Наказ "Про стан формування ключових і предметних компетентностей під час викладання трудового навчання, курсу «Дизайн і технології» у початкових класах"

26.01.2021   Administrator   Категорія: Накази

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ШКОЛА-КОЛЕГІУМ ПАТРІАРХА ЙОСИФА СЛІПОГО»

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

46018, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул Юності,3

тел/факс(0352) 53-31-22, 53-31-21  код ЄДРПОУ 37894481

 

НАКАЗ

 

 

                 08    12    2020р.                                                                                  № 212

 

Про стан формування

 ключових і предметних компетентностей

під час викладання трудового навчання,

курсу «Дизайн і технології»

у початкових класах

 

Згідно з річним планом роботи школи заступником директора з навчально-виховної роботи вивчалося питання формування ключових і предметних компетентностей під час викладання трудового навчання, курсу «Дизайн і технології» у початкових класах.

   Трудове навчання в початкових класах - це складова частина загальної системи політехнічного навчання і всієї навчально-виховної роботи, яка сприяє загальній трудовій підготовці учнів і органічному зв'язку їх розумової та фізичної праці.

Зміст технологічної освітньої галузі e 1-3 класах реалізовується через інтегрований курс «Дизайн і технології». Предмет «Трудове навчання» у 4-х класх реалізує освітню галузь «Технології».

Основні завдання перевірки:

- вивчення стану виконання програми з предмету «Трудове навчання»  відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти;

- вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень  учнів з трудового навчання ;

- вивчення роботи вчителів на уроках трудового навчання з формування в межах вікових можливостей предметно-перетворювальної діяльності з дотримання безпечних прийомів ручної праці, з розвитку творчих здібностей;

 - перевірка ефективності використання навчально-матеріальної бази з трудового навчання.

 Викладання курсу  «Дизайн і технології» в 1-3 класах  здійснюється за  Типовою освітньою  програмою для ЗЗСО, розробленою під керівництвом О.Я. Савченко,  затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1272, від 08.10.2019 року № 1273. Викладання  трудового навчання в 4 класах  здійснюється відповідно до типової освітньої  програми (наказ МОН України від 20.04.2018 № 407).

Матеріальна база кабінетів початкових класів дає змогу на сучасному науково методичному рівні проводити уроки  трудового навчання. Кабінети   забезпечені таблицями, плакатами, картинами, демонстраційними технологічними картками; роздатковим матеріалом,  альбомами з друкованою основою, дидактичним матеріалом, комп’ютерними засобами. В кабінетах діють виставки творчих робіт молодших  школярів.

Аналіз результатів вивчення стану викладання свідчить про те, що  вчителі обізнані з  основними нормативними документами, програмними  вимогами, методичними рекомендаціями щодо викладання предмета та  критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання в  початкових класах. Відвідані уроки показали, що вчителі  знають  методику проведення уроків трудового навчання, всі вони основну увагу акцентують на використання сучасних педагогічних технологій в удосконаленні знань графічної грамоти учнів,   навичок виконання операцій із ручних технік обробки матеріалів та побутової практичної діяльності молодших школярів. Усі вчителі  забезпечують засвоєння учнями знань про об’єкти праці, спосіб трудової діяльності, види професійної діяльності  людини, вчать застосовувати  отримані знання в проектно-технологічній та інших   видах трудової діяльності, розвивають в учнів самостійність під час виконання завдань.  

       Учителі використовують групові  та індивідуальні форми роботи, організовують виставки виконаних робіт, вчать здійснювати аналіз та самоаналіз  практичних робіт, розвивають  здатність реально оцінювати свої можливості для вибору посильних практичних завдань.

      Особливу увагу вчителі приділяють вивченню учнями правил безпечної поведінки під час виконання практичних  робіт.      

Учителі Гальчишин Олександра Михайлівна, Мушак Ірина Іванівна, Ференц Наталя Ярославівна, Гоцкалюк Алла Дмитрівна, Рибак Галина Михайлівна, Кадюк Ганна Василівна, П’ятничка Ірина Володимирівна використовують  інформаційно-комп’ютерні технології на уроках трудового навчання. Педагоги під час підведення учнів до теми уроку  проводять дидактичні ігри, використовують різні  пізнавальні завдання (загадки, ребуси, вправи - розсипанки тощо), що активізують розумову діяльність дітей, розвивають їхню уяву, фантазію та сприяють підвищенню у них інтересу  до трудового навчання, використовують групові, частіше – індивідуальні форми роботи. Вчителі доцільно здійснюють міжпредметні зв’язки з математикою, образотворчим мистецтвом, природознавством, предметом «Я досліджую світ». З урахуванням  вікових  особливостей  розвитку учнів, змісту  навчального  матеріалу  на уроках трудового навчання вчителі   ознайомлюють учнів  зі  світом професій, вміло спрямовують  практичну діяльність учнів на формування конструктивно-художніх і конструктивно-технічних умінь.

Класні кімнати Гальчишин Олександри Михайлівни, Ференц Наталі Ярославівни, Гоцкалюк Алли Дмитрівни, Рибак Галини Михайлівни обладнані ПК (комп’ютери підключено до мережі «Інтернет»),  що дає змогу показати дітям відео,  майстер – класи, зразки виробів, застосування їх аналогів  у житті та виробництві. Класи  містять робочі матеріали, необхідні  для вивчення тем уроків, різноманітні дидактичні матеріали.

 Учителі інклюзивних класів (Гальчишин Олександра Михайлівна, Ференц Наталя Ярославівна, Гоцкалюк Алла Дмитрівна) застосовують диференційований підхід  як одну з форм корекційної роботи. На кожному уроці визначають шляхи досягнень цілей стосовно кожного учня, використовуючи завдання різного ступеня складності. Це дозволяє учням з особливими освітніми потребами виконувати обов’язкову частину.

Для активізації пізнавальної діяльності школярів процесу вчителі застосовують інноваційні методи навчання (метод проектів; інформаційно-комунікаційні технології: презентації, навчальні відеофільми; інтерактивні технології «Мікрофон», «Навчаючи -  вчуся», «Коло ідей».

Водночас із позитивними сторонами  організації навчально-виховного процесу  з викладання предмету  мають місце недоліки.

      

Виходячи із вище зазначеного,

НАКАЗУЮ:                 

1.  Вчителям початкових класів:

 1.1.  Продовжити роботу щодо виконання чинних вимог Державного стандарту початкової освіти, навчальних програм та інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення предмета

1.2. Приділяти  належну увагу вихованню культури праці у дітей, дотриманню санітарно-гігієнічних умов та правил техніки безпеки при роботі з різними інструментами та матеріалами.

1.2. Забезпечувати  оптимальне поєднання  індивідуальних, групових, колективних форм роботи, практикувати  різнорівневі завдання та раціонально використовувати час на уроці.

1.3. Урізноманітнити форми та методи позакласної роботи, використовуючи інтерактивні методи навчання, активно впроваджувати сучасні інформаційно- комунікативні технології.

2. Рибак Галині Михайлівні провести майстер-клас для ознайомлення з сучасними технологіями викладання курсу «Дизайн і технології» на уроках у 1-4 класах до 01.04.2021.

3. Голові методичного об’єднання вчителів початкових класів П’ятничці Ірині Володимирівні:

2.1. На засіданні методичного об’єднання вчителів початкових класів обговорити питання «Особливості викладання предметів галузі «Технології» за новим Державним стандартом початкової школи» у ІІ семестрі.

2.2.  Запланувати  проведення семінару-практикуму з упровадження курсу освітньої галузі “Технології”на 2021-2022 н.р. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора по навчально – виховній роботі Даценко Олександру Іванівну.

 

     

              Директор                                                      Гуцал М.Б.