План роботи методичної ради закладу на 2021-2022 н.р.

23.11.2022   Administrator   Категорія: Методична робота

Місія методичної роботи в сучасних умовах полягає у стимулюванні професійного інтересу, сприянні формуванню особистісного професійного запиту вчителя та його задоволення для вдосконалення педагогічної практики (особистісного професійного розвитку).

Метою сучасної методичної роботи є створення умов для особистісного професійного розвитку кожного вчителя. Ця мета конкретизується в завданнях:

 • створити інформаційно-освітнє середовище професійного розвитку вчителя різними засобами, зокрема й із використанням хмарних технологій, соціальних мереж тощо. Напрямами опосередкованого інформування можуть бути сучасні тренди в освіті, успішні практики, педагогічні відкриття, альтернативні думки, дискусії тощо;
 • створити методичну афішу (анонс науково-методичних заходів, які будуть  проводитися на шкільному, міському, обласному та всеукраїнському рівнях: безкоштовні або за кошти учасників тренінги, квести, семінари, конференції, екскурсії, коучинги тощо, які проходять як у робочі, так і у вихідні дні). Учитель відповідно до власного педагогічного інтересу зможе обрати види, форми, суб’єктів освітньої діяльності та сформувати індивідуальний навчальний план;
 • створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для участі у шкільній методичній роботі, активізувати внутрішні ресурси для задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної практики;
 • організувати підтримку в розробленні вчителем цільової програми професійного розвитку,  індивідуального плану професійного вдосконалення;
 • спроектувати особистісно орієнтовану адаптивну організаційну структуру методичної роботи (наприклад, матричного типу), спрямовану на задоволення запитів кожного вчителя закладу.

Це має забезпечити результат: задоволення професійного інтересу кожного вчителя, високий рівень його особистісного професійного розвитку, що виявляється в удосконаленні педагогічної діяльності.

 

 

Погоджено                                                                                                Затверджую

на засіданні методичної ради                                                                   Директор  ТНВК «Школа-

ТНВК «Школа-колегіум Патріарха                                                             колегіум Патріарха Йосифа

Йосифа Сліпого»                                                                                        Сліпого»

                                                                                                                      __________ М.Б.Гуцал

30.08. 2021 р.                                                                                               08.09. 2021 р.

 

 

 

План роботи методичної ради

на 2021-2022 н.р.

 

з/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальні

 

1

Засідання  І

 1. Затвердження плану роботи методичної ради, шкільних МО.
 2. Робота творчої групи «У пошуках власного підходу створення ситуації успіху» з реалізації науково-методичної проблеми закладу у 2021-2022 н.р.
 3. Державний стандарт базової загальної середньої освіти.
 4. Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2022 р.
 5. Атестація педагогічних працівників у 2021-2022 н.р.
 6. Організація наставництва.
 7. Проведення І (шкільного) етапу учнівських олімпіад.
 8. Про затвердження планів роботи гуртків.

Засідання  ІІ

 1. Про забезпечення участі шкільної команди учнів в ІІ етапі предметних олімпіад.
 2. Про участь педагогів у конкурсах «Парадигма освітніх інновацій», «Учитель року –  2022».
 3. Панорама відкритих уроків учителів, які атестуються. Майстер-класи «Педагогічні інновації – через творчість учителя».

Засідання ІІІ

 1. Моніторинг результативності виступу учнівської команди у І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.
 2. Розгляд матеріалів з досвіду роботи вчителя на присвоєння педагогічного звання (за наявності претендентів).
 3. Про проведення самооцінювання освітньої діяльності закладу за напрямом «Освітнє середовище»Засідання ІV
 4.   Про проведення творчого бенефісу вчителів, які атестуються «Зернини успіху» (мультимедійна презентація).
 5. Про підготовку до засідання педагогічної ради.
 6. Про підсумки роботи над науково-методичною проблемою закладу.

Засідання V

 1. Творчий звіт молодих вчителів.
 2. Звіти динамічної та творчої груп.

Засідання VІ

 1. Оцінка методичної роботи за 2021-2022 навчальний рік.

2.    Підсумки моніторингу навчального процесу за навчальний рік.

3.      Планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

30.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

30.10.2021

 

 

 

 

 

 

04.01.2022

 

10.03.2022

 

 

 

18.05.2022

 

 

05.06.2022

Панасюк Н.Д.

Панасюк Н.Д.

Сусла І.П.

 

Панасюк Н.Д.

 

Панасюк Н.Д.

 

Панасюк Н.Д.

Панасюк Н.Д.

 

Куцкір С.В.

 

Панасюк Н.Д.

 

Панасюк Н.Д.

Панасюк Н.Д.

Панасюк Н.Д.

Вчителі-претенденти

 

Вчителі, які атестуються

Панасюк Н.Д.

Панасюк Н.Д.

Голови шкільних МО

Молоді учителі

Керівники груп

 

 

Голови МК

Сусла І.П.

Панасюк Н.Д.

2.

Провести рейд-перевірку відповідності кабінетів вимогам Положення про навчальні кабінети

Провести аналіз навчально-методичної бази кабінетів 1-4-х класів відповідно до «Орієнтовного переліку засобів навчання в початковій школі» та «Рекомендацій до створення освітнього середовища «Новий освітній простір»

До 29.08.2021     

Профком

Адміністрація школи

3.

Провести інструктивно-методичні наради:

 • Особливості організації освітнього процесу у 2021-2022 н.р.;
 • Професійне зростання педагога – основа якісної та конкурентноспроможної освіти в Україні;
 • Сучасні освітні тренди
 • Модельні навчальні програми освітніх галузей НУШ для 5-9 класів

 

Листопад

 

Грудень

Лютий

Панасюк Н.Д.

4.

Спрямувати роботу педагогічного колективу на вирішення науково-методичної проблеми закладу «Створення ситуації успіху як визначальної умови формування життєвих компетентностей школярів шляхом використання сучасних педагогічних технологій» (ІV етап підсумковий (узагальнюючий))

Протягом року

Адміністрація закладу

5.

Надати допомогу в плануванні роботи МО

До 13.09.21

Заступники

директора

6.

Продовжити роботу консультаційного пункту при методкабінеті з метою надання індивідуальної методичної допомоги

Щотижня

Заступники директора

7.

Систематично вивчати методичні листи, рекомендації, накази органів народної освіти з питань удосконалення методичної і навчально-виховної роботи з послідуючим обговоренням на засіданнях МК.

1 раз на місяць

Заступники 

директора

8.

Провести діагностику з метою виявлення професійного інтересу та запиту вчителів

Жовтень 2021 р.

Голови ШМК

9.

Призначити наставників для роботи з молодими вчителями:

Ференц Наталії Ярославівни, вчителя початкових класів (другий рік);

Папінко Мар’яни Іванівни, асистента вчителя в інклюзивному класі (другий рік);

До 20.09.21

Панасюк Н.Д.

10.

Направити на курси підвищення кваліфікації вчителів при ТОКІППО:

 • Гоцкалюк А.Д. – вчителя початкових класів
 • Пиріг О.І. – вчителя української мови та літератури

 Знак Л.І. – вчителя англійської мови

вересень-жовтень

Панасюк Н.Д.

11.

Підготувати та подати замовлення на проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів

до 01.11.21

Панасюк Н.Д.

12.

Організувати роботу клубу професійної адаптації молодого вчителя «Шляхи розвитку педагогічної техніки»

За окремим планом

Панасюк Н.Д.

13.

Провести І (шкільний) етап учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін та забезпечити участь учнів у І (міжшкільному) етапі олімпіад

жовтень

Вчителі-предметники

14.

Провести педагогічні посиденьки «Створення умов для розвитку якісної освіти та функціонування інформаційно-освітнього середовища навчального закладу»

15.09.21

Панасюк Н.Д.

 

15.

Провести декаду педагогічної майстерності «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність педагога»

15.11-26.11.21

Керівники ШМО

Вчителі

16.

Сприяти участі педагогів у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року», міському конкурсі «Парадигма освітніх інновацій»

Жовтень-Березень

Адміністрація, Голови метод. об’єднань

17.

Провести педагогічний діалог «Організація освітнього процесу шляхом використання технологій дистанційного навчання»

08.12.21

Творча група

18.

Провести методичний тренінг «Методи самореалізації учнів. Створення мотивуючого освітнього середовища»

28.02.2022

Динамічна група

19.

Провести ярмарок педагогічних ідей «Компетентнісний підхід у рамках становлення нової української школи»

16.03.2022

Керівники ШМО

 

20.

Провести предметно-методичні дні та тижні:

 • Тиждень природничих наук
 • Тиждень знавців рідної мови
 • Тижні знань з основ БЖД

 

 • Тиждень початкових класів
 • Всеукраїнський тиждень права
 • Тиждень «У світі точних наук»
 • День безпечного Інтернету
 • Тиждень дитячої творчості
 • Тиждень класних керівників18-22.10.21

08-12.11.21

01-05.11.21

04-08.04.22

22-26.11.21

06-10.12.21

13-17.12.21

11.02.22

14-18.02.22

14-18.03.22

Голови ШМО, учителі

 

21.

Провести вернісаж педагогічних сюжетів «Освітні інструментарії на допомогу вивчення нового матеріалу на уроці»

17.10.2021

Голови ШМО

22.

Провести методичний ринг «Онлайн-олімпіади та конкурси як спосіб мотивації до поглибленого вивчення шкільних дисциплін»

Листопад

Голови ШМО

23.

Провести круглий стіл "Педагогічний дизайн навчання онлайн"

Грудень

Творча група

24.

Провести консульт-пункт з учителями «Удосконалення міжособистісних стосунків учнів, покращення психологічного клімату класного колективу»

Січень 2022

Практичний психолог

Палій І.М.

25.

Провести діагностику професійного вигорання та педагогічний діалог «Де шукати мотивацію»

Квітень

Практичний психолог

Палій І.М.

26.

Організувати роботу клубу професійної адаптації молодого вчителя «Шляхи розвитку педагогічної техніки»

За окремим планом

Панасюк Н.Д.

27.

Надавати методичні поради молодим учителям «Як зробити урок ефективним»

Протягом року

Керівники ШМО

28.

Провести декаду творчості молодих спеціалістів «Скарбничка надбань»

Квітень

Панасюк Н.Д.

29.

Провести методичні порадники для учителів початкових класів щодо запровадження Концепції Нової української школи «Інноваційні технології та методики освіти Нової української школи»

ІІ семестр

Панасюк Н.Д.

Даценко О.І.

30.

Провести педагогічні ради:

 • «Створення комфортного та сучасного освітнього середовища в початковій школі -  запорука формування особистості молодшого школяра»;
 • «Створення виховного простору закладу в умовах нових стандартів освіти»;
 • «Роль особистості вчителя в НУШ»;
 • Підсумки роботи колективу над науково-методичною проблемою закладу «Створення ситуації успіху як визначальної умови формування життєвих компетентностей школярів шляхом використання сучасних педагогічних технологій»

 

10.10.2021

 

 

23.12.2021

 

28.03.2022

 

Куцкір С.В.

Даценко О.І.

 

Сусла І.П.

 

Панасюк Н.Д.

31.

Провести панораму відкритих уроків учителів, які атестуються «Педагогічні інновації – через творчість учителя»

грудень - січень

Вчителі, що атестуються

32.

Провести творчий бенефіс вчителів, які атестуються «Зернини успіху» (мультимедійна презентація)

19.03.22

Адміністрація

33.

Провести згідно з Типовим положенням атестацію педагогічних працівників:

 • Сусли І.П. – вчителя біології і екології;
 • Чекрій Н.В. – вчителя англійської мови;
 • Пиріг О.І. – вчителя української мови і літератури;
 • Осадчук І.Б. – вчителя трудового навчання;
 • Пшеничного А.А. -  вчителя трудового навчання;
 • Чепіль С.І. – керівника гуртка.

24.03.22

Атестаційна комісія

Гуцал М.Б.

34.

Залучати учнів до участі у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах («Бобер», «Кенгуру», «Лелека», «Гринвіч», «Орлятко», «Левеня», «Колосок», «Кришталева сова», «Соняшник», «Патріот», Міжнародний чемпіонат з розв’язування логічних математичних задач)

Протягом року

Учителі-предметники

35.

Проаналізувати результативність участі учнів у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах та чемпіонатах

до 25.03.22

Панасюк Н.Д.

36.

Провести моніторингове дослідження:

 • Дотримання режиму та якості харчування учнів
 • Діяльність школи-колегіуму з попередження булінгу (цькування) в закладі 

 І семестр

 

ІІ семестр

Даценко О.І.

 

Куцкір С.В.

37.

Узагальнити матеріали з питань формування ключових і предметних компетентностей освітніх галузей:

- Іноземна мова (1-4 класи)

- Я досліджую світ

- Фізика, астрономія

- Українська мова (1-4 класи)

- Інформатика (1-4 класи)

 

 

 

І семестр

 

 

ІІ семестр

 

 

Даценко О.І.

Даценко О.І.

Панасюк Н.Д.

Даценко О.І.

Даценко О.І.