План підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу на 2023 рік

10.05.2023   Administrator   Категорія: Методична робота

Затверджено

Протокол засідання педагогічної ради

ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»

22.12.2022  №3

План підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2023 рік

Тернопільського НВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»___

№ з/п

Прізвище,

ініціали

педагогічного

працівника

Форми і види

Курсова підготовка

(очна – денна, вечірня,

заочна, дистанційна, мережева)

 

Самоосвіта

 

Науково - методичні заходи

Здобуття вищої освіти

Всього годин

Теми, напрями, найменування

Назва

закладу

Назва

закладу

Назва

закладу

Назва

закладу

Платно

Без оплати

Самофінансування

Ліцензія – так/ні

Ліцензія – так/ні

Ліцензія – так/ні

Ліцензія – так/ні

К-сть

годин

К-сть

годин

К-сть годин

К-сть

годин

К-сть

годин

1

Гуцал М.Б.

Дистанційна

ТОКІППО,

так,

30 год.

 

 

 

ТКМЦНОІМ,

так,

4 год.

 

49

 

 

ФФМ_176 «Інноваційний освітній менеджмент як провідний напрям професійної діяльності керівника закладу загальної середньої освіти», 15 год.

ТКМЦНОІМ, так, 15 год.

 

 

 

 

 

 

2

Сусла І.П.

Дистанційна

 

 

ТОКІППО,

так,

30 год.

 

 

ТКМЦНОІМ,

так, 4 год.

 

34

 

 

3

Даценко О.І.

Дистанційна

 

 

ТОКІППО,

так,

30 год.

 

 

ТКМЦНОІМ,

так, 4 год.

 

34

 

 

4

Куцкір С. В.

Дистанційна

ТОКІППО,

так,

30 год.

 

 

ТКМЦНОІМ,

так, 4 год.

 

34

 

 

5

Панасюк Н.Д.

Дистанційна

ТОКІППО, так,

30 год.

 

 

ТКМЦНОІМ,

так, 4 год.

 

34

 

 

6

Бацула Н.П.

СГМ_11 «Школа безпеки. Безпека здоров’я» 10 год.

ФФМ_58 «Ландшафтний дизайн», 11 год.

ФФМ_70 «Інноваційні методики проведення уроків по технології приготування страв», 8 год.

ТКМЦНОІМ,

так,

29 год.

 

 

 

 

29

 

 

7

Баневич М.Ю.

Очна

ТОКІППО, так, 30 год.

 

 

 

 

30

 

 

8

Білець І.В.

СГМ_15 «Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя», 15 год.

ФФМ_13 «Інноваційні форми роботи вихователя ГПД як засіб формування ключових компетентностей та наскрізних вмінь», 5 год.

ФФМ_14 «Формування здоров’язбережувального середовища в системі роботи ГПД», 4 год.

ФФМ_160 «Цифрові освітні технології у роботі вчителя початкових класів», 6 год.

ТКМЦНОІМ, так,

30 год.

 

 

 

 

30

 

 

9

Василюк Ю.З.

Дистанційна

ТОКІППО, так,

30 год.

 

 

ТКМЦНОІМ,

так, 4 год.

 

34

 

 

10

Власюк І.В.

Дистанційна

ТОКІППО, так,

30 год.

 

 

 

 

30

 

 

11

Гальчишин О.М.

ЗПМ_17 «Методика створення та використання інтерактивних відео уроків», 7 год.

ЗПМ_24 «Інтернет-ресурси для опитування та тестування», 9 год.

ЗПМ_29 «Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ», 10 год.

ФФМ_160 «Цифрові освітні технології у роботі вчителя початкових класів», 6 год.

ТКМЦНОІМ, так,

32 год.

 

 

 

 

32

 

 

12

Гнатик І.В.

ЗПМ_18 «Персональний сайт (блог) – імідж сучасного освітянина», 12 год.

ФФМ_165 «Навчання за модельною навчальною програмою «SТEM. 5-6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти», 6 год.

ФФМ_166 «Вивчення штучного інтелекту у середній школі», 9 год.

ТКМЦНОІМ, так,

27год.

 

 

 

 

27

 

 

13

Гоцкалюк А.Д.

ФФМ_159 «Розвиток компетентностей учителів початкових класів  до упровадження науково-педагогічним проєкту «Інтелект України», 15 год.

ФФМ_160 «Цифрові освітні технології у роботі вчителя початкових класів», 6 год.

ЗПМ_33 «Сучасні освітні технології. Дизайн мислення (design thinking)», 9 год.

ТКМЦНОІМ, так,

30 год.

 

 

 

 

30

 

 

14

Гусак О.С.

Відпустка по догляду за дитиною

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Заверуха Т.М.

Відпустка по догляду за дитиною

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Зажерей Г. А.

Дистанційна

ТОКІППО,

так, 30 год.

 

 

ТКМЦНОІМ,

так, 4 год.

 

34

 

 

17

Зелінка І.М.

Дистанційна

ТОКІППО, так,

30 год.

 

 

 

 

30

 

 

18

Зелінська І.М.

Очна

ТОКІППО, так, 30 год.

 

 

 

 

54

 

 

ФФМ_150мс «НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь мистецька:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми», 6 год.

ФФМ_168 «Цифрові технології у викладанні мистецтва», 6 год.

ФФМ_96 «Музикотерапія як інноваційний метод у  роботі вчителя», 6 год.

ФФМ_91 «Генії сучасності: мистецький контент уроків художньо-естетичного циклу», 8 год.

ФФМ_94 «Розкриття креативної особистості засобами музичного мистецтва», 4 год.

ТКМЦНОІМ, так,

24 год.

 

 

 

 

 

 

19

Знак Л.І.

Дистанційна

ТОКІППО, так,

30 год.

 

 

 

 

30

 

 

20

 

Кадюк Г.В.

ФФМ_160 «Цифрові освітні технології у роботі вчителя початкових класів», 6 год.

ЗПМ_32 «Сучасні освітні технології: кейс-уроки», 9 год.

ЗПМ_29 «Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ», 10 год.

ТКМЦНОІМ, так,  25 год.

 

 

 

 

25

 

 

21

Кошова Г.П.

Очна (денна)

ТОКІППО, так,

30 год.

 

 

 

 

30

 

 

22

Кудринська Т.В.

Очна (денна)

 

ТОКІППО, так,

30 год.

Кер. гуртка

 

 

 

 

60

 

 

СГМ_14 «Місія філософії освіти у розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників в системі неперервної освіти. Професійний розвиток педагога в умовах НУШ», 20 год.

ЗПМ_1 «Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін», 10 год.

ТКМЦНОІМ

так,

30 год.

 

23

Куриленко Т.В.

ФФМ_160 «Цифрові освітні технології у роботі вчителя початкових класів», 6 год.

ЗПМ_32 «Сучасні освітні технології: кейс-уроки», 9 год.

ЗПМ_29 «Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ», 10 год.

ТКМЦНОІМ

так,

       25 год.

 

 

 

 

25

 

 

24

Логіна О.П.

Дистанційна

ТОКІППО, так,

30 год.

ОХЕ

 

 

 

 

60

 

 

ФФМ_162 «Розвиток особистості учня засобами літератури», 6 год.

СГМ_9а «Формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності у ліцеїстів як перспектива інтеграції українського суспільства у європейський простір», 4 год.

СГМ_14 «Місія філософії освіти у розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників в системі неперервної освіти. Професійний розвиток педагога в умовах НУШ», 20 год.

ТКМЦНОІМ, так, 

30 год.

 

 

 

 

 

 

25

Машталер В.О.

ЗПМ_21 «SMART – технології при викладанні навчальних предметів», 9 год.

ФФМ_12 «LEGO-технології в освітньому процесі», 7 год.

ФФМ_110 «Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі», 8 год.

ФФМ_111 «Труднощі у навчанні та способи корекції навчальних навичок  молодших школярів», 8 год.

ТКМЦНОІМ, так,

32 год.

 

 

 

 

32

 

 

26

Мушак І.І.

ЗПМ_17 «Методика створення та використання інтерактивних відео уроків», 7 год.

ЗПМ_24 «Інтернет-ресурси для опитування та тестування», 9 год.

ЗПМ_29 «Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ», 10 год.

ФФМ_160 «Цифрові освітні технології у роботі вчителя початкових класів», 6 год.

ТКМЦНОІМ, так, 

32 год.

 

 

 

 

32

 

 

27

Насипана О.В.

Дистанційна

ТОКІППО, так,  30 год.

 

 

 

 

30

 

 

28

Осадчук І. Б.

Дистанційна

ТОКІППО, так,

30 год.

 

 

 

 

30

 

 

29

Осадчук Л. Б.

Дистанційна

ТОКІППО, так,

30 год.

 

 

 

 

52

 

 

ФФМ_149 «Історичне краєзнавство у викладанні шкільних курсів історії та географії», 12 год.

ФФМ_163 «Створення та використання настільних навчальних ігор на уроках історії та географії», 4 год.

ФФМ_164 «Методика компетентнісного уроку географії», 6 год.

ТКМЦНОІМ, так,

22 год.

 

 

 

 

 

 

30

Папінко М.І.

Очна (денна)

ТОКІППО, так,

30 год.

 

 

 

 

30

 

 

31

Парацій Л.М.

Дистанційна

ТОКІППО, так,

30 год.

 

 

 

 

30

 

 

32

Пиріг О.І.

Дистанційна

ТОКІППО, так,

30 год.

 

 

 

 

30

 

 

33

П’ятничка І.В.

ФФМ_160 «Цифрові освітні технології у роботі вчителя початкових класів», 6 год.

ЗПМ_32 «Сучасні освітні технології: кейс-уроки», 9 год.

ЗПМ_29 «Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ», 10 год.

ТКМЦНОІМ, так,

25 год.

 

 

 

 

25

 

 

34

Пшеничний А.А.

Дистанційна /

 

Очна

 

ТОКІППО, так,

30 год.

Труд. навчання

ТОКІППО, так, 30 год.

Кер. гуртка

 

 

 

60

 

 

35

Рибак Г.М.

ФФМ_159 «Розвиток компетентностей учителів початкових класів  до упровадження науково-педагогічним проєкту «Інтелект України», 15 год.

ФФМ_160 «Цифрові освітні технології у роботі вчителя початкових класів», 6 год.

ЗПМ_33 «Сучасні освітні технології. Дизайн мислення (design thinking)», 9 год.

ТКМЦНОІМ

так,

30 год.

 

 

 

 

30

 

 

36

Савка О. З.

Очна (денна)

ТОКІППО, так,

30 год.

 

 

 

 

30

 

 

37

Сендзюк І.С.

Дистанційна

ТОКІППО, так,

30 год. 

історія

ТОКІППО,

так, 30 год.

христ. етика

 

 

 

60

 

 

38

Сидор М.М.

Дистанційна

ТОКІППО, так,

30 год.

історія

ТОКІППО,

так, 30 год.

христ. етика

 

 

 

60

 

 

39

Соболікова С.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Скляренко К.В.

Відпустка по догляду за дитиною

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Слотюк О.В.

Дистанційна

ТОКІППО, так,  30 год.

 

 

 

 

30

 

 

42

Староста О.І.

Очна

ТОКІППО, так, 30 год.

 

 

 

 

30

 

 

43

Стасюк Л.М.

Очна

ТОКІППО, так,

30 год.

 

 

 

 

57

 

 

ЗПМ_18 «Персональний сайт (блог) – імідж сучасного освітянина», 12 год.

ФФМ_165 «Навчання за модельною навчальною програмою «SТEM. 5-6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти», 6 год.

ФФМ_166 «Вивчення штучного інтелекту у середній школі», 9 год.

ТКМЦНОІМ, так,

27 год.

 

 

 

 

 

 

44

Турчин О.І.

Відпустка по догляду за дитиною

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Федунець В.І.

Дистанційна

ТОКІППО, так,

30 год.

 

 

 

 

30

 

 

46

Федунець Н.Б.

Очна (денна)

ТОКІППО, так,

30 год.

Укр. мова

 

 

 

 

80

 

 

ФФМ_160 «Цифрові освітні технології у роботі вчителя початкових класів», 6 год.

СГМ_15 «Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя», 15 год.

ФФМ_13 «Інноваційні форми роботи вихователя ГПД як засіб формування ключових компетентностей та наскрізних вмінь», 5 год.

ФФМ_14 «Формування здоров’язбережувального середовища в системі роботи ГПД», 4 год.

ФФМ_17 «Мовно-риторична освіта в Новій українській школі. Актуальні аспекти лінгвометодики», 20 год.

ТКМЦНОІМ, так,

50 год.

 

 

 

 

 

 

47

Ференц Н.Я.

Очна (денна)

ТОКІППО, так,

30 год.

 

 

 

 

30

 

 

48

Хомик І.Б.

Дистанційна

ТОКІППО, так,  30 год.

 

 

 

 

30

 

 

49

Чекрій Н.В.

Дистанційна

ТОКІППО, так,

30 год.

 

 

 

 

30

 

 

50

Шевчук О.М.

ЗПМ_21 «SMART – технології при викладанні навчальних предметів», 9 год.

ФФМ_12 «LEGO-технології в освітньому процесі», 7 год.

ФФМ_110 «Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі», 8 год.

ФФМ_111 «Труднощі у навчанні та способи корекції навчальних навичок  молодших школярів», 8 год.

ТКМЦНОІМ, так,

32 год.

 

 

 

 

32

 

 

51

Ясіновська Г.Р.

Дистанційна

ТОКІППО, так,  30 год.

 

 

 

 

30