Наказ "Про створення робочої групи та проведення самооцінювання якості освітньої діяльності"

13.06.2022   Administrator   Категорія: Накази

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ШКОЛА-КОЛЕГІУМ ПАТРІАРХА ЙОСИФА СЛІПОГО»

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

46018, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Юності,3

тел/факс(0352) 53-31-22, 53-31-21 код ЄДРПОУ 37894481

 

НАКАЗ

__04__   __02___ 2022                                                                                                               № __19__

Про створення робочої групи та проведення самооцінювання

якості освітньої діяльності

Відповідно до Законів України «Про освіту» (стаття 41, частини 3 ст.48) та «Про повну загальну середню освіту» (стаття 42), Порядку проведення моніторингу якості освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 16 січня 2020 року №54, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №154/34437, Методики оцінювання освітніх і управлінських процесів ЗЗСО, наказу МОНУ «Про затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗЗСО» від 30.11.2020 №1480, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти у ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого», затвердженого наказом керівника закладу №248 від 26.12.2019 року, з метою розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти у закладі, забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2021-2022 н.р. вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності закладу за напрямом «Освітнє середовище в школі».

2. Призначити заступника директора з навчально-виховної роботи Панасюк Наталію Дмитрівну відповідальною особою із забезпечення якості, забезпечення оперативного керування процесом вивчення.

3. Затвердити склад робочої групи:

 • Панасюк Н.Д., заступник директора з навчально-виховної роботи, голова робочої групи;
 • Даценко Олександра Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник голови робочої групи;
 • Куцкір Світлана Владиславівна, заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • Ботярко  Віктор Богданович, завгосп школи;
 • Пшеничний Андрій Андрійович, інженер з охорони праці і безпеки життєдіяльності;
 • Хомик Ірина Богданівна,  керівник клубу спілкування класних керівників, психологічної служби, вчитель фізики;
 • Палій Ірина Михайлівна, практичний психолог;
 • Рибачок Тамара Ігорівна, асистент вчителя в інклюзивному класі;
 • Гнатик Ірина Вікторівна, вчитель інформатики;
 • Ференц Наталія Ярославівна, вчитель початкових класів;
 • Соболікова Світлана Іванівна, бібліотекар;
 • Буряк Людмила Михайлівна , член батьківського комітету 9-А класу;
 • Мохун Наталя Борисівна, член батьківського комітету ІІ курсу колегіуму;
 • Дорчак Надія Зіновіївна, член батьківського комітету 7-Б класу;
 • Олійник Софія, член учнівського самоврядування, учениця 9-Б класу;
 • Огірок Вадим, член учнівського самоврядування, учень 6-Б класу;
 • Корендій Світлана, член учнівського самоврядування, учениця І курсу колегіуму.

4. Затвердити орієнтовний План роботи робочої групи з проведення самооцінювання (Додаток 1).

5. Відповідальній особі Панасюк Наталії Дмитрівні:

5.1. координувати результативне запровадження внутрішньої системи забезпечення якості;

5.2. систематично проводити навчання з членами робочої групи щодо визначення й аналізу відповідного компоненту системи забезпечення якості;

5.3. узагальнити результати самооцінювання та визначити рівень освітньої діяльності закладу освіти;

5.4. підготувати висновки і визначити шляхи вдосконалення освітньої діяльності.

6. Членам робочої групи:

6.1. використовувати такі методи збору інформації як вивчення документації, спостереження за навчальним заняттям, опитування та анкетування всіх учасників освітнього процесу;

6.2. підготувати перелік запитань для проведення анкетування серед педагогічних працівників, батьків та учнів, яким виповнилося 14 років, за напрямом відповідно до критеріїв оцінювання освітніх та управлінських процесів закладу та внутрішньої системи забезпечення якості освіти (Додаток 2);

6.3. підготувати звіт до 06.06.2022року за результатами самооцінювання з пропозиціями про удосконалення освітньої діяльності.

7. Заслухати звіт про результати самооцінювання на засіданні педагогічної ради у червні 2022 року та врахувати її рішення при коригуванні  освітньої програми та річного плану роботи школи на 2022-2023 навчальний рік.

8. Оприлюднити звіт про результати самооцінювання та спостереження на сайті школи.

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                                 Марія ГУЦАЛ

З наказом ознайомлені: ___________ Наталія ПАНАСЮК    «___» ______2022р.

___________ Олександра ДАЦЕНКО«___»______2022р.

___________ Світлана КУЦКІР         «___» ______2022р.

___________ Віктор БОТЯРКО         «___» ______2022р.

___________ Андрій ПШЕНИЧНИЙ  «___» _____2022р.

___________ Ірина ХОМИК              «___» ______2022р.

___________ Ірина ПАЛІЙ                 «___» ______2022р.

___________Тамара РИБАЧОК         «___» ______2022р.

___________ Ірина ГНАТИК             «___» ______2022р.

___________ Наталія ФЕРЕНЦ          «___» ______2022р.

___________ Світлана СОБОЛІКОВА«___» _____2022р.

Додаток 1

до наказу ТНВК «Школа-колегіум

Патріарха Йосифа Сліпого»

№ 19   від 04.02.2022р.

Орієнтовний план роботи робочих груп

з проведення комплексного вивчення й само оцінювання  якості освітньої діяльності

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

І етап             Підготовчий

1

Організація та проведення самооцінювання якості освітньої діяльності у 2021 –2022 н.р.

До 20.02.2022

Панасюк Н.Д., відповідальна особа

2

Затвердження членів робочої групи з питань вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності

 

Заступники директора

3

Ознайомлення з критеріями, індикаторами оцінювання освітньої діяльності за напрямом

 

Панасюк Н.Д., відповідальна особа

ІІ етап       Діяльнісний

4

Проведення навчання з членами робочих груп щодо визначення і аналізу відповідного компоненту системи забезпечення якості

До 25.02.2022

Панасюк Н.Д., відповідальна особа

5

Розробка опитувальних анкет, узгодження їх змісту

До 01.03.2022

Члени робочих груп

6

Проведення опитування серед здобувачів освіти та їх батьків

До 31.03.2022 р.

Члени робочих груп

7

Проведення опитування серед педагогічних працівників

До 31.03.2022 р.

Члени робочих груп

ІІІ етап     Узагальнення результатів

8

Підготовка звіту за результатами самооцінювання за напрямом

До 01.05.2022

Панасюк Н.Д., заступник голови робочої групи

9

Узагальнення результатів самооцінювання та визначення рівня освітньої діяльності закладу освіти

До 01.06.2022

Панасюк Н.Д.

ІV етап         Представлення результатів

10

Визначення шляхів вдосконалення освітньої діяльності

На засіданні педагогічної ради

Педагогічний колектив

Додаток 2

до наказу ТНВК «Школа-колегіум

Патріарха Йосифа Сліпого»

№ 19   від 04.02.2022р.

Критерії, індикатори оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти

та внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Напрям оцінювання

Вимога/правило організації освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Критерії оцінювання

Індикатори оцінювання

Методи збору інформації

 

1

2

3

4

5

1. Освітнє середовище закладу освіти

1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

1.1.1. Приміщення і територія закладу освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці

1.1.1.1. Облаштування території закладу та розташування приміщень є безпечними

1.1.1.1. Спостереження, опитування

1.1.1.2.У закладі освіти забезпечується комфортний повітряно-тепловий режим, належне освітлення, прибирання приміщень, облаштування та утримання туалетів, дотримання питного режиму

1.1.1.2. Спостереження, опитування

1.1.1.3. У закладі освіти забезпечується раціональне використання приміщень і комплектування класів (з урахуванням чисельності здобувачів освіти, їх особливих освітніх потреб, площі приміщень)

1.1.1.3. Вивчення документації, спостереження, опитування

1.1.1.4. У закладі освіти є робочі (персональні робочі) місця для педагогічних працівників та облаштовані місця відпочинку для учасників освітнього процесу

1.1.1.4. Спостереження, опитування

1.1.2. Заклад освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми

1.1.2.1. У закладі освіти є достатні приміщення, необхідні для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу

1.1.2.1. Спостереження, вивчення документації, опитування

1.1.2.2. Частка навчальних кабінетів початкових класів, фізики, хімії, біології, інформатики, майстерень/кабінетів трудового навчання (обслуговуючої праці), спортивної та актової зал, інших кабінетів, які обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми

1.1.2.2. Спостереження, вивчення документації, опитування

1.1.3. Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх

1.1.3.1. У закладі освіти проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій

1.1.3.1. Вивчення документації, опитування

1.1.3.2. Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій

1.1.3.2. Спостереження

1.1.4. Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях

1.1.4.1. У закладі освіти проводяться навчання/інструктажі педагогічних працівників з питань надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття здобувачів освіти та працівників під час освітнього процесу

1.1.4.1. Вивчення документації, опитування

1.1.4.2. У разі нещасного випадку педагогічні працівники та керівництво закладу освіти діють у встановленому законодавством порядку

1.1.4.2. Вивчення документації, опитування

1.1.5. У закладі освіти створюються умови для харчування здобувачів освіти і працівників

1.1.5.1. Організація харчування у закладі освіти сприяє формуванню культури здорового харчування у здобувачів освіти

1.1.5.1. Вивчення документації, спостереження

1.1.5.2. Частка учасників освітнього процесу, які задоволені умовами харчування

1.1.5.2. Опитування

1.1.6. У закладі освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті

1.1.6.1. У закладі освіти застосовуються технічні засоби та інші інструменти контролю за безпечним користуванням мережею Інтернет

1.1.6.1. Спостереження, опитування

1.1.6.2. Учасники освітнього процесу поінформовані закладом освіти щодо безпечного використання мережі Інтернет

1.1.6.2. Опитування

1.1.7. У закладі освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників

1.1.7.1. У закладі освіти налагоджено систему роботи з адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу

1.1.7.1. Опитування

1.1.7.2. Заклад освіти сприяє адаптації педагогічних працівників до професійної діяльності

1.1.7.2. Опитування

1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

1.2.1. Заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі

1.2.1.1. У закладі освіти розроблено план заходів із запобігання та протидії булінгу

1.2.1.1. Вивчення документації, опитування

1.2.1.2. У закладі освіти реалізуються заходи із запобігання проявам дискримінації

1.2.1.2. Вивчення документації, опитування

1.2.1.3. Частка здобувачів освіти і педагогічних працівників, які вважають освітнє середовище безпечним і психологічно комфортним

1.2.1.3. Опитування

1.2.1.4. Керівництво та педагогічні працівники закладу освіти обізнані з ознаками булінгу, іншого насильства та засобами запобігання йому відповідно до законодавства

1.2.1.4. Опитування

1.2.1.5. Заклад освіти співпрацює з представниками правоохоронних органів, іншими фахівцями з питань запобігання та протидії булінгу

1.2.1.5. Опитування

1.2.2. Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини

1.2.2.1. У закладі освіти оприлюднені правила поведінки, спрямовані на формування позитивної мотивації у поведінці учасників освітнього процесу та реалізацію підходу, заснованого на правах людини

1.2.2.1. Вивчення документації, опитування

1.2.2.2. Частка учасників освітнього процесу, ознайомлених із правилами поведінки у закладі освіти

1.2.2.2. Опитування

1.2.2.3. Учасники освітнього процесу дотримуються прийнятих у закладі освіти правил поведінки

1.2.2.3. Спостереження, опитування

1.2.3. Керівник та заступники керівника (далі – керівництво) закладу освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу, іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви

1.2.3.1. З метою запобігання різним проявам насильства (у закладі освіти та/або вдома) здійснюється аналіз причин відсутності здобувачів освіти на заняттях та вживаються відповідні заходи

1.2.3.1. Вивчення документації, опитування

1.2.3.2. Заклад освіти реагує на звернення про випадки булінгу (у разі наявності)

1.2.3.2. Вивчення документації, опитування

1.2.3.3. Психологічна служба закладу освіти (практичний психолог, соціальний педагог) здійснює системну роботу з виявлення, реагування та запобігання булінгу, іншому насильству (діагностування, індивідуальна робота, тренінгові заняття тощо)

1.2.3.3. Опитування

1.2.3.4. Частка здобувачів освіти (в тому числі із соціально-вразливих груп), які в разі потреби отримують у закладі освіти психолого-соціальну підтримку

1.2.3.4. Опитування

1.2.3.5. Заклад освіти у випадку виявлення фактів булінгу та іншого насильства повідомляє органи та служби у справах дітей, правоохоронні органи

1.2.3.5. Вивчення документації., опитування

1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору

1.3.1. Приміщення та територія закладу освіти облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування

1.3.1.1. У закладі освіти  забезпечується архітектурна доступність території та будівлі

1.3.1.1. Спостереження

1.3.1.2. У закладі освіти приміщення (туалети, їдальня, облаштування коридорів, навчальних кабінетів тощо) і територія (доріжки, ігрові та спортивні майданчики тощо) адаптовані до використання всіма учасниками освітнього процесу

1.3.1.2. Спостереження, опитування

1.3.1.3. У закладі освіти є та використовуються ресурсна кімната, дидактичні засоби для осіб з особливими освітніми потребами (за наявності здобувачів освіти з особливими освітніми потребами)

1.3.1.3. Спостереження, опитування

1.3.2. У закладі освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (у разі потреби)

1.3.2.1. Заклад освіти забезпечений асистентом вчителя, практичним психологом, вчителем-дефектологом, іншими фахівцями для реалізації інклюзивного навчання

1.3.2.1. Вивчення документації, опитування

1.3.2.2. У закладі освіти забезпечується корекційна спрямованість освітнього процесу

1.3.2.2. Спостереження, опитування

1.3.2.3. Педагогічні працівники застосовують форми, методи, прийоми роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

1.3.2.3. Спостереження

1.3.2.4. У закладі освіти налагоджено співпрацю педагогічних працівників з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами (створення команди психолого-педагогічного супроводу, розроблення індивідуальної програми розвитку тощо)

1.3.2.4. Вивчення документації, опитування

1.3.3. Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти (за наявності здобувачів освіти з особливими освітніми потребами)

1.3.3.1. У закладі освіти індивідуальні програми розвитку розроблено за участі батьків та створені умови для залучення асистента дитини в освітній процес

1.3.3.1. Вивчення документації, опитування

1.3.3.2. Заклад освіти співпрацює з інклюзивно-ресурсним центром щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами

1.3.3.2. Вивчення документації, опитування

1.3.4. Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними вміннями, ведення здорового способу життя

1.3.4.1. У закладі освіти формуються навички здорового способу життя (харчування, гігієна, фізична активність тощо) та екологічно доцільної поведінки у здобувачів освіти

1.3.4.1. Спостереження

1.3.4.2. Простір закладу освіти, обладнання, засоби навчання сприяють формуванню ключових компетентностей та наскрізних умінь здобувачів освіти

1.3.4.2. Спостереження, опитування

1.3.5. У закладі освіти створено  простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (бібліотека, інформаційно-ресурсний центр тощо)

1.3.5.1. Простір і ресурси бібліотеки/інформаційно-ресурсного центру використовуються для індивідуальної, групової, проектної та іншої роботи у рамках освітнього процесу, різних форм комунікації учасників освітнього процесу

1.3.5.1. Спостереження, опитування

1.3.5.2. Ресурси бібліотеки/інформаційно-ресурсного центру використовуються для формування інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів освіти

1.3.5.2. Опитування