Наказ про дотримання в закладах освіти вимог нового законодавства під час організації харчування

04.10.2021   Administrator   Категорія: Організація харчування

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА  МІСЬКА   РАДА

Управління освіти і науки

46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, [email protected]

НАКАЗ

      24.09.2021                                                                                                     №319

 

 

Про дотримання в закладах освіти   

Тернопільської міської ради у 2021/2022 н.р.

вимог нового законодавства під час організації

харчування здобувачів освіти

 

 

            На виконання законів України ,,Про освіту”, ,,Про повну загальну середню освіту”, ,,Про дошкільну освіту”, ,,Про професійну (професійно- технічну) освіту”, ,,Про охорону дитинства”, ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ,,Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі, схваленої Указом Президента України від 25.05.2020 № 195/2020, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України (далі - МОН) та Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ) від 17.04.2006 № 298/227 (зі змінами та доповненнями), наказу МОЗ України від 25.09.2020 № 2205 ,,Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти”, Нових норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 786 ,,Про внесення змін до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку”, наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 03.12.2020 №2532 ,,Про затвердження Гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях, розташованих у закладах загальної середньої освіти”, листа МОН України і МОЗ України від 07.07.2021  №1/9-347/26-04/19995/2-21 ,,Щодо окремих питань організації харчування у 2021-2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої освіти”, розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 06.10.2020 №565/01.02-01 ,,Про затвердження регіонального плану заходів щодо поліпшення  організації харчування в закладах загальної середньої освіти”, рішення сесії Тернопільської обласної ради від 18.08.2021 № 290 ,,Про обласну програму ,,Дітям Тернопільщини – якісне і безпечне харчування” на період 2021-2024 років”, постанови Головного державного санітарного лікаря України від 06  вересня 2021 року №10 ,,Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”, наказу управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 17.09.2021 №164/01-07  “Про дотримання в освітніх установах територіальних громад області у 2021/2022 н.р. вимог нового законодавства під час організації харчування здобувачів освіти”, з метою забезпечення дітей і учнів якісним, безпечним та збалансованим харчуванням, збереження здоров’я здобувачів освіти, запобігання виникненню у них захворювань органів травлень

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради:

1.1. продовжувати в 2021/2022 навчальному році реалізацію пріоритетнихнапрямів з реформування системи харчування в галузі освіти міста, звертаючипри цьому увагу на придбання обладнання, капітальні ремонти й модернізаціюхарчоблоків, їх технологічне забезпечення, з метою підвищення рівня якісного і безпечного шкільногохарчування;

 1.  здійснювати необхідні організаційно-практичні заходи з питань переходу на нову систему здорового харчування у закладах освіти;
 2. організовувати просвітницьку роботу з розбудови  системи здорового харчування, формування культури харчування та правильних харчових звичок; підвищення професійного рівня та фахової спроможності причетних до організації шкільного харчування – освітян, управлінців і кухарів;
 3. постійно впроваджувати дієвий досвід державно-приватного партнерства, організації харчування в умовах протиепідемічних обмежень, публічних закупівель у сфері організації харчування, застосування в закладах освіти системи безпечності та якості харчових продуктів і процесів  виробництва  (НАССР).
 4. при внесенні змін до місцевих бюджетів 2021 року та формуванні бюджетних пропозицій на 2022 рік передбачити кошти на підвищення рівня забезпечення безкоштовного харчування учнів пільгових і інших категорій згідно з нормативними документами, а також на обладнання харчоблоків і їдалень необхідним технологічним устаткуванням, меблями, посудом, безперебійним водопостачанням, водовідведенням і вентиляцією. Залучати батьківську громадськість і позабюджетні кошти для покращення якості харчування учнів, модернізацію харчоблоків закладів освіти, а також забезпечення усіх учнів одноразовим гарячим харчуванням.
 1. Керівникам закладів освіти:
  1.  затвердити перелік документації, необхідної для безпечної та безперебійної роботи їдалень (харчоблоків) закладів освіти згідно з додатком 1;
  2. під час здійснення заходів з організації харчування здобувачів освіти неухильно дотримуватися вимог законодавства з питань організації харчування;
  3. врахувати в роботі, що постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 786 внесено зміни до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305;
  4. взяти до відома, що МОН України і МОЗ України спільним листом від  07 липня 2021 №1/9-347/26-04/19995/2-21, зважаючи на об’єктивні труднощі з організацією закупівель харчових продуктів та/або послуг з харчування, що виникають у закладів освіти та їх засновників, встановлено гнучкий перехідний  період на нові норми харчування у період з 1 вересня 2021 року до 1 січня 2022 року;
  5. постійно аналізувати й організовувати вимогливий і результативний контроль за кількістю та якістю продуктів харчування, що надходять до закладу  освіти, відповідно до вимог технічної і якісної характеристики, слідкувати за станом їх зберігання;
  6. затвердити графіки щотижневої перевірки їдалень (харчоблоків) закладів освіти  згідно з додатком 2;
  7. звертати особливу увагу на асортимент і вартість продуктів харчування, що реалізовуються через шкільні буфети та щоденно контролювати якість готових страв, їх відповідність щоденному меню і нормам харчування;
  8. активізувати проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з педагогами, батьками здобувачів освіти, персоналом шкільних їдалень, постачальниками послуг з харчування з метою використання сучасних підходів до організації шкільного харчування, формування культури здорового харчування, впровадження в закладах освіти нових стандартів харчування;
  9. забезпечити ефективне функціонування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) на харчоблоках закладів освіти;
  10. вживати необхідні профілактичні заходи для попередження спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь, дотримуватися санітарно-гігієнічних і протиепідемічних вимог щодо організації харчування учнів та вихованців в освітніх закладах;
  11. в умовах карантинних обмежень діяльності закладів освіти суворо  дотримуватися протиепідемічних заходів, визначених постановою Головного санітарного лікаря України від 06.09.2021 №10.
 1. Затвердити наказом закладу освіти склад комісії з бракеражу продуктів  харчування,      визначити її завдання та доручити:
  1.  проводити оцінювання якості продуктів харчування та продовольчої сировини відповідно до вимог технічної, якісної характеристики продуктів харчування;
  2. приймати продукти харчування та продовольчу сировину лише за наявності супровідних документів, які підтверджують відповідність даної продукції;
  3.  при виявлені недоброякісного продукту комісійно складати акт у трьох примірниках та недоброякісну продукцію разом із актом повертати постачальнику або утилізувати;
  4.  при виявлені матеріально відповідальною особою нестачі або надлишку одного з видів продуктів надалі приймати продукти за участю представника постачальника, а також голови профспілкового комітету закладу  освіти із оформленням акту приймання.
 2.  Медичним працівникам закладів освіти:
  1. під час складання меню-розкладки, технологічних карт, систем погодження дотримуватися норм виходу готових страв відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 305 ,,Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” (зі змінами);
  2.  знімати пробу страв за пів години до видачі їжі відповідно до переліку страв, наведеного в меню-розкладі, при цьому визначати фактичний вихід страв, їх температуру, смакові якості, консистенцію, запах. Результати знаття проби вносити до Журналу бракеражу готової продукції;
  3.  контролювати дотримання технології приготування страв кухарями;
  4.  щодня бути присутніми під час відбору кухарем добових проб кожної страви раціону та зберігати упродовж доби до закінчення аналогічного прийому  їжі наступного дня;
  5.  контролювати виконання норм харчування у закладах дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, щомісяця проводити аналіз їх виконання відповідно до затвердженого набору продуктів; кожні десять днів упродовж року з урахуванням норм заміни продуктів аналізувати їх за енергоцінністю, за необхідності проводити коригування харчування із зазначенням в Журналі обліку виконання норм харчування;
  6. розміщувати завірене керівником закладу освіти щоденне меню із зазначенням виходу кожної страви поруч з вікном видачі їжі з харчоблоку та в інформаційних куточках для батьків;
  7. контролювати безпечність і якість продуктів та продовольчої сировини, які надходять до закладу, реєструвати в бракеражному журналі.
  8. бути присутнім під час контрольної зачистки свіжих овочів. Результати  обробки, відходи після холодної обробки або другої термічної обробки риби, м’яса зазначати у зошиті обліку відходів;
  9. контролювати санітарний стан харчоблоку у закладі освіти та своєчасне проходження медичних оглядів працівниками харчоблоку;
  10. забезпечити контроль за дотриманням правил особистої гігієни персоналом, перевіряти працівників харчоблоку на наявність у них гнійничкових захворювань і гострих респіраторних інфекцій. Інформацію записувати в журнал здоров’я працівників їдальні (харчоблоку).
 3. Комірникам закладів освіти, суб’єктам підприємницької діяльності, які займаються організацією харчування:
  1. нести повну персональну відповідальність за якість і асортимент продуктів харчування та продовольчої сировини, які прийнято до закладу, відповідно до вимог технічної, якісної характеристики продуктів харчування з додержанням вимог зберігання. Здійснювати відповідний облік продуктів у книзі складського обліку;
  2. контролювати умови доставки продуктів харчування та продуктової сировини до закладів освіти;

5.3. забезпечувати двотижневий запас продуктів тривалого терміну зберігання.

 1. Кухарям закладів освіти:
  1. забезпечити відповідальність за зберігання та використання денного запасу продуктів, повноту закладки і вихід страв, якість і своєчасне приготування їжі, дотримання технології приготування, відбір та зберігання добової проби страв, правил особистої гігієни, санітарного стану харчоблоку;
  2. проводити контрольну зачистку свіжих овочів у присутності медичного працівника чи особи, відповідальної за організацію харчування. Результати обробки, відходи після холодної обробки або другої термічної обробки риби, м’яса зазначати у зошиті обліку відходів;
  3. складати акт із залученням членів профспілкового комітету закладів освіти, якщо питома вага неїстівної частини харчових продуктів перевищує санітарні відходи та зазначати фактичну кількість відходів у зошиті обліку  відходів;
  4. забезпечити відбір добових проб кожної страви раціону та зберігати впродовж доби до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня;
  5. видавати готові страви в посуді із відповідним маркуванням тільки  після проби їх медичною сестрою або особою, відповідальною за організацію харчування відповідно до затвердженого графіка видачі їжі з харчоблоку;
  6. виконувати санітарно-гігієнічні та протиепідемічні вимоги під час зберігання, кулінарної обробки продуктів харчування, дотримуючись послідовності виробничого процесу та технології приготування їжі для дітей;
  7. не допускати на харчоблок сторонніх осіб і персонал без санітарного одягу;
  8. власним підписом засвідчувати у журналі здоров’я відсутність дисфункції кишечника та гострих респіраторних інфекцій у працівників їдальні (харчоблоку);
  9. використовувати тільки за призначенням обладнання, посуд та інвентар харчоблоку.
 2. Медичним сестрам з дієтичного харчування та відповідальним за харчування в закладах освіти здійснювати контроль за станом організації та якістю харчування учнів, виконанням норм харчування, дотриманням чотиритижневого меню, санітарно-гігієнічними умовами та матеріально- технічним станом харчоблоків.
 3. Широко висвітлювати зміст і результати роботи з питань якісного і безпечного харчування здобувачів освіти, профілактики харчових отруєнь у місцевих засобах масової інформації, на сайті управління освіти і науки, закладів освіти міста.
 4. Розмістити наказ на інформаційному сайті управління освіти і науки Тернопільської міської ради.
 5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Начальник управління                                                                     Ольга ПОХИЛЯК

 

 

 

 

Олена П’ятночка  0352528856