацій і можливостей закладу.

Вчителі 1-х класів орієнтуються на головні компоненти Концепції Нової української школи: дитиноцентризм; наскрізний процес виховання, який формує цінності; педагогіку, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.

Не секрет, що шкільне середовище живить навчальний досвід учня. Усе – від естетики дизайну класу до емоційного фону – покликане створити такі умови, за яких учні  зростатимуть як особистості. Відповідно до прописаних МОН спеціальних методичних рекомендацій влаштований новий освітній простір у 1-х класах Нової української школи.

Зокрема, вчителі створили такі навчальні осередки:

 • навчально-пізнавальної діяльності (з партами/столами)
 • змінні тематичні осередки (стенди для діаграм з ключовими ідеями);
 • ігри (настільні ігри, інвентар для рухливих ігор);
 • художньо-творчої діяльності (полички для зберігання приладдя та стенд для змінної виставки дитячих робіт);
 • куточок  живої природи для проведення дослідів (пророщування зерна, спостереження та догляд за рослинами);
 • відпочинку (з килимом для сидіння та гри);
 • дитяча класна бібліотечка;
 • осередок учителя (стіл, стілець, комп’ютер, полиці/ящики, шафи для зберігання дидактичного матеріалу тощо).

Які б гарні закони держава не приймала, якщо вона не має компетентного педагога, вона не матиме й компетентного покоління. Якщо раніше система освіти була спрямована на тривалу, ґрунтовну трансляцію знань від учителя до учня, то зараз процес передачі знань є багатовекторним «від усіх і всюди», а вчитель стає партнером для учня у формуванні ключових компетентностей. Саме таку роль відводить педагогу Концепція Нової української школи.

Можливість самостійно обирати зміст і форму курсової підготовки змінило ставлення наших вчителів до післядипломної освіти та перетворило необхідність на професійну потребу.

На даний час курсову підготовку пройшло 12 учителів початкових класів та 3 вчителі старшої школи, з них :

 • онлайн-курс для вчителів початкової школи – 12
 • робота вчителів з дітьми з особливими потребами –12
 • недискримінаційний підхід у навчанні – 8
 • домедична допомога – 3
 • колошкільне дитинство – 3
 • онлайн-курс для вчителів англійської мови – 2.      

Вчителі майбутніх перших класів Машталер Віра Орестівна, Ференц Наталя Ярославівна ведуть ретельну підготовку до роботи в умовах НУШ, постійно відвідують курси, знайомляться з усіма вимогами до створення освітнього середовища, сучасним передовим досвідом, проводять роботу з ознайомлення та залучення вихованців старшої підготовчої групи дитячого садочка до навчального процесу. Зараз педагоги беруть участь у тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах та інших видах підвищення кваліфікації.

Учителі 1-х класів провели відбір та замовлення підручників для 2-го класу.

У своїй щоденній діяльності учителі практикують ранкові зустрічі, під час яких діти спільно виконують завдання з навчальної програми, обговорюють свій розклад роботи й новини дня. Найважливіше, що вони формують ті цінності, які стають основою для створення відповідальної та дбайливої спільноти дітей. Педагоги присвячують їм 20–25 хвилин на початку дня, щоби створити позитивну атмосферу на весь день перебування дітей у школі.

Новий час потребує нових підходів. Щоб набувати компетентностей, школярі навчаються за діяльнісним підходом – тобто частіше щось роблять замість сидіння за партами, слухаючи вчителя, кожен тиждень та день -  тематичний.

Урізноманітнювати діяльність допомагають нові засоби навчання. Наприклад, ЛЕГО-конструктор – гарна альтернатива рахунковим паличкам, фішкам для звукового аналізу. «Родзинка» ЛЕГО в тому, що дитина поєднує розумові та практичні дії. В освітньому процесі широко використовується Е-навчальне середовище. Крім того, за благодійної допомоги від LEGO Foundation ми отримали набори «6 цеглинок» для кожного першачка, які застосовуються в 1-х класах як дидактичні матеріали для впровадження методик ігрового та діяльнісного навчання, що допомагають в ігровій формі розвивати мислення, мовлення, увагу, пам’ять молодших школярів, розвивати у них навички самоконтролю, ментальну гнучкість, здатність співпрацювати у команді, співпереживати за спільний результат, вміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та генерувати ідеї.

У 2018-2019 н.р. в 2-4 класах продовжувалась реалізація комплексно – цільових програм, спрямованих на вдосконалення навчально – виховного процесу, створення сприятливих умов для розкриття здібностей і нахилів учнів, формування їх навчальних та життєвих компетенцій. Учитель початкових класів П’ятничка Ірина Володимирівна, учасник конкурсу навчальних розробок «Вчительська десятка» від освітнього проекту «На урок», отримала сертифікати за авторські матеріали: уроки «Зимуючі птахи та звірі», «Охорона здоров’я в медичних закладах», «Узагальнення і систематизація знань та вмінь учнів про частини мови», сценарій «Вокзал прощання».

Ділячись досвідом роботи, вчителі початкових класів провели

 • тренінгове заняття «Ранкові зустрічі» (вправи на вітання);
 • інтерактивне заняття «Плануємо тематичний тиждень»;
 • семінар-практикум: «Складаємо конспект інтегрованого заняття «Я досліджую світ»;
 • уроки педагогічної майстерності «Розвиток пізнавальної самостійності і креативних компетентностей молодших школярів».

У школі працювало дві групи подовженого дня для учнів перших та других-третіх класів.

Освітня програма ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», на основі Типової освітньої програми базової середньої освіти затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405.

Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплювали інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності та варіативну складову.

Варіативна складова навчального плану використовувалась на:

        1.Підсилення предметів інваріантної складової :

 • у 5-х класах з:        української та англійської мови –  по 0,5 год;
 • у 6-х класах з:        української мови та математики -   по 0,5 год;
 • у 7-х класах з:        української мови - 0,5 год;
 • у 8-х класах з:        української мови - 1год;
 • у 9-х класах з:        української мови - 0,5 год;

        2. Запроваджено курси за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію чи світоглядне спрямування:

     - християнська етика – по 1 год. у 5-9-х класах;

     - історія Тернополя   - по 0,5 год. у 5 класах;

     - години: польської мови ( по 1год. 5-А,7-Б, 8-і, 9-Б класи,

1.5 год.- 6-Б клас),

                     німецької мови ( по 1 год. 5-Б, 7-А, 9-А класи

1.5 год. - 6-А клас),

                     Захист Вітчизни ( по 0,5 год. в 9-х класах).

 

У 2018-2019 н. р. колегіум працював за суспільно-гуманітарним напрямом філософського профілю.

Освітня програма ІІІ ступеня розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» і на основі Типової Освітньої програми ІІІ ступеня.

Зміст профілю навчання реалізувався системою окремих предметів і курсів:

- базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчалися на рівні стандарту;

- історія України та всесвітня історія, що вивчалися на профільному рівні;

- курси за вибором.

У процесі складання власного навчального плану було виділено для учнів І курсу колегіуму на вивчення філософського профілю:

-  історії України та всесвітньої історії  - по 1,5 год.

- української мови та математики – по 1год.

- англійської мови - 1,5 год.

- з вибірково-обов’язкових предметів виділено 1 год. на вивчення інформатики і 2 год. – на вивчення мистецтва.

Для учнів ІІ курсу додатково виділено на вивчення:

- української й англійської мов та основ християнської етики - по 1 год.,

- екології - 0,5 год.

Для недопущення перевантаження учнів враховувалось їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо) і за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів враховувались результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

 

Інклюзія

Педагогічним колективом створено сприятливі умови для того, щоб кожен учень міг реалізувати себе, свої нахили та інтереси.

З упровадженням в систему освіти інклюзивного навчання неабияка відповідальність полягає в забезпеченні соціально-педагогічного супроводу  дітей з особливими освітніми потребами. З цією метою відкрито три класи з інклюзивною формою навчання (1-А, 2-Б, 7-Б), складено індивідуальні навчальні плани, розподілено години корекційно-розвивальних занять, складено індивідуальні програми розвитку дітей, введено три посади асистента вчителя, затверджено посадову інструкцію асистента вчителя закладу, затверджено персональний склад команди супроводу дітей із особливими освітніми потребами, забезпечено необхідну матеріально-технічну базу.

Зусилля асистентів вчителів були направлені на адаптацію навчальних матеріалів з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, залучення учнів до різних видів навчальної діяльності на уроках.

Вчителем – логопедом корекційно-розвиткова робота спрямовувалась на виправлення вад звуковимови, розвиток зв’язного мовлення, збагачення словникового запасу.

Робота практичного психолога реалізовувалася на корекції розвитку емоційно-вольової сфери, зниженні тривожності та скутості дітей, формуванні віри у свої сили і можливості, набуття навичок позитивної комунікації, корекції розвитку психічних процесів: пам’яті, уваги, мислення.

З метою формування психологічної компетентності учасників навчально-виховного процесу з питань інклюзивного навчання було залучено педагогів до ряду семінарів.

Уряд надає субвенції з державного бюджету на підтримку дітей з особливими освітніми потребами у розмірі 29000 грн. на дитину. У період з вересня 2018 р. по травень 2019 р. за рахунок цих коштів проводилася оплата праці корекційним педагогам та було придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку для цих дітей на загальну суму 87000  грн.

У 2018-2019 н. р. двоє учнів здобували освіту за індивідуальною формою навчання; один учень – за екстернатною формою навчання.

Курси

Сьогодні справжнім професіоналом у своїй справі може стати лише та людина, яка постійно вчиться, здобуває нові знання, вміння, навички, що дають змогу їй адаптуватися до вимог часу, реалізувати свій творчий особистісний потенціал.

Учителі школи-колегіуму постійно поповнюють свої професійні знання, отримуючи інформацію з різних джерел:

- курси підвищення кваліфікації при ТОКІППО,

- інтерактивні школи сучасного вчителя,

-локації освітнього трансфер-містечка (Т’mistechko) інноваційних можливостей,

- курси підвищення кваліфікації в системі неперервної післядипломної освіти при ТКМЦ НОІМ.

У 2018-2019 н. р. 9 педагогічних працівників (Шевчук О.М., Куцкір С.В., Парацій Л.М., Куцкір С.В., Ференц Н.Я., Соболікова С.І., Насипана О.В., Ясіновська Г.Р., Власюк І.В.) пройшли курси підвищення кваліфікації при ТОКІППО, 5 вчителів (Гусак О.І., Гнатик І.В., Насипана О.В., Кудринська Т.В., Осадчук Л.Б.) стануть слухачами неперервної освіти при ТКМЦ НОІМ у 2019 році.

Слайд «Гнатик модератор»

Вчитель інформатики Гнатик І.В. упродовж цього навчального року була модератором інтерактивної «Школи молодого вчителя інформатики, математики і фізики», організованого ТКМЦ НОІМ,  ділилась досвідом роботи з молодими учителями з тем «STEM -  освіта як шлях інтеграції навчальних предметів», «Розв’язування компетентнісних задач», «STEM технології як засіб реалізації наскрізних ліній на інтегрованих уроках» та ін.

Заступник директора з навчально-виховної роботи  Куцкір С.В. та педагог-організатор Заверуха Т.М. учасники:

- освітянського тренінгу  з прав людини та громадянської освіти, організованому ОБСЄ (організацією з безпеки та співробітництва в Європі)

 • тренінгу «Батьки-педагоги-шкільна адміністрація: від діалогу до партнерства», листопад 2018р., організованого Інститутом розвитку освіти, Міжнародним фондом «Відродження», громадською організацією «Батьки SOS» за фінансової підтримки Представництва «Фонду Фрідріха Науманна за свободу» в Україні
 • саміту проактивної молоді, організованому Центром Наук Тернополя
 • Всеукраїнського семінару «Громадянська освіта крізь призму впровадження Української Хартії вільної людини  в освітній процес»

 

За підтримки Комісії УГКЦ у справах освіти та виховання педагоги закладу є постійними учасниками семінарів, зустрічей, курсів, зокрема:

 • дворічних курсів для директорів католицьких закладів, організовані Педагогічним Інститутом Відня у кооперації з Освітньо-методичним Центром, м. Львів
 • навчальних курсів для вчителів католицьких освітніх закладів, організовані Комісією УГКЦ
 • семінару для духівників на тему «Духовний супровід та розпізнання покликання».

Педагогічний колектив активно ділився своїм досвідом із колегами області та міста, України через:

 • обласний семінар вчителів основ християнської етики
 • розширене засідання секції з питань освіти Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» в рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), за підтримки Тернопільської міської ради.
 •  зустрічі іноземної делегації

 

Упровадження компетентісного підходу

Одним із перспективних напрямів реформування освіти є впровадження компетентнісно спрямованого підходу. Активність, самостійність, творчість, здатність адаптуватися до стрімких змін — ці риси особистості дуже важливі на сучасному етапі історичного розвитку, а їх формування потребує реалізації нових підходів до процесу навчання. У 2018-2019 н.р. на виконання Державного стандарту базової і повної загальної освіти, Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, навчальних програм з предметів освітньої галузі педагоги формували такі ключові компетентності:

 1. Спілкування державною і рідною (у разі відмінності) мовами.
 2.  Спілкування іноземними мовами.
 3. Математична грамотність.
 4. Основні компетентності в природничих науках і технологіях.
 5. Інформаційно-цифрова компетентність.
 6. Уміння вчитися впродовж життя.
 7. Ініціативність і підприємливість.
 8. Соціальні та громадянські компетентності. 
 9.  Обізнаність та самовираження у сфері культури.
 10. Екологічна грамотність і здорове життя.

Як бачимо, настала необхідність переходу від «передачі знань» до «навчання вчитися», «навчати жити». Педагоги вчили учнів осмислювати матеріал, шукати інформацію, яка допоможе розв’язати проблему. Отож, повернути учням інтерес до предметів, зробити навчання цікавим, посилити бажання учитися спонукало учителів до пошуків нових форм роботи на уроці, вдосконалення методів навчання, використання численних інноваційних технологій: створення ситуації успіху, розвитку критичного мислення, інтегроване навчання, ігрові, інформаційно-цифрові, проектні, інтерактивні та здоров’язберігаючі технології.

Використання сучасних педагогічних технологій дозволяють кожній дитині розкрити свої можливості, бути активною, набути впевненості у собі та своїх знаннях, спонукають учнів до самовдосконалення та розширення своїх знань.

Цьому сприяють різноманітні інтерактивні методики, що використовуються педагогами на уроках: робота в групах, метод проектів, «Мозковий штурм», «Ажурна пилка», «Акваріум», рольові та ділові ігри, «Велике коло», «Шкала думок», «Асоціативний кущ», «Відкритий мікрофон», «Дерево рішень», «Займи позицію», «Незакінчене речення», «Криголам», «Читання із зупинками», «Написання анотацій та рецензій», «Лінія цінностей», групова дискусія тощо.

Учні є активними учасниками ігрових моментів під час уроку: «Ти – мені, я – тобі», «Знайди помилку», «Слово – речення – запитання – відповідь», «Аукціон задач», «Віртуальний магазин», «Ланцюжок», «Вилучи зайве», «Знайди за описом», «Так – ні», «Дешифратори», розгадування кросвордів, ребусів, загадок, пояснення змісту приказок і прислів’їв.

Слайд «Тематичний тиждень»

У сучасній школі узвичаїлася міжпредметна інтеграція, що має на меті розроблення нових форм уроків (урок з міжпредметними зв’язками, інтегрований урок, бінарний урок), організацію тематичних днів та тижнів.

З метою інформаційного та емоційного збагачення сприймання, мислення, почуттів учня, формування цілісної картини світу у грудні 2018 р. проведено тематичний тиждень «Життя на планеті Земля», в ході якого проходили тематичні дні «День Землі», «День Повітря», «День Води», «День Сонця» і «День Вогню». Учні узагальнювали навчальний матеріал з різних навчальних дисциплін, знаходили нові зв'язки між фактами, розв’язували компетентнісні задачі про об’єм повітря, яке вдихають легені людині, забруднення міст та обсяг шкідливих викидів в атмосферу автотранспортом на уроках інформатики, складали асоціативні кущі, готували проекти про будову Сонця, досліджували Сонячну планету на уроках англійської мови, обговорювали поезії про всесвіт, пояснювали народні мудрості на уроках зарубіжної літератури, розв’язували кросворди, задачі про запаси прісної води на Землі, маси планет Сонячної системи на уроках математики, досліджували склад води, повітря на уроках хімії, створили колекцію малюнків «Відпусти вогонь зла, а впусти вогонь добра» на уроках образотворчого мистецтва.

Робота з обдарованими учнями

Учні школи-колегіуму були учасниками ІІ (міського) етапу учнівських олімпіад, що проходив з 01 листопада 2018р. по 23 грудня 2018р. Честь закладу відстоювали 29 учнів у 56 олімпіадах різних вікових категорій, які становлять 23% від загальної кількості учнів 6-9-х класів, І-ІІ курсів колегіуму.

Високі результати на ІІ (міському) етапі Всеукраїнських олімпіад продемонстрували учні:

Прізвище учня

Клас

Місце

Предмет

Вчитель

Фірман Дмитро

І курс колегіуму

І місце

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

ІІІ місце

Математика

Фізика

Астрономія

Хімія

Англійська мова

Зажерей Г.А.

Хомик І.Б.

Хомик І.Б.

Насипана О.В.

Слотюк О.В.

Мохун Володимир

8-А

ІІІ місце

ІІІ місце

Математика

Фізика

Панасюк Н.Д.

Хомик І.Б.

Знак Катерина

ІІ курс колегіуму

ІІІ місце

 

Біологія

 

Сусла І.П.

Ямкова

Єва

7-А

ІІ місце

Математика

Василюк Ю.З.

Тронка Софія

8-Б

ІІ місце

Біологія

Сусла І.П.

Волошин Сергій

І курс колегіуму

ІІ місце

Українська мова

та література

Даценко О.І.

Боцян Андрій

9-А

ІІІ місце

Трудове

навчання

Пшеничний А.А.

           

 

Учні закладу були учасниками І та ІІ етапів Міжнародних конкурсів з української мови імені Петра Яцика та мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка, в якому вибороли чотири призових місця:

 • Бартіш Олена, учениця 6-А класу:

 ІІ місце у IX Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді імені Тараса Шевченка,

ІІІ місце у XIX Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика;

 • Тронка Софія, учениця 8-Б класу: − ІІІ місце у IX Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді імені Тараса Шевченка;
 • Фірман Дмитро, учень І курсу колегіуму, − І місце у IX Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді імені Тараса Шевченка.

 

Всього учні школи у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад вибороли 12 призових місць, з них: І – 2 місця (1,6% серед ЗЗСО), ІІ – 4 місця (2,8% серед ЗЗСО), ІІІ – 6 місць, кількісний показник яких збільшився на одну позицію у порівнянні з попереднім роком.

Учень І курсу колегіуму Фірман Дмитро був учасником:

- ІІІ (обласного) етапу олімпіад з математики, астрономії та фізики, виборов дипломи І ступеня з математики й астрономії, диплом ІІІ ступеня з фізики;

- ІV (Всеукраїнського) етапу олімпіад з математики у м. Черкаси, нагороджений дипломом ІІІ ступеня, ІV (Всеукраїнського) етапу олімпіад з астрономії у м. Житомир, нагороджений дипломом учасника;

- ІІІ (обласного) етапу IX Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка, нагороджений дипломом ІІ ступеня,  та учасник IV етапу цього конкурсу.

Фірман Дмитро за рішенням Тернопільської міської ради від 26.01.2016 №7/5/60 зі змінами та доповненнями від 05.10.2018 №7/28/43 отримує Іменну стипендію в галузі математики ім. Володимира Левицького.

Учень І курсу колегіуму Волошин Сергій за активну участь у роботі Навчального сектору, зокрема, і шкільного парламенту в цілому, шкільної команди «Народжені перемагати», інтелектуальних іграх, турнірах, заходах на міському рівні, рішенням Тернопільської міської ради отримує Іменну стипендію в галузі учнівського самоврядування ім. Володимира Лучаківського.

Учень ІІ курсу колегіуму Луцишин Назар за активну участь в роботі шкільного парламенту, команди «Народжені перемагати», інтелектуальних іграх, турнірах рішенням Тернопільської міської ради отримує стипендію міського голови «Кращий учень школи».

Учень І курсу колегіуму Рутило Богдан виборов перемогу

в обласному конкурсі юних інформатиків, аматорів комп’ютерної техніки, присвячених Дню Гідності і Свободи, в номінації «WEB-дизайн»;

у відкритому конкурсі з інформаційних технологій  «Байт» у молодіжній віковій категорії (номінація «WEB-дизайн») зайняв ІІ місце.

Учениця 8-А класу Тимків Евеліна виборола ІІ місце на конкурсі учнівських міні-досліджень «Літературна дегустація» із зарубіжної літератури.

Учні 8-их, 9-их класів Мохун Володимир, Прокопович Світлана, Тимків Евеліна демонстрували свої знання з польської мови у конкурсі знань «Інтелектуальний Тріатон до 15-річчя Польщі у Євросоюзі». Перемогу у цьому етапі конкурсу здобув Мохун Володимир.

Упродовж цього навчального року учні 1-9 класів, І-ІІ курсів колегіуму були учасниками й переможцями різноманітних Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів з навчальних предметів,  що продемонстровано на екрані.

У закладі широкий вибір гуртків, секцій, клубів за інтересами, що дає можливість учням 1-9 класів, І-ІІ курсів розвинути свої здібності в  різних сферах: хореографія, декоративно - ужиткове мистецтво, спорт, вокал; сприяє всебічному розвиткові учнів. Поряд із традиційними («Хорова студія», вокальний ансамбль, драматичний гурток, «Творча майстерня», «Юні футболісти», хореографічний гурток) діють «Стань творцем свого життя», «Стежинами Божої мудрості», «Іконопис», «Мовний центр», для учнів початкових класів – «Дорога в дивосвіт», а також клуби за інтересами «Еврика», «Ми і закон», «Патріот».

ВИХОВНИЙ ПРОСТІР

Працюючи над реалізацією Концепції національно-патріотичного виховання, виконанням Духовного Статуту закладу педагогічний колектив школи-колегіуму спрямовує виховну роботу на виховання свідомого громадянина, християнина й патріота України. Широкі можливості реформування системи виховання відкриває впровадження Української Хартії вільної людини в освітній процес. Завдання Хартії, яке визначається  авторами документа, є перетворення населення України у спільноту відповідальних громадян, зокрема формування в учнів громадянської компетентності - здатності людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства.

Педагогічний колектив школи-колегіуму впроваджує Українську Хартію вільної людини відповідно до її принципів, новел.

Бути вільною людиною – це насамперед означає брати на себе відповідальність. Бути вільною людиною означає вірити у свої сили. Бути вільною людиною означає усвідомлювати свою неповторність, однак жодною мірою не плекати у собі зверхності. Бути вільною людиною означає завжди і всюди самостійно додержуватися принципу нашої рівності один з одним, а також рівності перед законом.

З метою формування даних переконань та навиків поведінки в закладі проводяться такі заходи:

 • колективна творча справа «Квітка побажань», приурочена Дню Знань і Святу Першого дзвоника;
 • відзначення Дня миру,
 • тренінги, спрямовані на розвиток стресостійких та комунікабельних навичок кожного, щоб вільно себе почувати у незвичних ситуаціях («Толерантність», «Я і Україна», «Острів бажань» тощо);
 • зустріч із представниками молодіжних громадських організацій;
 • заходи, присвячені пам'яті волелюбних постатей. Наприклад, історичний турнір пам’яті Героя України Тараса Слободяна, випускника нашої школи;
 • участь у військово-патріотичній грі, організованій Пластом;
 • акція «Ангели пам’яті».

Бути українцем означає усвідомлювати свою причетність до України й розвивати інтелектуальну, духовну та політичну україноцентричність. Це досягається за допомогою

 • участі в презентації артбуків під гаслом «Мого народу гілочка тернова»
 • Уроків пам’яті, наприклад, «Ти кажеш, не було Голодомору…»;
 • спільної молитви «На прославу Йосифа Сліпого»;
 • 09 листопада в День української писемності та мови в школі-колегіумі учні та вчителі написали ХVІІІ Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, виготовили стіннівки та взяли участь в інтелектуальній грі-конкурсі  знавців української мови, оцінювали яку випускники;
 • в рамках Тижня католицького шкільництва спільнота закладу мала змогу перейнятися подвигом «Відважних вірою та любов’ю» через спільну Божественну Літургію, Хресну дорогу, флешмоб «В очікуванні Великоднього дива», колективну творчу справу «Пізнаємо чесноти віри та любові через приклади життя блаженних», інтелектуальний конкурс «Знавці Біблії». Вітаємо учениць 7-А класу Сендзюк Соломію та Єршову Сніжану з перемогою в цьому змаганні. Ознайомившись із життєписом бл. с. Йосафати Гордашевської, блаженного отця Климентія Шептицького, бл. с. Тарсикії Мацьків, бл. о. Омеляна Ковча, учні виготовили стіннівки та лепбуки;
 • створення клубу спілкування з людьми, які стали успішними в Україні, наприклад, зустріч із Бачинською Анастасією, переможницею міжнародних змагань із гімнастики;
 • акція «Я приношу квітку й молитву, сповнену любові» (до Воздвиження Чесного Хреста). Учні усіх класів разом зі своїми класним керівниками мали можливість відвідати світлицю, де склали подячну молитву і оздобили Хрест квітами в знак Його пошанування ;
 • День вишиванки,
 • тренінг «Україна – це я»,
 • українознавча гра «Мрія», організована учнем  І курсу Волошином Сергієм тощо.

Бути активним громадянином.  Щоб бути активним громадянином, слід насамперед усвідомити, що державність і демократія — це не лише політичні, але й духовні цінності.

Громадянське суспільство неможливе поза рамками держави, поза вивчення прав та обов’язків. До правоосвітньої роботи залучаються працівники юстиції, служби в справах неповнолітніх та дітей.

Традиційно приймаємо Віфлеємський вогонь від тернопільських пластунів.

Під час проведення «Громадянської платформи» учні та вчителі набувають навики поведінки в різних ситуаціях, вміння ведення дискусії тощо.

Наша спільнота долучається до Всеукраїнської «Молитви за Батьківщину».

Учні нашого закладу відвідують заняття ораторського клубу Тернополя «Сковорода»; є депутатами Молодіжної міської ради;  членами  ГО «Центр комунікаційних студій».

Шкільний парламент – активний ініціатор проведення різноманітних акцій. Наприклад:

- флеш-мобу до Дня боротьби зі Снідом «Червону стрічку носять небайдужі»;

- презентації відеоролика «Антихелоувін»;

- постановка п’єс на сучасний лад.

Любити означає бажати ближньому добра. В закладі ведеться волонтерство:

 • Матеріальна допомога учням, які потребують лікування
 • Гуманітарна допомога дітям, сім’ї яких опинилися у важких матеріальних умовах
 • Акція «З рук в руки»
 • Допомога воїнам ООС
 • Акція «Українські книги дітям Сходу»
 • Напиши листа воїну АТО
 • Акція «Миколай про тебе не забуде».

У понятті «любов» ми виокремлюємо національний, соціальний і культурний смисл.

Для нашого суспільства «любити» насамперед означає виявляти толерантність до політичних і культурних поглядів, етнічної, релігійної та мовної приналежності інших співвітчизників, чий досвід і особиста історія, безумовно, різняться.

Любити означає не допускати будь-яких виявів ксенофобії, расизму, шовінізму, нацизму і сталінізму як найбрутальніших форм людської, національної, політичної, культурної і соціальної нетерпимості.

Мислити. Одне з найважливіших завдань вільної людини — самостійно мислити.

Організація інтелектуальних ігор стало традицією для шкільного парламенту: квести, брейн-ринги, вікторини, радіо вікторини, хрестики-нулики  тощо не лише для учнів, але й для вчителів. А команда «Народжені перемагати» (у складі: Сергій Волошин (капітан), Дмитро Фірман, Назар Луцишин, Евеліна Тимків, Володимир Мохун, Світлана Каменярська, Богдан Рутило) здобули ряд перемог в міських і обласних змаганнях.

Бути господарем означає піклування про прості речі: порядок свого дому. Велика увага приділяється озелененню, проведенню екологічної толоки, конкурсів-оглядів «Квітучий клас», «Новорічно-різдвяний настрій», «Великдень» тощо.

Гордістю закладу є дендрарій, відкритий у 2015 році. Цьогоріч за сприяння о. Василя Шафрана (референта з питань екології при Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ) наша спільнота стала учасником акції «Посади дерево миру». Висаджували на території школи-колегіуму кипариси.

Бути лідером. Ми налаштовуємося на особистий і колективний успіх. Поняття лідерства передбачає й виховання таких чеснот, як уміння чути іншого, відчуття команди і власної виконавчої підпорядкованості задля конкретної мети. Формувати навики лідерства допомагають такі заходи:

 • уроки ораторства;
 • зустріч із студентом Української академії лідерства, випускником закладу, Мохуном Максимом;
 • ігри розуму «Успішні лідери», організовані відділом гуманітарної освіти та виховання ТНЕУ
 • діяльність учнівського парламенту.

Слайд 8. Бути відкритим суспільством

Бути відкритим суспільством означає бути спільнотою, переконаною у великій цінності людського життя і демократичного устрою. Бути відкритим суспільством означає бути налаштованими переймати найкращий досвід і знання зовнішнього світу, а також ділитися власним.

Так на базі ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Й. Сліпого» відбувся навчальний збір обласної учнівськоі асоціаціі «Авангард».

В рамках святкування Дня закладу уроки проводили батьки.

Про проведення семінарів, тренінгів, курсів на базі нашого закладу було вже сказано.

Бути учасником демократичної спільноти народів

Природнім і безальтернативним шляхом для України є об’єднання з простором європейських народів.

Європейська інтеграція означає для нас не зовнішній, а внутрішній курс.

Спільнота школи-колегіуму стала учасником ХVІІ Всеукраїнської прощі католицьких освітньо-виховних установ УГКЦ у Марійському духовному центрі «Зарваниця». Під час Архиєрейської Божественної Літургії учні, батьки та вчителі молилися в наміренні того шляху для закладу, який би привів до Господа, Любої Богородиці, який би сприяв духовному зростанню і не осоромив імені Блаженного Патріарха Йосифа.

Вже три роки поспіль учні школи-колегіуму листуються з польською католицькою школою в Ченстохові.

Впровадження в освітній процес Української Хартії вільної людини— це вибір «бути». Особистий і колективний. Бути вільними людьми. Бути успішним народом і державою. Бути вільними серед вільних.

Соціальний захист  учнів

Належна увага приділяється соціальній підтримці дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. У 2018/2019 навчальному році робота школи щодо соціального захисту дітей пільгових категорій була спрямована на виконання законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», указів Президента України  від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»,  від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей», від 01.06.2013 № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», розпорядження Кабінету Міністрів від 11.06.2007 № 119/2007-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2006-2016 роки».

Робота з  даного напрямку  проводилася відповідно до  річного плану роботи школи, плану виховної роботи, плану роботи практичного психолога з організації соціального захисту дітей пільгових категорій. На початку навчального року з метою обліку дітей та сімей, які потребують соціальної підтримки, складено соціальні паспорти класів та соціальний паспорт школи-колегіуму.

На кінець 2018/2019навчального року такий якісно-кількісний склад учнів пільгових категорій:

№ з/п

Назва категорії

Кількість

 1.  

Діти - напівсироти

6

2.

Діти з малозабезпечених сімей

17

3.

Діти з багатодітних сімей

80

4.

Діти з особливими потребами

3

5.

Діти-інваліди

11

6.

Діти, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС

3

7.

Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій на Сході країни

27

8.

Діти з сімей вимушених переселенців зі Сходу та Криму

1

9.

Діти, що опинилися в складних життєвих обставинах

3

 

Всього

151

 

Таким чином, діти, що потребують соціального захисту, складають 28% від загальної кількості учнів школи. Щосеместру оновлювався банк даних дітей пільгових категорій. Ця робота проводилася на підставі відповідних документів класними керівниками. Проведено обстеження умов проживання та виховання дітей, що опинились у складних життєвих обставинах, про що свідчать акти, складені комісіями. При плануванні роботи закладу на навчальний рік ураховувалося питання соціальної підтримки та допомоги дітям, розроблено конкретні заходи щодо організації роботи з охорони дитинства. Учням пільгових категорій надається право на  безкоштовне харчування в їдальні. Постійно приділяється увага стану здоров’я учнів пільгових категорій, зокрема оздоровленню в  таборах під час літніх канікул.

До Дня Святого Миколая 30 учнів початкових класів пільгових категорій  відвідали музичну виставу «Десять сходинок любові до Бога», 11 школярів 7-8 класів - музичну казку «Незвичайні пригоди відважних козаків», 30 учнів 3-7 класів ходили на Різдвяну казку-феєрію «Новорічне перезавантаження», на  Великодню імпрезу «Не я б’ю – лоза б’є» отримали запрошення 12 учнів. Усі учні пільгових категорій 1-4 класів протягом року безкоштовно  відвідували   культурно – масові  заходи.

У рамках роботи з дітьми пільгових категорій здійснюється контроль:

 • заступником директора – за оздоровленням учнів із сімей, віднесених до пільгових категорій;
 • класними керівниками – за навчанням дітей пільгових категорій, які є активними учасниками шкільного життя;
 • адміністрацією – за постійний зв'язок із громадськими організаціями та соціальними службами м. Тернополя.

З метою виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, адміністрація співпрацює з Тернопільським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

Харчування учнів

Організація харчування учнів здійснюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання статті 56 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», враховуючи рішення Тернопільської міської ради від 19 грудня 2018 року №7/31/14 «Про бюджет міста Тернополя (громади)на 2019 рік», відповідно до наказу управління освіти й науки Тернопільської міської ради від 23.01.2019 № 31 «Про організацію харчування учнів у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти у 2019 році».

Станом на 01 квітня  2019 року звільнені на підставі підтверджуючих документів  від оплати за харчування звільнено 51 учня (10%) від загальної кількості.   З них : 

- діти з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»–16 (3%);

- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, – 3 (1%);

- учнів, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення ООС  - 27  (5% );

 • учні, сім’ї  яких перебувають у складних життєвих обставинах – 2 (0,3%);
 • учні, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 3 (1 %).

Харчування  учнів, які не належать до пільгових категорій, здійснюється  за кошти батьків.

Гарячим харчуванням охоплено  – 200 учнів, що становить 38% від загального учнівського контингенту, з них учнів 1-4 класів –81(15%), 5-9 класів, І – ІІ курсу – 140 (26%), 60(11%)учнів ГПД.

Вартість харчування для учнів пільгових категорій становить 18 гривень, за кошти батьків – 21грн.

У навчальному закладі розроблено та затверджено графік харчування учнів у шкільній їдальні, дотримується режим харчування відповідно до р.10 ДСанПіН 5.5.2.008-01. Під постійним контролем адміністрації школи питання чергування вчителів у їдальні під час прийому їжі дітьми.

Організацію харчування здійснює приватний підприємець Фука О.М.

У школі ведеться документація з організації харчування, а саме: Журнал бракеражу готової продукції, Журнал бракеражу сирих продуктів, книга складського обліку харчової продукції, зошит обліку відходів, журнал реєстрації температурного режиму в холодильниках, двотижневі (перспективні) меню, щоденні меню-розкладки, картотеки страв, технологічні карти, журнал обліку виконання норм харчування. У шкільній їдальні  обладнано 120  посадочних місць.

Їдальня забезпечена необхідною кількістю маркованого посуду, миючими та дезінфікуючими засобами. Морозильна камера в задовільному стані, холодильники працюють. З метою недопущення у харчуванні дітей заборонених до реалізації  продуктів, виконання санітарно – гігієнічних вимог та заходів щодо покращення стану харчування школярів працювала брокеражна комісія, яка  суворо контролювала  перелік страв, відповідність виходу порцій. Здійснювався медичний та педагогічний контроль за організацією харчування учнів. Приміщення харчоблоку та технічні приміщення знаходяться в задовільному стані. Обладнання харчоблоку – в робочому стані.

Психологічна служба

У 2018-2019 н.р. метою діяльності психологічної служби школи-колегіуму є підвищення якості і забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології, спрямованих на збереження і укріплення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників освітнього процесу. Діяльність психолога спрямовується на забезпечення захисту прав і свобод дітей, створення умов комфортного освітнього середовища та психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти.

Психологом проведено психодіагностичну роботу в напрямах:

 • готовність та адаптація до шкільного навчання,
 • діагностика пізнавальних процесів, інтересів школярів, емоційного стану, соціометричного статусу учня, індивідуально-типологічних особливостей особистості,
 • вивчення рівня тривожності, самооцінки,
 • профдіагностика для визначення професійних типів особистості.

В усіх класах, окрім перших, спільно з класними керівниками проведено просвітницьку і профілактичну роботу з теми «Мобінг та буллінг у школі. Як діяти  і реагувати».

Питання виховання дітей, техніки налагодження стосунків у сім'ї, взаєморозуміння дорослих і дітей, аналіз почуттів — усе це дуже цікавить батьків. Найбільш поширеним видом роботи шкільного психолога в цьому напрямі є консультування батьків.

Професійна взаємодія психолога з учителями є однією з найважливіших умов успішності психологізації освітнього процесу. Знання про внутрішній світ дітей, адаптацію дитини до нового колективу, формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі, психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти надзвичайно потрібні педагогам, зміст роботи яких визначається широким, різноманітним і складним спектром їх професійної діяльності.

У роботі з учнями психолог сприяє збереженню та посиленню психічного здоров’я, навчаючи школярів справлятися зі стресом, напругою та дитячим страхом, розповідає про те, як перемогти тривогу перед контрольною, перебороти негатив, вплинути на власний настрій, допомагає налагодити взаємовідносини у колективі й розвинути творчі здібності учнів.

Бібліотека

У 2018-2019 н. р. загальний фонд шкільної бібліотеки становить 15 721 примірників, з яких художній фонд охоплює 7154 примірника, фонд підручників складає 8567 примірників.

Навчальними підручниками, виданими за рахунок державних коштів, охоплено:

учнів 1-4 класів – 100%

5-9 класів – 96%

І-ІІ курсів колегіуму – 100%.

Упродовж 2018-2019 н.р. до бібліотеки надійшло 32 примірники художньої літератури на суму 960 грн. за рахунок спонсорських коштів та акції «Подаруй бібліотеці книгу», а також 1794 підручників на суму 48 847 грн. 02 коп.

Фінансова діяльність

ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ І ПРЕДМЕТІВ ДОВГОСТРОКОВОГО КОРИСТУВАННЯ ЗА ПЕРІОД  ТРАВЕНЬ 2018р.- ТРАВЕНЬ 2019р.

            ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ  -  226785,00 грн. 

 • БУДМАТЕРІАЛИ ТА                            

      ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ                    -   28030,00

 • МИЮЧІ ЗАСОБИ                                    -    9042,00
 • ДЕЗИНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ                    -    2090,00
 • МЕДИКАМЕНТИ                                    -    3300,00

-     СТОЛИ ТА СТІЛЬЦІ                               -    73536,00

-     ПРИНТЕР                                                  -    5650,00

-     НОУТБУКИ                                              -    24000,00

-     ЛАМІНАТОРИ                                         -    3000,00

-     ДОШКА ШКІЛЬНА                                 -    2105,00

-     СТІЛЬЦІ ДЛЯ АКТОВОЇ ЗАЛИ             -    54000,00

-     ТКАНИННІ РОЛЕТИ                               -    8262,00

-     БОЙЛЕР                                                     -    7000,00

-     СПОРТІНВЕНТАР ДЛЯ БАДМІНТОНУ-4000,00

-     ПРОЕКЦІЙНИЙ ЕКРАН                          -    2770,00

 

ЗА СПОНСОРСЬКІ  КОШТИ –  81000,00грн.

 • ДОШКИ КЛАСНІ  – 11600,00
 • ТЕЛЕВІЗОР             - 5900,00
 • ЖАЛЮЗІ                  -  4500,00
 • РЕМОНТ  КЛАСІВ -50000,00
 • ШТОРИ ТА ТЮЛІ   - 9000,00

 

ВИПЛАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ  - 5964964 грн

           

            ПОДАТКИ  НА ЗАРПЛАТУ         - 1282525,00 грн

 

            ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ                 -  696000,00 грн.

 

            ВОДОПОСТАЧАННЯ                   -  17707,00 грн.

 

            ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ                        -  56000,00 грн.

 

            ОПЛАТА ПОСЛУГ                         -  71376,00 грн.

 

            КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ    - 799500,00 грн.

 

             В ТОМУ ЧИСЛІ :

           

            - АКТОВА ЗАЛА   - 549500,00 грн.

 

            - СПОРТИВНА ЗАЛА  - 250000 грн.