План роботи методичної ради на 2020-2021 н.р.

21.01.2021   Administrator   Категорія: Методична робота

Погоджено                                                                                                Затверджую

на засіданні методичної ради                                                               Директор  ТНВК «Школа-

ТНВК «Школа-колегіум Патріарха                                                        колегіум Патріарха Йосифа

Йосифа Сліпого»                                                                                  Сліпого»

                                                                                                           __________ М.Б.Гуцал

__09__ __09____ 2020 р.                                                                      _16___ _09____ 2020 р.

 

План роботи методичної ради

на 2020-2021 н.р.

 

Місія методичної роботи в сучасних умовах полягає у стимулюванні професійного інтересу, сприянні формуванню особистісного професійного запиту вчителя та його задоволення для вдосконалення педагогічної практики (особистісного професійного розвитку).

Метою сучасної методичної роботи є створення умов для особистісного професійного розвитку кожного вчителя. Ця мета конкретизується в завданнях:

 • створити інформаційно-освітнє середовище професійного розвитку вчителя різними засобами, зокрема й із використанням хмарних технологій, соціальних мереж тощо. Напрямами опосередкованого інформування можуть бути сучасні тренди в освіті, успішні практики, педагогічні відкриття, альтернативні думки, дискусії тощо;
 • створити методичну афішу (анонс науково-методичних заходів, які будуть проводитися на шкільному, міському, обласному та всеукраїнському рівнях: безкоштовні або за кошти учасників тренінги, квести, семінари, конференції, екскурсії, коучинги тощо, які проходять як у робочі, так і у вихідні дні). Учитель відповідно до власного педагогічного інтересу зможе обрати види, форми, суб’єктів освітньої діяльності та сформувати індивідуальний навчальний план;
 • створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для участі у шкільній методичній роботі, активізувати внутрішні ресурси для задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної практики;
 • організувати підтримку в розробленні вчителем цільової програми професійного розвитку, індивідуального плану професійного вдосконалення;
 • спроектувати особистісно орієнтовану адаптивну організаційну структуру методичної роботи (наприклад, матричного типу), спрямовану на задоволення запитів кожного вчителя закладу.

Це має забезпечити результат: задоволення професійного інтересу кожного вчителя, високий рівень його особистісного професійного розвитку, що виявляється в удосконаленні педагогічної діяльності.

з/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальні

 

1

  Засідання І

 1.  Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2020-2021 н.р.
 2. Про затвердження плану роботи методичної ради.
 3. Про роботу творчої групи «У пошуках власного підходу створення ситуації успіху» з реалізації науково-методичної проблеми закладу у 2020-2021 н.р.
 4. Про затвердження планів роботи методичних шкільних об’єднань.
 5. Про організацію наставництва.
 6. Про атестацію педагогічних працівників у 2020-2021 н.р.
 7. Про замовлення на підвищення кваліфікації педагогічних працівників при  ТОКІППО, на курсах неперервної освіти при ТКМЦНОІМ на 2021р.
 8. Про проведення І (шкільного) етапу учнівських олімпіад.
 9. Про затвердження навчальної програми підготовчої школи «Майбутні першокласники».

 

 

Засідання  ІІ

 1. Про забезпечення участі шкільної команди учнів в ІІ етапі предметних олімпіад.
 2. Про участь педагогів у конкурсі «Учитель року – 2021».
 3. Про участь педагогів у міському конкурсі «Парадигма освітніх інновацій – 2021».
 4. Особливості організації та зміст роботи вчителя з обдарованими учнями.
 5. Про підготовку до засідання педагогічної ради.
 6. Про проведення декади педагогічної майстерності «Формування метапредметної компетентності учнів під час проведення бінарних та інтегрованих уроків».

 

Засідання ІІІ

 1. Моніторинг результативності виступу учнівської команди у І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.
 2. Розгляд матеріалів з досвіду роботи вчителя на присвоєння педагогічного звання (за наявності претендентів).

 

Засідання ІV

 1. Панорама відкритих уроків учителів, які атестуються. Майстер-класи «Педагогічні інновації – через творчість учителя».
 2. Про проведення творчого бенефісу вчителів, які атестуються «Практика творить майстра» (мультимедійна презентація).

 

 

Засідання V

 1. Творчі звіти молодих вчителів.
 2. Звіти динамічної та творчої груп.

 

 

Засідання VІ

 1. Оцінка методичної роботи за 2020-2021 навчальний рік.

2. Підсумки моніторингу навчального процесу за навчальний рік.

3. Планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

 

09.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.2021

 

 

 

 

10.03.2021

 

 

 

 

12.05.2021

 

 

 

 

03.06.2021

Панасюк Н.Д.

Панасюк Н.Д.

 

Голови МО

Даценко О.І.

Панасюк Н.Д.

 

 

Панасюк Н.Д.

Вчителі-претенденти

Вчителі, які атестуються

Панасюк Н.Д.

 

 

 

Молоді учителі

Керівники груп

 

 

 

 

Голови МК

 

Сусла І.П.

 

Панасюк Н.Д.

2.

Провести рейд-перевірку відповідності кабінетів вимогам Положення про навчальні кабінети

Провести аналіз навчально-методичної бази кабінетів 1-3-х класів відповідно до «Орієнтовного переліку засобів навчання в початковій школі» та «Рекомендацій до створення освітнього середовища «Новий освітній простір»

До 28.08.2020

Профком

Адміністрація школи

3.

Спроектувати особистісно орієнтовану адаптивну організаційну структуру методичної роботи, спрямовану на задоволення запитів кожного вчителя:

- методичні об’єднання;

- творча група «У пошуках власного підходу створення ситуації успіху»;

- динамічна група «Критичне мислення як засіб реалізації компетентнісного підходу у навчанні школярів»;

- педагогічна майстерня вчителя нової української школи

Протягом року

Адміністрація закладу

4.

Спрямувати роботу педагогічного колективу на вирішення науково-методичної проблеми закладу «Створення ситуації успіху як визначальної умови формування життєвих компетентностей школярів шляхом використання сучасних педагогічних технологій» (ІІІ етап апробаційно-впроваджувальний (набуття власного досвіду))

Протягом року

Адміністрація закладу

5.

Продовжити роботу консультаційного пункту при методкабінеті з метою надання індивідуальної методичної допомоги

Щотижня

Заступники директора

6.

Систематично вивчати методичні листи, рекомендації, накази органів народної освіти з питань удосконалення методичної і навчально-виховної роботи з послідуючим обговоренням на засіданнях МО

1 раз на місяць

Заступники 

директора

7.

Надати допомогу в плануванні роботи МО

До 13.09.20

Заступники

директора

8.

Провести методичний тренінг «Онлайн-тести: створюємо завдання для ефективної взаємодії з учнями»

07.09.20

Панасюк Н.Д.

Шевчук О.М.

9.

Провести стажувальний майданчик «Сервіс GoogleMeet – сучасний помічник учителя для проведення дистанційних занять»

15.09.20

Панасюк Н.Д.

Гнатик І.В.

10.

Організувати роботу клубу професійної адаптації молодого вчителя «Шляхи розвитку педагогічної техніки»

За окремим планом

Панасюк Н.Д.

11.

Призначити наставників для роботи з молодими вчителями:

Стасюк Людмилі Михайлівні, вчителю інформатики (перший рік);

Ференц Наталії Ярославівні, вчителю початкових класів (другий рік);

Стрілець Галині Йосафатівні, вихователю ГПД (другий рік);

Папінко Мар’яні Іванівні, асистенту вчителя (третій рік);

Федунець Надії Богданівни, вихователю ГПД (третій рік);

Гусак Ользі Сергіївні, класному керівнику 5-А класу (перший рік);

Вишневській Світлані Євгенівні, класному керівнику 5-Б класу (перший рік);

Савці Оксані Зіновіївні, класному керівнику 6-А класу (другий рік)

До 20.09.20

Панасюк Н.Д.

12.

Підготувати та подати замовлення на курси підвищення кваліфікації вчителів при ТОКІППО, ТКМЦ НОІМ

До 01.10.20

Панасюк Н.Д.

13.

Провести І (шкільний) етап учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін та забезпечити участь учнів у І (міжшкільному) етапі олімпіад

жовтень

згідно з графіком

Вчителі-предметники

14.

Провести семінар-практикум «Топ універсальних онлайн-ресурсів для унаочнення навчального матеріалу»

08.10.20

Творча група

15.

Провести тиждень педагогічної майстерності «Формування метапредметної компетентності учнів під час проведення бінарних та інтегрованих уроків»

30.11-11.12.20

Динамічна група

Керівники ШМО

Вчителі

16.

Провести діагностику з метою виявлення професійного інтересу та запиту вчителів

Жовтень 2020 р.

Голови ШМК

17.

Ознайомити учителів з основним функціоналом інформаційно - комунікаційної автоматизованої Системи «Єдина школа»

Вересень-листопад

Адміністрація

18.

Провести предметно-методичні дні та тижні:

 • Тиждень математичної освіти
 • Всеукраїнський тиждень права
 • Тиждень знань з основ БЖД

 

 • День безпечного Інтернету
 • Тиждень класних керівників

05.10-09.10.20

09.12-13.12.20

16.11-20.11.20

15.03-19.03.21

11.02.21

15.02-19.02.21

Голови ШМО, учителі

 

19.

Провести вернісаж педагогічних сюжетів «Освітні інструментарії на допомогу вивчення нового матеріалу на уроці»

25.11.20

Голови ШМО

20.

Залучати учнів до участі у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах («Бобер», «Кенгуру», «Лелека», «Гринвіч», «Орлятко», «Левеня», «Колосок», «Кришталева сова», «Соняшник», «Патріот», Міжнародний чемпіонат з розв’язування логічних математичних задач)

Протягом року

Учителі-предметники

21.

Провести педагогічний діалог «Увага! На уроці - підліток»

27.01.21

Голови ШМО

22.

Провести педагогічні посиденьки «Нестандартні форми роботи на уроці в контексті розвитку критичного мислення учнів»

Березень 2021

Голови ШМО

23.

Провести педагогічні ради:

 • Онлайн-середовище: виклики для всіх, можливості для кожного
 • Диференціація навчання – основа врахування індивідуальних особливостей та розумових здібностей учнів
 • Інтеграція освітнього процесу як інструмент розвитку ключових компетентностей молодших школярів
 • Формування морально-духовної, життєво компетентної особистості для успішної самореалізації в соціумі

 

28.10.2020

 

20.01.2021

 

 

14.04.2021

 

Панасюк Н.Д.

 

Сусла І.П.

 

 

 

Даценко О.І.

 

Куцкір С.В.

 

24.

Провести панораму відкритих уроків учителів, які атестуються «Педагогічні інновації – через творчість учителя»

січень - лютий

Панасюк Н.Д.

Вчителі

25.

Провести творчий бенефіс вчителів, які атестуються «Практика творить майстра» (мультимедійна презентація)

19.03.19

Адміністрація

26.

Провести згідно з Типовим положенням атестацію педагогічних працівників:

 • Василюк Юлії Зіновіївни, вчителя математики;
 • Кудринської Тетяни Віталіївни, вчителя зарубіжної літератури;
 • Слотюк Оксани Василівни, вчителя англійської мови;
 • Гусак Ольги Сергіївни, вчителя англійської і німецької мов;
 • П’ятнички Світлани Ігорівни, вчителя образотворчого мистецтва, художньої культури;
 • Федунця Володимира Івановича, вчителя фізичної культури;
 • Рибак Галини Михайлівни, вчителя початкових класів;
 • Гальчишин Олександри Михайлівни, вчителя початкових класів;
 • Кадюк Ганни Василівни, вчителя початкових класів;
 • Кошової Ганни Петрівни, вчителя початкових класів;
 • Ясіновської Галини Романівни, вчителя початкових класів;
 • Заверухи Тетяни Михайлівни, вчитель історії,;
 • Федунець Надії Богданівни, вихователя групи подовженого дня.

22.03.21

Атестаційна комісія

Гуцал М.Б.

27.

Проаналізувати результативність участі учнів у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах та чемпіонатах

до 25.03.21

Панасюк Н.Д.

28.

Провести моніторингове дослідження:

 • Дотримання режиму та якості харчування учнів
 • Робота педагогічного колективу щодо формування екологічної компетентності розумового виховання
 • Робота педагога-організатора
 • Діяльність школи-колегіуму з формування культурної компетентності

 

І семестр

 

І семестр

 

 

І семестр

ІІ семестр

 

 

Даценко О.І.

 

Куцкір С.В.

 

 

Куцкір С.В.

Куцкір С.В.

 

29.

Узагальнити матеріали перевірки стану виконання державних вимог при викладанні таких предметів:

- Дизайн і технології, трудове навчання (1-4 класи)

- Музичне мистецтво (1-4 класи)

 

- Математика

- Історія, правознавство

- Основи християнської етики

- Трудове навчання

- Образотворче мистецтво

- Українська мова

- Хімія

- Музичне мистецтво

 

 

 

І семестр

 

 

 

ІІ семестр

 

 

 

Даценко О.І.

 

Даценко О.І.

 

Панасюк Н.Д.

Панасюк Н.Д.

Куцкір С.В.

Сусла І.П.

Даценко О.І.

Куцкір С.В.

Сусла І.П.

Гуцал М.Б.

1