Наказ "Про участь у акції «Національний тиждень читання»"

06.02.2024   Administrator   Категорія: Бібліотека

Наказ

Про участь у акції

«Національний тиждень читання»

 

Відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 № 527, Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025р. та внесення змін  до деяких постанов Кабінету Міністрів України,  Стратегіїрозвиткучитаннянаперіоддо2032року«Читання як життєва стратегія» та операційним планом її реалізації на 2023–2025 роки, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 березня 2023 р. № 190-р,тавідповіднодоПлануроботиУкраїнського Інституту книгина2023 рік, листа ТНМЦ НОІМ від 21.11.2023р. № 299 «Щодо участі в акції «Національний тиждень читання», з метою формування в здобувачів освіти компетентності вчитися впродовж життя, соціальної та громадянської, культурної компетентностей; розуміння важливості читання як основи життя самобутньої освіченої нації, збереження ментального здоров’я

 

НАКАЗУЮ:

  1. Куцкір Світлані Владиславівні, заступнику директора з навчально- виховної роботи:

1.1. Забезпечити проведення в закладі Всеукраїнської інформаційно-просвітницької тематичної акції «Національний тиждень читання»,метаякої—консолідуватиукраїнськесуспільство навколо читання як тренду, з 04 грудня 2023 року до 10 грудня 2023 року.

1.2. Скласти План проведення Національного тижня читання (додаток).

1.3. Підсумки заходів висвітлювати на сайті закладу, на сторінках усоціальних мережах.

2. Старості Олександру Івановичу, педагогу-організатору, класним керівникам 1-9 класів, І-ІІ курсів забезпечитиучасть учнів у заходах проведення Національного тижня читання.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                                    Марія ГУЦАЛ

З наказом ознайомлені: __________Світлана КУЦКІР «____»________2023р.

__________Олександр Староста «____»_______2023р.

Класні керівники на нараді в присутності директора  __________2023р.      

 

План проведення Національного тижня читання

1. Провести інтерактивні заняття, дебатів, конференцій «Читання як тренд».

Куцкір С.В., Староста О.І., вчителі літератури  04.12.-10.12.2023

2. Організувати обговорення літературних творів, читання вголос, вікторини, читацькі клуби, зустрічі з письменниками, квести тощо.

Класні керівники, вчителі літератури 04.12.-10.12.2023

 

3. Сприяти проведенню спільних заходів у рамках акції з працівниками Центральної дитячої бібліотеки.

Куцкір С.В., Соболікова С.І. 04.12.-10.12.2023

4. Сприяти участі здобувачів освіти у акції «Подаруй бібліотеці книгу».

Педагогічний колектив