План роботи методичної ради на 2019-2020 н.р.

21.01.2021   Administrator   Категорія: Методична робота

Місія методичної роботи в сучасних умовах полягає у стимулюванні професійного інтересу, сприянні формуванню особистісного професійного запиту вчителя та його задоволення для вдосконалення педагогічної практики (особистісного професійного розвитку).

Метою сучасної методичної роботи є створення умов для особистісного професійного розвитку кожного вчителя. Ця мета конкретизується в завданнях:

 • створити інформаційно-освітнє середовище професійного розвитку вчителя різними засобами, зокрема й із використанням хмарних технологій, соціальних мереж тощо. Напрямами опосередкованого інформування можуть бути сучасні тренди в освіті, успішні практики, педагогічні відкриття, альтернативні думки, дискусії тощо;
 • створити методичну афішу (анонс науково-методичних заходів, які будуть  проводитися на шкільному, міському, обласному та всеукраїнському рівнях: безкоштовні або за кошти учасників тренінги, квести, семінари, конференції, екскурсії, коучинги тощо, які проходять як у робочі, так і у вихідні дні). Учитель відповідно до власного педагогічного інтересу зможе обрати види, форми, суб’єктів освітньої діяльності та сформувати індивідуальний навчальний план;
 • створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для участі у шкільній методичній роботі, активізувати внутрішні ресурси для задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної практики;
 • організувати підтримку в розробленні вчителем цільової програми професійного розвитку,  індивідуального плану професійного вдосконалення;
 • спроектувати особистісно орієнтовану адаптивну організаційну структуру методичної роботи (наприклад, матричного типу), спрямовану на задоволення запитів кожного вчителя закладу.

Це має забезпечити результат: задоволення професійного інтересу кожного вчителя, високий рівень його особистісного професійного розвитку, що виявляється в удосконаленні педагогічної діяльності.

 

Погоджено                                                                                                  Затверджую

на засіданні методичної ради                                                          Директор  ТНВК «Школа-

ТНВК «Школа-колегіум Патріарха                                                    колегіум Патріарха Йосифа

Йосифа Сліпого»                                                                            Сліпого»

                                                                                                     __________ М.Б.Гуцал

__18__ ___09______ 2019 р.                                                          __20__ ___09_____ 2019 р.

 

План роботи методичної ради

на 2019-2020 н.р.

 

з/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальні

 

1

  Засідання  І

 1.  Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019-2020 н.р.
 2. Про затвердження плану роботи методичної ради.
 3. Про роботу творчої групи «У пошуках власного підходу створення ситуації успіху» з реалізації науково-методичної проблеми закладу у 2019-2020 н.р.
 4. Про затвердження планів роботи методичних шкільних об’єднань.
 5. Про організацію наставництва.
 6. Про атестацію педагогічних працівників у 2019-2020 н.р.
 7. Про замовлення на підвищення кваліфікації педагогічних працівників при  ТОКІППО, на курсах неперервної освіти при ТКМЦНОІМ на 2020р.
 8. Про проведення І (шкільного) етапу учнівських олімпіад.
 9. Про введення в дію Державного стандарту для учнів 11-ого класу (ІІ курсу колегіуму).
 10. Про затвердження навчальної програми підготовчої школи «Майбутні першокласники».
 11. Про погодження навчальної програми «Історія Тернополя» для учнів 5-их класів.

 

Засідання  ІІ

 1. Про забезпечення участі шкільної команди учнів в ІІ етапі предметних олімпіад.
 2. Про участь педагогів у конкурсі «Учитель року –  2020».
 3. Особливості організації та зміст роботи вчителя з обдарованими учнями.
 4. Про проведення декади педагогічної майстерності «Формування метапредметної компетентності учнів під час проведення бінарних та інтегрованих уроків».

 

 

Засідання ІІІ

 1. Моніторинг результативності виступу учнівської команди у І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.
 2. Розгляд матеріалів з досвіду роботи вчителя на присвоєння педагогічного звання (за наявності претендентів).

 

Засідання ІV

 1.  Панорама відкритих уроків учителів, які атестуються. Майстер-класи «Педагогічні інновації – через творчість учителя».
 2.  Про проведення творчого бенефісу вчителів, які атестуються «Майстерність без меж» (мультимедійна презентація).
 3. Про підготовку до засідання педагогічної ради

 

 

Засідання V

 1. Творчі звіти молодих вчителів.
 2. Звіти динамічної та творчої груп

 

 

Засідання VІ

 1. Оцінка методичної роботи за 2019-2020 навчальний рік.

2.      Підсумки моніторингу навчального процесу за навчальний рік.

3.      Планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

 

 

 

 

18.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05.2020

 

 

 

 

 

05.06.2020

 

Панасюк Н.Д.

 

 

 

Панасюк Н.Д.

 

 

Голови МО

 

 

 

 

 

 

 

 

Сусла І.П.

Даценко О.І.

 

Заверуха Т.М.

 

 

 

 

Панасюк Н.Д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панасюк Н.Д.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчителі-претенденти

 

Вчителі, які атестуються

 

Панасюк Н.Д.

 

 

 

 

Молоді учителі

Керівники груп

 

 

 

 

Голови МК

 

Сусла І.П.

 

Панасюк Н.Д.

2.

Провести рейд-перевірку відповідності кабінетів вимогам Положення про навчальні кабінети

Провести аналіз навчально-методичної бази кабінетів 1-х класів відповідно до «Орієнтовного переліку засобів навчання в початковій школі» та «Рекомендацій до створення освітнього середовища «Новий освітній простір»

До 29.08.2019     

Профком

Адміністрація школи

3.

Провести інструктивно-методичні наради:

 • Від конфлікту до культури педагогічного спілкування. Академічна доброчесність вчителя
 • Створення ситуації успіху в навчальній діяльності школярів
 • Про організацію роботи з обдарованими учнями
 • Формування навичок ХХІ століття: критичне та продуктивне мислення і вирішення проблем
 • Тематичний день як одна з форм організації освітнього процесу
 • Цифрові освітні ресурси на допомогу вчителю

Серпень

 

Вересень

 

Листопад

 

Грудень

 

 

Лютий

 

Квітень

Панасюк Н.Д.

4.

Спрямувати роботу педагогічного колективу на вирішення науково-методичної проблеми закладу «Створення ситуації успіху як визначальної умови формування життєвих компетентностей школярів шляхом використання сучасних педагогічних технологій» (ІІІ етап апробаційно-впроваджувальний (набуття власного досвіду))

Протягом року

Адміністрація закладу

5.

Надати допомогу в плануванні роботи МК

До 13.09.19

Заступники

директора

6.

Продовжити роботу консультаційного пункту при методкабінеті з метою надання індивідуальної методичної допомоги

Щотижня

Заступники директора

7.

Систематично вивчати методичні листи, рекомендації, накази органів народної освіти з питань удосконалення методичної і навчально-виховної роботи з послідуючим обговоренням на засіданнях МК.

1 раз на місяць

Заступники 

директора

8.

Провести діагностику з метою виявлення професійного інтересу та запиту вчителів

Жовтень 2019 р.

Голови ШМК

9.

Призначити наставників для роботи з молодими вчителями:

Ференц Наталії Ярославівни, вчителя початкових класів (другий рік);

Папінко Мар’яни Іванівни, асистента вчителя в інклюзивному класі (другий рік);

Чайківської Оксани Володимирівни, асистента вчителя в інклюзивному класі (другий рік).

До 20.09.19

Панасюк Н.Д.

10.

Направити на курси підвищення кваліфікації вчителів при ТОКІППО:

 • Гоцкалюк А.Д. – вчителя початкових класів
 • Пиріг О.І. – вчителя української мови та літератури
 • Знак Л.І. – вчителя англійської мови

вересень-жовтень

Панасюк Н.Д.

11.

Направити на курси неперервної освіти вчителів при ТКМЦ НОІМ:

 • Гусак О.І. – вчителя англійської мови
 • Кудринську Т.В. – вчителя зарубіжної літератури
 • Гнатик І.В. – вчителя інформатики

Осадчук Л.Б. – вчителя географії

вересень-грудень

2019

Панасюк Н.Д.

12.

Підготувати та подати замовлення на проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів при ТОКІППО на 2020 р.:

- Федунця В.І. – вчителя фізичної культури

- Василюк Ю.З.- вчителя математики

- Слотюк О.В. – вчителя англійської мови

- Гусак О.С. – вчителя англійської мови

- Сусла І.П. – заступника директора

- Гальчишин О.М. – вчителя початкових класів

- Кошову Г.П. – вчителя початкових класів

- Мушак І.І. – вчителя початкових класів

- Машталер В.О. – вчителя початкових класів

- Панасюк Н.Д. – заступника директора

- Вишневська С.Є. – вчителя англійської мови

- Демчук О.Ю. – вчителя християнської етики

- Гнатик І.В. – вчителя інформатики

- Пшеничного А.А. – вчителя трудового навчання

- Зелінку І.М. – вчителя фізичної культури

- Знак Л.І. – вчителя англійської мови

- Логіну О.П. – вчителя української мови і літератури

- Осадчук І.Б. – вчителя трудового навчання

- Парацій Л.М. - вчителя української мови і літератури

- Пиріг О.І. - вчителя української мови і літератури

- Хомик І.Б. – вчителя фізики

- Чекрій Н.В. – вчителя англійської мови

- Ференц Н.Я. - вчителя початкових класів

- Шевчук О.М. -  вчителя початкових класів

- Чепіль С.І. – керівника гуртка художньо-естетичного напряму

до 01.10.19

Панасюк Н.Д.

13.

Організувати роботу клубу професійної адаптації молодого вчителя «Шляхи розвитку педагогічної техніки»

За окремим планом

Панасюк Н.Д.

14.

Провести І (шкільний) етап учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін та забезпечити участь учнів у І (міжшкільному) етапі олімпіад

жовтень

Вчителі-предметники

15.

Провести методичний тренінг «Теорія і практика інтегрованого навчання в сучасному освітньому закладі»

31.10.19

 

Парацій Л.М.

Гоцкалюк А.Д.

16.

Провести тиждень педагогічної майстерності «Формування метапредметної компетентності учнів під час проведення бінарних та інтегрованих уроків»

11-15.11.19

Панасюк Н.Д.,

керівники ШМК, вчителі

17.

Сприяти участі педагогів у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року», конкурсі «Творчий вчитель - обдарований учень», міському конкурсі «Парадигма освітніх інновацій»

Жовтень-Березень

Адміністрація, Голови метод. комісій

18.

Провести предметно-методичні дні та тижні:

 • Всеукраїнський тиждень права
 • Тижні знань з основ БЖД

 

 • День безпечного Інтернету
 • Тиждень класних керівників

 

09.12-13.12.19

18.11-22.11.19

16.03-20.03.20

11.02.20

17.02-21.02.20

Голови ШМК, учителі

 

19.

Провести тиждень молодого вчителя «Серце віддаю дітям»

02.12-06.12.19

Панасюк Н.Д.

20.

Провести методичні порадники для учителів початкових класів щодо запровадження Концепції Нової української школи «Інноваційні технології та методики освіти Нової української школи»

ІІ семестр

Панасюк Н.Д.

Даценко О.І.

21.

Провести педагогічний лекторій «Формування в учнів ключової компетентності "Уміння вчитися" відповідно до вимог нових державних освітніх стандартів»

10.01.20

Панасюк Н.Д.

Логіна О.П.

Шевчук О.М.

22.

Провести семінар-практикум «Сучасний урок та моделювання ситуації успіху у контексті компетентнісної освіти»

17.02.20

 

Знак Л.І.

Бацула Н.П.

Творча група

23.

Провести тиждень інтеграції навчальних предметів «Ідеї-винаходи-відкриття»

02.03-06.03.20

Панасюк Н.Д.

Учителі

24.

Провести педагогічні ради:

 • Соціальне та громадянське виховання учнів, формування громадянської культури, підвищення рівня толерантності та правової культури
 • Критичне мислення як засіб формування та розвитку молодшого школяра
 • Нові підходи до організації освітнього процесу та підвищення якості освіти

 

19.11.2019

 

 

 

03.01.2020

 

15.04.2020

 

Куцкір С.В.

 

 

 

Даценко О.І.

Панасюк Н.Д.

 

Сусла І.П.

25.

Провести панораму відкритих уроків учителів, які атестуються «Педагогічні інновації – через творчість учителя»

січень - лютий

Панасюк Н.Д.

Вчителі

26.

Провести творчий бенефіс вчителів, які атестуються «Практика творить майстра» (мультимедійна презентація)

19.03.19

Адміністрація

27.

Провести згідно з Типовим положенням атестацію педагогічних працівників:

 • Даценко О.І. – вчителя української мови і  літератури;
 • Парацій Л.М. – вчителя української мови і  літератури;
 • Логіної О.П. - вчителя української мови і  літератури;
 •  Знак Л.І. – вчителя англійської мови;
 • Насипаної О.В. – вчителя хімії;
 • Зелінської Т.М.- вчителя музичного мистецтва;
 • Гоцкалюк А.Д. – вчителя початкових класів;
 • Шевчук О.М. - вчителя початкових класів;
 • Бацули Н.П. - вчителя трудового навчання;
 • Зелінки І.М. – вчителя фізичної культури;
 • Вишневської С.Є. (позачергово) - вчителя англійської мови;
 • Сендзюк І.С. (позачергово) – вчителя історії

21.03.19

Атестаційна комісія

Гуцал М.Б.

28.

Залучати учнів до участі у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах («Бобер», «Кенгуру», «Лелека», «Гринвіч», «Орлятко», «Левеня», «Колосок», «Кришталева сова», «Соняшник», «Патріот», Міжнародний чемпіонат з розв’язування логічних математичних задач)

Протягом року

Учителі-предметники

29.

Проаналізувати результативність участі учнів у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах та чемпіонатах

до 25.03.20

Панасюк Н.Д.

 

Провести презентаційний калейдоскоп «Наскрізні лінії як засіб реалізації компетентнісного підходу у навчанні школярів»

14.04.20

Члени динамічної групи учителів

30.

Провести моніторингове дослідження:

 • Дотримання режиму та якості харчування учнів
 • Робота педагогічного колективу щодо розумового виховання
 • Діяльність школи-колегіуму з громадянського становлення здобувачів освіти
 • Робота педагогічного колективу щодо фізичного виховання школярів
 • Формування ціннісного ставлення до суспільства і держави
 • Робота бібліотеки

 

І семестр

 

 

І семестр

 

І семестр

 

ІІ семестр

 

ІІ семестр

ІІ семестр

 

Даценко О.І.

 

 

Куцкір С.В.

 

Куцкір С.В.

 

Куцкір С.В.

 

Куцкір С.В.

Гуцал М.Б.

31.

Узагальнити матеріали перевірки стану виконання державних вимог при викладанні таких предметів:

- Природознавство ( 3-4 класи)

- Інформатика

 

- Музичне мистецтво (1-4 класи)

- Психологія

- Основи здоров’я

- Образотворче мистецтво

І семестр

ІІ семестр

 

ІІ семестр

 

 

 

Даценко О.І.

Панасюк Н.Д.

 

Даценко О.І.

Сусла І.П.

Сусла І.П.

 Сусла І.П.

1