Тематика і графік засідань шкільних методичних обєднань (комісій) у 2019-2020 н.р.

21.01.2021   Administrator   Категорія: Методична робота

Погоджено                                                                                                    Затверджую

на засіданні методичної ради                                                        Директор ТНВК «Школа-колегіум

Заступник директора з НВР                                                          Патріарха Йосифа Сліпого»

____________ Н.Д.Панасюк                                                           _____________     М.Гуцал

«18»  __09      2019 р.                                                                  «  25   »__09    2019 р.

         

Тематика і графік засідань

шкільних методичних об’єднань у 2019-2020 н. р.

№ з/п

Методичні комісії вчителів

 

Голова ШМК

Проблема

Дата проведення засідань

1

Математики, фізики, інформатики

Василюк Ю.З.

Формування духовної особистості та розвиток творчого потенціалу школяра шляхом створення ситуації успіху

27.08, 17.09, 29.10, 11.02, 28.04

2

Української мови

та літератури,

зарубіжної літератури, основи християнської етики

Парацій Л.М.

Ситуація успіху – головна передумова гуманізації навчання та виховання на уроках словесності

30.09, 21.11, 25.02, 28.04

3

Початкових класів

П’ятничка І.В.

Ситуація успіху як визначальна умова підвищення результативності уроку

23.08, 30.10, 02.01, 24.04, 30.05

4

Іноземних мов (англійська і німецька)

Слотюк О.В.

Сприяння підвищенню професійної компетентності, зростанню педагогічної майстерності та розвитку творчого потенціалу вчителя, спрямованого на оптимальне формування і розвиток особистості учня, його самовизначення й самореалізацію

30.08, 18.09,  23.01, 24.04

5

Суспільно-природничого циклу (географія, економіка, біологія, основи здоров’я, хімія, історія, правознавство)

Сидор М.М.

Створення ситуації успіху як визначальної умови формування життєвих компетентностей школярів шляхом використання сучасних педагогічних ситуацій

30.09, 19.11,  25.02, 28.04

6

Міжпредметної групи (трудове навчання, музичне та образотворче мистецтва, художня культура, фізична культура)

Бацула Н.П.

Використання новітніх технологій для підвищення пізнавальної активності учнів, розвитку творчого потенціалу та духовно зрілої особистості

 

30.09, 21.11, 27.02, 23.04

7

Класних керівників, психологічної служби

Хомик І.Б.

Формування життєвих компетентностей особистості шляхом впровадження ефективних технологій виховання

26.09, 18.12, 30.01, 14.05