Наказ "Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2020-2021 н.р."

21.01.2021   Administrator   Категорія: Методична робота

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ШКОЛА-КОЛЕГІУМ ПАТРІАРХА ЙОСИФА СЛІПОГО»

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

46018, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Юності,3

тел/факс(0352) 53-31-22, 53-31-21  код ЄДРПОУ 37894481

 

НАКАЗ

_07__  __09____ 2020                                                                                          № _141___

 

Про організацію методичної роботи

з педагогічними кадрами

у 2020-2021 н. р.

 

Відповідно до Законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. №526-р, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №672 «Про деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників», Постанови МОЗ України від 30.07.2020 р. №42 «Тимчасові рекомендації щодо організації та протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», Концепції Нової української школи, ухваленої рішенням колегії МОН України від 27.10.2016 року, листа МОН України від 11.08.2020 р. №1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році», рішення сесії Тернопільської міської ради від 20.12.2019 №7/42/27 «Про створення відділу неперервної післядипломної педагогічної освіти та погодження штатного розпису Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу», Концепції модернізації діяльності Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу в умовах реформування освіти м. Тернополя на 2017-2021 роки, наказу управління освіти і науки ТМР від 14.09.2020 р. №256 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2020-2021 н.р.», з метою підвищення якості та ефективності професійного розвитку педагогів

НАКАЗУЮ:

 1. У 2020-2021 навчальному році продовжити роботу над науково-методичною проблемою: «Створення ситуації успіху як визначальної умови формування життєвих компетентностей школярів шляхом використання сучасних педагогічних технологій».
 2. Доручити керівництво методичною роботою закладу з педагогічними кадрами методичній раді ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого».
 3. Затвердити склад методичної ради ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» (додаток 1).

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи, голові методичної ради закладу Панасюк Наталії Дмитрівні:

4.1. Спрямувати методичну роботу на реалізацію програмно - нормативних документів в умовах реформування галузі освіти, Положення про методичну роботу в навчальному закладі, рекомендацій серпневої конференції педагогічних працівників м. Тернополя.

4.2. Створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для участі у шкільній методичній роботі, активізувати внутрішні ресурси для задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної практики.

4.3. Організувати роботу шкільних об’єднань учителів відповідно до запитів педагогічних працівників.

4.4. Сприяти реалізації заходів щодо організації внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

4.5. Сприяти створенню міжфахових інтегрованих методичних локацій учителів предметів різних освітніх галузей та здійснювати внутрішкільний контроль за ефективністю їх роботи в контексті системної модернізації  освітнього процесу.

4.6. Дотримуватись нормативних вимог щодо організації та проведення атестації та проходження курсової підготовки педагогічними кадрами.

4.7. При атестації педагогічних працівників урахувати сертифікати, підтверджені наказами управління освіти і науки ТМР та ТКМЦ НОІМ, які засвідчують участь педагогів у методичних заходах в період з 2017 по 2021 роки.

4.8. Упродовж 2020-2021 н.р. сприяти участі педагогів у загальноміських формах консультативно-методичної діяльності відповідно до органайзера ТКМЦНОІМ.

5. Призначити керівниками шкільних методичних об’єднань учителів:

- української мови і літератури, зарубіжної літератури, основ християнської етики – Пиріг Ольгу Ігорівну;

- математики, фізики, інформатики – Василюк Юлію Зіновіївну;

- іноземних (англійської, німецької) мов – Слотюк Оксану Василівну;

- міжпредметної групи (трудового навчання, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, основ здоров’я, художньої культури, фізичної культури) – Бацулу Наталію Петрівну;

- педагогічної майстерні початкових класів, вихователів груп подовженого дня – П’ятничку Ірину Володимирівну;

- суспільно-природничого циклу (хімії, біології, історії, основ правознавства,

філософії, географії, основ економіки) – Сидор Марію Михайлівну;

- клубу спілкування класних керівників, психологічної служби – Хомик Ірину Богданівну.

6. Затвердити структуру методичної роботи школи-колегіуму (додаток 2).

7. Керівникам шкільних методичних об’єднань учителів:

7.1. Освітній процес здійснювати на засадах інтеграції та відповідно до нової типології уроків, зазначеної в Типових освітніх програмах.

7.2. Надавати інформаційно-консультативну та практичну допомогу педагогічним працівникам із питань упровадження оновлених навчальних програм, Державних стандартів освіти, зокрема, у 1-2-х класах та І-ІІ курсах колегіуму.

7.3. Створювати організаційні умови для підвищення фахової підготовки і кваліфікації педагогічних працівників, заохочувати до участі у професійних конкурсах, зокрема, у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2021» у номінаціях: «Українська мова і література», «Математика», «Трудове навчання», «Керівник закладу освіти».

8. Сприяти моральному та матеріальному заохоченню педпрацівників, які беруть активну участь у формуванні інноваційного методичного простору міста.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                 М.Гуцал

З наказом ознайомлені:     ____________Н.Д. Панасюк     «____» _______ 2020р.

____________І.Б.Хомик            «____» _______ 2020р.

____________О.І. Пиріг             «____» _______ 2020р.

____________М.М.Сидор          «____» _______ 2020р.

____________Ю.З.Василюк      «____» _______ 2020р.

____________О.В.Слотюк         «____» _______ 2020р.

____________Н.П. Бацула         «____» _______ 2020р.

____________І.В. П’ятничка     «____» _______ 2020р.

 

 

Додаток 1

до наказу ТНВК «Школа-колегіум

Патріарха Йосифа Сліпого»

від 07.09.2020 р. №_141_____

Склад

методичної ради ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»

 

 1. Панасюк Н.Д., заступник директора з НВР, голова ради – відповідає за організацію і координацію методичної й інноваційної роботи в школі;
 2. Гуцал М.Б., директор школи;
 3. Сусла І.П., заступник директора з НВР, заступник голови ради – відповідає за вивчення і аналіз стану освітнього процесу;
 4. Даценко О.І, заступник директора з НВР – відповідає за вивчення і аналіз стану освітнього процесу в початковій школі;
 5. Куцкір С.В., заступника директора з НВР – відповідає за упровадження сучасних форм позакласної роботи, створення інноваційного виховного простору;
 6. Зажерей Г.А., учитель – методист, – відповідає за вивчення, узагальнення та упровадження перспективного педагогічного досвіду;
 7. П’ятничка І.В., голова педагогічної майстерні вчителів початкових класів – відповідає за упровадження педагогічних інновацій навчання;
 8. Рибачок Т.І., секретар ради, – відповідає за координацію роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
 9. Василюк Ю. З., голова МО вчителів математики, фізики, інформатики;
 10. Пиріг О.І., голова МО вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, основ християнської етики;
 11. Слотюк О.В., голова МО вчителів іноземних мов;
 12. Сидор М.М., голова МО вчителів суспільно-природничого циклу;
 13. Бацула Н.П., голова МО вчителів міжпредметної групи (трудового навчання, основ здоров’я, музичного та образотворчого мистецтва, фізичної культури, художньої культури);
 14.  Хомик І.Б., голова клубу спілкування класних керівників, психологічної служби.