Про проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року

25.05.2020   Administrator   Категорія: Дистанційне навчання

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ШКОЛА-КОЛЕГІУМ ПАТРІАРХА ЙОСИФА СЛІПОГО»

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

46018, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Юності,3

тел/факс(0352) 53-31-22, 53-31-21  код ЄДРПОУ 37894481

 

НАКАЗ

 

23.   04  2020                                                                     № 61

 

Про проведення підсумкового

оцінювання та організованого завершення

2019/2020 навчального року

 

          Відповідно до частин третьої та четвертої статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», листів Міністерства освіти і науки України від 16.04.2020 року № 1/9-213 «Про проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року», управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 23.04.2020 №595/04 «Про проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року» з метою організованого закінчення 2019-2020 навчального року в умовах епідеміологічної ситуації, що склалася в Україні

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Завершити 2019-2020 навчальний рік 29 травня 2020 р. відповідно до структури, визначеної закладом (рішення педагогічної ради від 27.08 2019 р. № 1), а також з урахуванням виконання календарно-тематичних планів.

2. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Суслі Ігорю Петровичу, Даценко Олександрі Іванівні, Куцкір Світлані Владиславівні, Панасюк Наталії Дмитрівні:

2.1. Мінімізувати кількість звітної документації з питань організації дистанційного навчання учнів, яку мають подавати вчителі.

2.2. До 11 травня 2020 р. скласти графік заповнення класних журналів після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень (додаток 1).

3. Видати свідоцтва про здобуття базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання протиепідеміологічних вимог (додаток 2).

4. Учителям початкових класів, що працюють у 1-2 класах НУШ, Машталер Вірі Орестівні, Ференц Наталі Ярославівні, Гоцкалюк Аллі Дмитрівні, Рибак Галині Михайлівні, Шевчук Оксані Михайлівні, Чекрій Наталі Володимирівні, Зелінці Ірині Миколаївні, Зелінській Тамарі Микитівні, Вишневській Світлані Євгенівні:

  1. Для учнів 1-2-х класів НУШ застосовувати формувальне та підсумкове (завершальне) оцінювання, здійснюючи його шляхом спостереження за поведінкою учнів в різних видах діяльності та відстеження динаміки успішності виконання ними навчальних завдань.

4.2. Продовжувати застосовувати метод портфоліо: відслідковувати динаміку навчального поступу учнів за їх роботами, фотографії яких можуть надсилатися батьками.

4.3. Для учнів 2-х класів надсилати завдання для проведення діагностичних робіт, які виконуються учнями на роздрукованих бланках, у зошитах або на окремих аркушах. Результати виконаних робіт фотографуються та надсилаються вчителеві електронною поштою, одним із месенжерів (Viber, Facebook, WhatsApp тощо) або звичайною поштою.

4.4. За наявних умов створювати діагностичні контрольні роботи на одній із платформ дистанційного навчання (Classroom, Naurok, Moodle, Classtime та ін. за вибором вчителя).

4.5. До завдань, які надсилаються дітям для виконання, додавати завдання для самооцінювання за тією шкалою, яка вже знайома учням та застосовувалась раніше. Завдання, підготовлені вчителем за допомогою електронних засобів, можуть містити інструмент для самооцінювання учнів в ігровій формі, що сприятиме підвищенню мотивації учнів до їх виконання.

4.6. Завершальне підсумкове оцінювання у 1-2-х класах НУШ здійснити шляхом заповнення свідоцтва досягнень учнів за результатами виконаних ними робіт та спостережень. Для оцінювання динаміки особистісних досягнень учнів користатися своїми щоденниками спостережень, які велися до початку карантину, залучаючи батьків до заповнення свідоцтва досягнень учнів.

4.7. Форми щоденників спостережень, орієнтовні шкали для самооцінювання, бланки свідоцтв досягнень оформити відповідно до таких документів:

  • наказу МОН від 20 серпня 2018 року № 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі»;
  • наказу МОН від 27 серпня 2019 року № 1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу».
  • Учителям, що працюють у 3-4-х класах початкової школи, П’ятничці Ірині Володимирівні, Кадюк Ганні Василівні, Мушак Ірині Іванівні, Кошовій Ганні Петрівні, Гальчишин Олександрі Іванівні, Чекрій Наталії Володимирівні, Зелінці Ірині Миколаївні, Зелінській Тамарі Микитівні, Шевчук Оксані Михайлівні:

5.1. Здійснювати поточне, формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне оцінювання результатів навчальної діяльності) у синхронному або асинхронному режимі.

5.2. Застосовувати індивідуальний підхід до учнів та передбачити можливість повторного виконання тесту (контрольної, самостійної роботи тощо).

5.3. Для зменшення ризиків необ'єктивного оцінювання налаштувати опцію проходження тесту один раз та обмежити час на виконання завдання, встановити термін для здачі тесту (контрольної, практичної або самостійної роботи тощо), повідомляти результати (у разі неавтоматизованої перевірки робіт) індивідуально після здачі робіт всіма учнями.

5.4.За необхідності провести додаткове усне опитування учнів за допомогою одного із засобів телефонного або відеозв'язку.

5.5.Результати оцінювання навчальних досягнень повідомляти учням у такі способи: фіксувати в електронному щоденнику (за наявності), надсилати в індивідуальному порядку шляхом використання одного із засобів зв'язку (електронної пошти, смс-повідомлення, повідомлення в одному з месенджерів, повідомлення по телефону тощо). Не допускати оприлюднення списку оцінок для всього класу.

5.6. Про способи оцінювання та канал зв'язку, який буде використовуватись учителем і учнями одного класу, повідомити учнів та їх батьків заздалегідь.

6. Класним керівникам 9-их класів Кудринській Тетяні Віталіївні, Хомик Ірині Богданівні:

6.1. Не проводити масових заходів з метою запобігання поширення COVID-19.

6.2. Оформити свідоцтва про здобуття базової середньої освіти до 15 червня 2020року.

6.3. У свідоцтві про здобуття базової середньої освіти у графі ДПА зробити запис «звільнений (а)».

7. Класним керівникам 1 – 8-их класів та I курсу колегіуму:

7.1. Оформити табелі навчальних досягнень учнів до 06 червня 2020року.

7.2. Надіслати учням копії документів електронною поштою або в інший спосіб з подальшим врученням оригіналу документа у вересні 2020 н.р.

7.3. Довести до відома батьків інформацію про те, що у разі відсутності результатів річного оцінювання після завершення навчання за освітньою програмою закладу, учень зобов’язаний до початку нового навчального року пройти річне оцінювання.

8. Вчителям-предметникам:

8.1. Спланувати кількість та обсяг завдань та контрольних заходів з урахуванням принципу здоров’я збереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженні учнів.

8.2. Забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією.

8.3. Організувати, при потребі, проведення окремих дистанційних консультацій для учнів, які хворіють або перебувають у режимі самоізоляції.

8.4. Укласти графік перевірочних робіт та усних опитувань з метою недопущення перевантаження учнів і раціонального використання часу.

8.5. Провести семестрове оцінювання навчальних досягнень учнів, враховуючи результати очного навчання протягом січня-березня та дистанційного навчання в період карантинного обмеження.

8.6. Передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020-2021 н.р. збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік.

8.7. Результати оцінювання навчальних досягнень учнів надсилати в індивідуальному порядку шляхом одного із засобів зв’язку ( електронної пошти, смс-повідомлення тощо). Не оприлюднювати список оцінок для всього класу.

8.8. Підсумкову оцінку за семестр виставляти з урахуванням результатів тематичного, поточного оцінювання,отриманих учнями до карантину та під час дистанційного навчання.

8.9. Надіслати учням графік проведення всіх видів оцінювання, зазначивши:

- форму та вид оцінювання з кожного навчального предмета;

- необхідні для цього ресурси;

- дату та тривалість проведення оцінювання;

- дату та час розміщення завдань, кінцевий термін та спосіб їх подання.

8.10. Тематичні та семестрові роботи, які було проведено в умовах дистанційного навчання під час карантину, записувати в класних журналах без зазначення дати проведення.

8.11. При здійсненні тематичного та семестрового оцінювання керуватись документами: наказом МОН України №1222 від 21.08.2013р. «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»; з урахуванням методичних рекомендацій МОН щодо викладання навчальних предметів в ЗЗСО у 2019-20 н.р.

9. Вчителям-предметникам, які забезпечують дистанційне навчання учениці 9-Б класу Миронюк Руслани, що здобуває освіту за індивідуальною формою, підсумкове оцінювання здійснити з використанням технологій дистанційного навчання за процедурами, аналогічними до тих, що описані в цьому наказі вище.

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою