Наказ Про стан формування ключових і предметних компетентностей під час викладання музичного мистецтва у початкових класах

26.01.2021   Administrator   Категорія: Накази

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ШКОЛА-КОЛЕГІУМ ПАТРІАРХА ЙОСИФА СЛІПОГО»

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

46018, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул Юності,3

тел/факс(0352) 53-31-22, 53-31-21  код ЄДРПОУ 37894481

 

НАКАЗ

 

 

08    12   2020р.                                                                                  № 211

 

Про стан формування ключових і предметних

компетентностей під час викладання

 музичного мистецтва у початкових класах

Згідно з річним планом роботи школи заступником директора з навчально-виховної роботи вивчалося питання формування ключових і предметних компетентностей під час викладання музичного мистецтва у початкових класах.

Метою навчання мистецтва у школі є всебічний художньо-естетичний

розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі

пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької

спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних

компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в

особистому та суспільному житті.

 Питання вивчалося за такими напрямками:

- виконання навчальних планів і програм;

- реалізація методичних рекомендацій щодо викладання музичного мистецтва;

-  науково-теоретичний рівень викладання предмета;

- ефективність використання міжпредметних зв′язків;

- впровадження ефективних методів та форм навчання.

 У процесі вивчення було відвідано уроки, проведено індивідуальні бесіди з педагогами щодо питань вдосконалення освітньої роботи з предмета, проаналізовано стан матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення викладання предмета, рівень використання наявної бази.

Музичне мистецтво у 1-х класах викладають вчителі Мушак Ірина Іванівна, Гальчишин Олександра Михайлівна, у 2-4-х – вчитель музики Зелінська Тамара Микитівна.

 

ПІБ учителя

Стаж роботи

Освіта

Категорія, звання

У яких класах викладає

Мушак

Ірина Іванівна

29

Вища

спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

1-А

Гальчишин Олександра Михайлівна

26

Вища

спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

1-Б

Зелінська Тамара Микитівна

44

Вища

спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

2-4

Відвідані уроки, вивчення шкільної документації дають підстави стверджувати, що зміст програмового матеріалу музичного мистецтва засвоюється, учителі на належному рівні забезпечують процес мистецької освіти. Навчання та виховання школярів проводять згідно вимог діючих навчальних програм. Викладання у 1-3 класах здійснюється відповідно до Типового навчального плану початкової школи з навчанням українською мовою (за Типовою освітньою програмою початкової освіти авторського колективу під керівництвом О.Я. Савченко), затвердженим Колегією Міністерства освіти і науки 09.10.2019 №1272, №1273; у 4-х класах –  за Типовою освітньою програмою ЗЗСО І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018р. №407 (таблиця №1). Викладання здійснюється з урахуванням Методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році (Лист МОН від 11.08.2020 № 1/9-430). На музичне мистецтво відведено по 1 годині на тиждень.

Типова освітня програма дає можливості вчителю самостійно визначати тематику навчання, обсяг годин на вивчення окремої теми, поурочний розподіл опанування кожної теми тощо.  Програма передбачає творче ставлення вчителя до змісту і технологій навчання, добору навчального художнього матеріалу: кожен учитель має можливість обирати мистецькі твори для сприймання та виконання учнями, орієнтуючись на критерій їх високої художньої якості, тематику, цікавість для учнів і відповідність їх віку. Вищеозначене відображається у календарно-тематичному плані педагога на навчальний рік, відповідно до якого він (вона) здійснює навчання здобувачів освіти.

Вчителі проводять уроки згідно з календарним плануванням, дотримуються основних етапів уроку музичного мистецтва, знайомлять дітей з характером, емоційним змістом музичних творів. Учні вчаться розгадувати різні звуки, орієнтуються у ритмічному малюнку мелодії.

Мушак Ірина Іванівна,   Гальчишин Олександра Михайлівна з першого дня спілкування з мистецтвом привчають дітей уважно (щоуроку) слухати і споглядати твори мистецтва, виявляти (в тому числі висловлювати) власні враження, шукати зміст, розуміти, яким чином він розкривається. У процесі обговорення творів мистецтва  застосовують різні методичні прийоми та методи для зацікавлення учнів та їх занурення у зміст твору.  Системно і послідовно дітей привчають визначати, описувати емоційні стани, викликані почутим, побаченим, формують культуру емоційного сприймання й реагування на твір мистецтва. Засобами музичного мистецтва намагаються виховувати в учнів високі естетичні ідеали, формувати художнє осмислення світу, розвивають схильність до самовираження. Використання на уроках засобів інформаційно-комунікаційних технологій (слайд – шоу, аудіофрагментів музичних творів, відеофрагментів музичних, театральних, хореографічних творів, фрагментів інсталяцій, схем) дозволяє демонструвати репродукції картин, портрети композиторів, прослуховувати  музичні твори, переглядати фрагменти кінофільмів тощо. Формування художньо-образних уявлень учнів підсилюють зразками образотворчого мистецтва. Під час слухання музичних творів вони проводять асоціативну гру «Розфарбуй музику», яка доповнює аналіз музичного змісту за допомогою співставлення її з гамою кольорів. З великим задоволенням сприймається учнями гра на образне моделювання «Якби я був композитором». Уявивши себе композитором, діти намагаються дати назву музичному твору, а також назвати, яку б мелодію вони склали до нього.

Учні 1-го класу орієнтуються в поняттях музичної грамоти, мають уявлення про запис нотного тексту;імпровізують засобами пантоміми; виконують твори мистецтва, які подобаються; називають свої уподобання у мистецтві, визначають темп (повільно, помірно, швидко), динаміку (гучно, тихо), характеризують мелодію; презентують результати власної творчості (співають пісні, виконують танцювальні рухи.

Зелінська Тамара Микитівна на уроках використовує творчі образотворчі завдання: намалювати сюжети музичних творів, оформити афішу концертів, музичних спектаклів. Яскравим прикладом театрально-драматичних завдань є інсценізація пісень, яку особливо люблять діти початкових класів. Креативну діяльність школярів активізує за допомогою використання ігрових методів: музично-дидактичних, інтелектуальних, пізнавальних (загадок, ребусів, кросвордів, вікторин, лото, конкурсів, естафет); сюжетно-рольових (рольових ігор, ситуаційно-рольових, інтерактивних, ігор-драматизацій, інсценізацій, народних). У грі розвиваються спостережливість і пам'ять, увага, мислення, творча уява, воля. Найважливіший результат гри - глибоке емоційне задоволення самим її процесом, що найбільшою мірою відповідає потребам і можливостям учнів.

Учні 2-х-4-х класів співають дитячі пісні у відповідному настрої, характері, темпі; дотримуються правил співу, виконують пісні «у ролях», відтворюючи образ мімікою, пластикою, виразним інтонуванням; створюють варіанти ритмічного супроводу до пісні; відтворюють прості ритмічні послідовності;імпровізують голосом; орієнтується в поняттях музичної грамоти (нота, нотний стан, звук, тривалості, розмір), мають уявлення про запис нотного тексту.

Початок уроку створює відповідний настрій. Музичні вітання служать чудовою нагодою створити позитивну, доброзичливу атмосферу в класі. Така форма роботи на початку уроку допомагає налаштувати учнів на активну і, головне, творчу роботу з позитивним настроєм.

Спонукати учнів до спілкування та до висловлення особистої думки допомагає технологія «Мікрофон», «Займи позицію», «Один-двоє-всі разом». Вирішення творчих задач або відкритих питань на етапі вивчення нового матеріалу, тобто слухання та аналіз прослуханого музичноготвору, ознайомлення з новою піснею та її виконання організовують у формі «Мозкового штурму».   Використовують наочність, ілюстративний матеріал, міжпредметні зв'язки з літературою, образотворчим мистецтвом..

Інсценування народних пісень, творів різних жанрів – ліричних, календарних, жартівливих, побутових – відіграє важливу роль у вихованні культури школярів, формуванні естетичних та моральних рис характеру. Діти з задоволенням інсценізують пісні, виконують їх у ролях.

З великим задоволенням учні включаються до музичних фізкультхвилинок.

Одним із провідних видів діяльності на уроці музичного мистецтва є вокально-хорова діяльність. На уроках учителями використовується пісенний матеріал: поспівки, народні й авторські пісні, твори народного, класичного, сучасного мистецтва для слухання. Для успішного вокального виховання учнів застосовуються різноманітні прийоми особистісно орієнтованого навчання. Щоб стимулювати творчу активність школярів, використовуються такі методи і прийоми, як розвиток творчого інтересу, використання цікавих аналогій, створення ситуацій емоційного переживання, метод відкриття, створення ситуації вибору.

Педагоги  реалізують компетентнісний підхд у формуванні особистості молодшого школяра засобами музичного мистецтва, зокрема, у процесі:

 • усного висловлювання своїх вражень від музичних творів (вільне володіння державною мовою/ здатність спілкуватися рідною);
 • спостереження, дослідження  довкілля та явищ природи засобами мистецтва (компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, екологічна компетентність);
 • формування  уміння  визначати власні художні інтереси, досягнення і потреби; прагнення доцільно використовувати свій час для пізнання, сприймання (навчання впродовж життя);
 • співпраці з іншими, зокрема участі у мистецьких заходах, використання мистецтва для впливу на власний емоційний стан (громадянські та соціальні компетентності);  
 • виявлення шани до народних традицій, мистецтва рідного краю;толерантного ставлення до мистецтва різних народів (культурна компетентність);
 • презентації результатів власних мистецьких досягнень (підприємливість та фінансова грамотність).

Виходячи із вище зазначеного,

Н А К А З У Ю:
1. Учителям музики  Мушак Ірині Іванівні, Гальчишин Олександрі Михайлівні, Зелінській Тамарі Микитівні:

 1. Продовжити роботу з учнями щодо оволодіння  вокально - хоровими вміннями та навичками, здатністю керуватися набутими музичними знаннями та вміннями у процесі самостійної діяльності та самоосвіти, стимулювати підвищення мотивації до вивчення предмета.
 2. Виховувати ціннісні орієнтації у сфері музики, музичних інтересів, смаків і потреб; розвивати загальні і музичні здібності, творчий потенціал учнів, формувати такі мистецькі уміння, які б ефективно сприяли розвитку дитячої творчості, творчому та особистісному  самовираженню, активному (діяльнісному) збагаченню емоційного досвіду.
 3. Забезпечувати набуття елементарних акторських та хореографічних умінь учнів під час театралізацій, інсценізацій, рольових ігор, рухів під музику тощо.
 4.  Дотримуватися інтегративного підходу у навчанні через узгодження  програмового змісту в межах галузі між різними навчальними предметами «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво».
 5.  Провести  предметний  тиждень у ІІ семестрі.
 6. Залучати  школярів до проведення календарно-обрядових  свят, театралізованих дійств і інших культурно-мистецьких заході.
 7. Голові методичного об’єднання вчителів початкових класів П’ятничці Ірині Володимирівні на черговому засіданні методичного об’єднання вчителів початкових класів обговорити питання «Особливості викладання музичного мистецтва за новим Державним стандартом початкової школи».
 8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Даценко Олександру Іванівну.
 
               Директор                                                              М.Б.Гуцал