Наказ Про форми здобуття загальної середньої освіти

17.06.2020   Administrator   Категорія: Форми здобуття освіти

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ШКОЛА-КОЛЕГІУМ ПАТРІАРХА ЙОСИФА СЛІПОГО»

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

46018, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Юності,3

тел/факс(0352) 53-31-22, 53-31-21  код ЄДРПОУ 37894481

НАКАЗ

15.    01.   2020р.                                                                                                                   №     ___12___

Про форми здобуття

загальної середньої освіти

 

Відповідно до ст.9 Закону України «Про Освіту» та рішення педагогічної ради (протокол від 03.01.2020р. №3), Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України
23 квітня 2019 року № 536 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України

22 травня 2019 р. за № 547/3351, Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 року N 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року N 955) зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2019 р. за N 852/33823 та рішення пед ради №3 від 03.01.2020р.

Наказую:

1.   Затвердити такі форми здобуття освіти, що забезпечуються закладом:

1.1. Інституційну (очну (денну), дистанційну, мережеву):

  • Очна (денна, вечірня) форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі.
  • Дистанційна форма здобуття освіти - це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
  • Мережева форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою відбувається за участю різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на договірних засадах.

1.2. індивідуальну (екстернатну, сімейну (домашню), педагогічний патронаж):

  • Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства.
  • Сімейна (домашня) форма здобуття освіти - це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної освіти. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки. Оцінювання результатів навчання та присудження освітніх кваліфікацій здійснюються відповідно до законодавства.
  • Педагогічний патронаж - це спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми.

2.Голові методичного об'єднання Хомик Ірині Богданівні розглянути на засіданні шкільного методичного об'єднання класних керівників Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 року N 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року N 955) зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2019 р. за N 852/33823.  

3. Класним керівникам ознайомити батьків з формами здобуття загальної середньої освіти.

4. Заступникам директора Даценко Олександрі Іванівні та Суслі Ігорю Петровичу організацію здобуття освіти за інституційною та індивідуальною формами здійснювати відповідно до освітньої програми закладу та Положення.

4.  Даний наказ розмістити на сайті школи.

5. Контроль за виконання даного наказу  покласти на заступників директора Даценко Олександру Іванівну та Суслу Ігоря Петровича.

 

 

Директор                                                               М.Б. Гуцал

 

З наказом ознайомлені:                                      О.І.Даценко 

                                                                              І.П.Сусла 

                                                                              І.Б. Хомик