Наказ про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019-2020 н.р.

04.03.2020   Administrator   Категорія: Методична робота

 

 
 


Тернопільський навчально-виховний комплекс

«Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

 

НАКАЗ

11.09. 2019                                                                                                 № _______

Про організацію методичної роботи

з педагогічними кадрами

у 2019-2020 н. р.

Відповідно до Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. №526-р,  Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки,  Концепції Нової української школи, ухваленої рішенням колегії МОН України від 27.10.2016 року, Концепції модернізації діяльності Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу в умовах реформування освіти м. Тернополя на 2017-2021 роки, наказу управління освіти і науки ТМР від 02.09.2019 р. №311 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019-2020 н.р.», з метою підвищення якості методичної роботи з педагогічними кадрами, формування професійних компетентностей педагогів

НАКАЗУЮ:

1. У 2019-2020 навчальному році продовжити роботу над науково-методичною проблемою: «Створення ситуації успіху як визначальної умови формування життєвих компетентностей школярів шляхом використання сучасних педагогічних технологій».

2.Доручити керівництво методичною роботою школи-колегіуму методичній раді ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого».

3. Затвердити склад методичної ради ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» (додаток 1).

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи, голові методичної ради закладу Панасюк Наталії Дмитрівні:

4.1. Спрямувати методичну роботу на реалізацію програмно - нормативних документів в умовах реформування галузі освіти, Положення про методичну роботу в навчальному закладі, рекомендацій серпневої конференції педагогічних працівників м. Тернополя.

4.2. Створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для участі у шкільній методичній роботі, активізувати внутрішні ресурси для задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної практики.

4.3. Організувати роботу шкільних об’єднань ( комісій) відповідно до запитів педагогічних працівників.

4.4. Надавати інформаційно-консультативну та практичну допомогу педагогічним працівникам із питань упровадження оновлених навчальних програм, Державних стандартів освіти, зокрема, у 1-2-х, та І-ІІ курсах колегіуму.

4.5. Створити міжфахові інтегровані методичні локації учителів предметів різних освітніх галузей та здійснювати внутрішкільний контроль за ефективністю їх роботи в контексті системної модернізації  освітнього процесу.

4.5. Освітній процес здійснювати на засадах  інтеграції  та відповідно до нової типології уроків, зазначеної в Типових освітніх програмах.

4.6. Сприяти реалізації заходів щодо організації внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

5. Призначити керівниками шкільних методичних комісій (об’єднань) учителів:

- української мови і літератури, зарубіжної літератури, основ християнської етики – Парацій Лілію Миколаївну;

- математики, фізики, інформатики – Василюк Юлію Зіновіївну;

- іноземних (англійської, німецької, польської) мов – Слотюк Оксану Василівну;

- міжпредметної групи (трудового навчання, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, основ здоров’я, художньої культури, фізичної культури) – Бацулу Наталію Петрівну;

- педагогічної майстерні початкових класів, вихователів груп подовженого дня – П’ятничку Ірину Володимирівну;

- суспільно-природничого циклу (хімії, біології, історії, основ правознавства,

філософії, географії, основ економіки) – Сидор Марію Михайлівну;

- клубу спілкування класних керівників, психологічної служби – Хомик Ірину Богданівну.

6. Затвердити структуру методичної роботи школи-колегіуму до 01жовтня 2019 року (додаток 2) та надіслати її на електронну адресу ТКМЦНОІМ.

7. Створювати організаційні умови для підвищення фахової підготовки і кваліфікації педагогічних працівників, заохочувати до участі у професійних конкурсах, зокрема, у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2020» у номінаціях «Початкова освіта», «Образотворче мистецтво», «Хімія», «Зарубіжна література», «Історія».

8. Дотримуватись  нормативних вимог щодо організації та проведення атестації та проходження курсової підготовки педагогічними кадрами.

9. При атестації педагогічних працівників урахувати сертифікати, підтверджені наказами управління освіти і науки ТМР та Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу, які засвідчують участь педагогів у методичних заходах упродовж 2016-2020 років.

10. Делегувати педагогів школи-колегіуму до участі у загальноміських формах методичної роботи упродовж 2019 - 2020 н.р. відповідно до органайзера ТКМЦНОІМ.

11. Сприяти моральному та матеріальному заохоченню педпрацівників, які беруть активну участь у формуванні інноваційного методичного простору міста.

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                 М.Гуцал

З наказом ознайомлені:     ____________Н.Д. Панасюк    «____» _______ 2019р.

Члени методичної ради на засіданні методичної ради школи  18.09.2019р.

Додаток 1

до наказу ТНВК «Школа-колегіум

Патріарха Йосифа Сліпого»

від 11.09.2019 р. №______

Склад

методичної ради ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»

 1. Панасюк Н.Д., заступник директора з НВР, голова ради – відповідає за організацію і координацію методичної й інноваційної роботи в школі;
 2. Гуцал М.Б., директор школи;
 3. Сусла І.П., заступник директора з НВР, заступник голови ради – відповідає за вивчення і аналіз стану освітнього процесу;
 4. Даценко О.І, заступник директора з НВР – відповідає за вивчення і аналіз стану освітнього процесу в початковій школі;
 5. Куцкір С.В., заступника директора з НВР – відповідає за упровадження сучасних форм позакласної роботи, створення інноваційного виховного простору;
 6. Зажерей Г.А., учитель – методист, – відповідає за вивчення, узагальнення та упровадження перспективного педагогічного досвіду;
 7. Пятничка І.В., голова педагогічної майстерні вчителів початкових класів – відповідає за упровадження педагогічних інновацій навчання;
 8. Рибачок Т.І., секретар ради, – відповідає за координацію роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
 9. Василюк Ю. З., голова МК вчителів математики, фізики, інформатики;
 10. Парацій Л.М., голова МК вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, основ християнської етики;
 11. Слотюк О.В., голова МК вчителів іноземних мов;
 12. Сидор М.М., голова МК вчителів суспільно-природничого циклу;
 13. Бацула Н.П., голова МК вчителів міжпредметної групи (трудового навчання, основ здоров’я, музичного та образотворчого мистецтва, фізичної культури, художньої культури);
 14.  Хомик І.Б., голова клубу спілкування класних керівників, психологічної служби.