Додатки до Освітньої програми ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» на 2018/2019 навчальний рік (початкова школа 1 класи початкова школа 2 -4 класи)

20.10.2018   Administrator   Категорія: Освітні програми

Додаток 1

 Складено за Таблицею 1 до Типової освітньої програми,

 затвердженої наказом МОН України  від 21. 03. 2018р. № 268

                                                                                                                    

Навчальний план початкової школи на 2018-2019 н.р.

(1 класи)

Назва

освітньої галузі

Класи

 

Предмет

Кількість годин

на тиждень

К-сть годин в рік

                                            Інваріантний складник

Мовно-літературна              

Українська мова

(«Навчання грамоти)

7+1

 

 

350

Іншомовна                               

Іноземна мова

(англійська)

2

Математична                         

Математика

4

140

Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)                                    

 

Я досліджую світ

 

3

 

         105

Технологічна                            

Дизайн і технології

1

35

Мистецька                                

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

70

Фізкультурна                          

Фізкультура

3

105

Усього                                      

 

19+1

805

Варіативний складник

 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять   

Індивідуальні консультації

та групові заняття   

-

 

 

-

Загальнорічна кількість навчальних годин                                              

 

23

805

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня    

 

20

700

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)      

 

 23

805

           

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Складено за Таблицею 1 до Типової освітньої програми,

 затвердженої наказом МОН України  від 20. 04. 2018р. № 407

 

Навчальний план початкової школи на 2018-2019 н.р.

(2-4 класи)

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

2

3

4

Разом

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

7

7

21

Іноземна мова

2

2

2

6

Математика

Математика

4

4

4

12

Природознавство

Природознавство

2

2

2

6

Суспільствознавство

Я у світі

-

1

1

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

 Образотворче мистецтво

1

1

1

3

1

1

1

3

Технології

Трудове навчання

1

1

1

3

Інформатика

1

1

1

3

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

3

Фізична культури

3

3

3

9

Усього

20+3

21+3

21+3

62 +9

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

2

6

Основи християнської етики

1

1

1

3

Індивідуальні консультації, групові заняття

1

1

1

3

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

 

22

 

23

 

23

 

68

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

 

 

25

 

 26

 

26

 

77

             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

Додаток 3

До Типової освітньої програми

 

Перелік навчальних програм 

для вивчення предметів інваріантної складової та варіативної частини

у 1-4 класах на  2018 /2019 навчальному році

 

 

з/п

Навчальна дисципліна

Назва   програми

Ким дозволена для використання

(ким затверджена)

 

 

1.

 

Українська мова

Типова освітня програмадля закладів загальної середньої освіти О.Я.Савченко

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268

 

 

2.

 

Математика

Типова освітня програмадля закладів загальної середньої освіти О.Я.Савченко

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268

 

3.

 

 

Я досліджую світ

Типова освітня програмадля закладів загальної середньої освіти О.Я.Савченко

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268

 

4.

 

Фізична культура

Типова освітня програмадля закладів загальної середньої освіти О.Я.Савченко

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268

 

5.

 

Музичне мистецтво

Типова освітня програмадля закладів загальної середньої освіти О.Я.Савченко

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268

 

6.

 

Образотворче мистецтво

Типова освітня програмадля закладів загальної середньої освіти О.Я.Савченко

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268

 

7.

 

Іноземна мова (англійська)

Типова освітня програмадля закладів загальної середньої освіти О.Я.Савченко

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268

 

 

 

 

 

8.

 

 

Українська мова

Українська мова

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1– 4 клас.

М.Вашуленко, К.І. Пономарьова,  О.Ю. Прищепа

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 12.09.2011 №1050

зі змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948

 

 

9.

 

 

Літературне читання

Літературне читання.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1– 4 клас.

О.Савченко, В.Мартиненко,

В. Науменко, Н. Колеснікова

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 12.09.2011 №1050

зі змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948

 

 

 

10.

 

 

 

Іноземна мова (англійська)

Іноземні мови. Англійська мова.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих навчальних закладів. 1– 4 клас.

В.Редько, О.Коваленко, Г.Г. Крючков

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 12.09.2011 №1050

зі змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948

 

 

 

11.

 

 

 

Математика

Математика.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1– 4 клас.

О.В. Онопрієнко,

С.О. Скворцова,

Н.П. Листопад

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 12.09.2011 №1050

зі змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948

 

 

 

12

 

 

 

Природознавство

Природознавство.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1– 4 клас.

Гільберг Т.Г., Сак Т.В., Біда Д.Д.

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 12.09.2011 №1050

зі змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948

 

 

13.

 

 

Я у світі

Я у світі.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 3– 4 клас.

Бібік Н.М., Арцишевський Р.А.

Пушкарьова Т.Е., Майорський В.В.

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 12.09.2011 №1050

зі змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948

 

 

 

14.

 

 

 

Музичне мистецтво

Музичне мистецтво.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1– 4 клас.

Хлєбнікова Л.О., Дорогань Л.О., Івахно І.М

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 12.09.2011 №1050

зі змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948

 

 

 

15.

 

 

 

Образотворче мистецтво

Образотворче мистецтво.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1– 4 клас.

Шмагало Р.Т.Марчук Ж.С.,

Вачкова І.Б.

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 12.09.2011 №1050

зі змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948

 

 

 

16.

 

 

 

Трудове навчання

Трудове навчання.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1– 4 клас.

Сидоренко В.К., Мельник О.В,

 Морін О.Л.

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 12.09.2011 №1050

зі змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948

 

 

 

17.

 

 

 

Інформатика

Інформатика.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1– 4 клас.

Н. Морзе, Г. Ломаковська,

Г. Проценко, Й. Ривкінд

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 12.09.2011 №1050

зі змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948

 

 

 

18.

 

 

 

Фізична культура

Фізична культура.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1– 4 клас.

Круцевич Т.Ю.

Єрмолова В.М., Іванова Л.І.

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 12.09.2011 №1050

зі змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948

 

 

 

19.

 

 

 

Основи здоров’я

Основи здоров’я.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1– 4 клас.

Бойченко Т.Є., Воронцова Т.В.,

Гнатюк О.В.

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 12.09.2011 №1050

зі змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948

20.

Основи християнської етики

Програма «Основи християнської етики

Лист МОН України  від 13.07. 2010 № 1/11 – 6347

 

 

Додаток 4

до Освітньої програми

ВИМОГИ
до обов’язкових результатів навчання
здобувачів освіти учнів  1-х класів

Сприймає усну інформацію

 

сприймає усну інформацію; перепитує, виявляючи увагу; доречно реагує, відтворює основний зміст усного повідомлення відповідно до мети

Перетворює усну інформацію в різні форми повідомлень

 на основі почутого малює/добирає ілюстрації; передає інформацію графічно

Виокремлює інформацію

виокремлює цікаву для себе інформацію; передає її іншим особам розпізнає ключові слова і фрази в усному повідомленні, виділяє їх голосом у власному мовленні;

Аналізує та інтерпретує усну інформацію

пояснює, чому зацікавила інформація; за допомогою вчителя виявляє очевидні ідеї у простих текстах, медіатекстах висловлює думки щодо усного повідомлення, простого тексту, медіатексту;

Оцінює усну інформацію

намагається пояснити свої вподобання; звертається до дорослих за підтвердженням правдивості інформації;

Висловлює і захищає власні погляди

висловлює власні погляди щодо предмета обговорення; намагається зробити так, щоб висловлювання було зрозуміле і цікаве для інших осіб; правильно вимовляє загальновживані слова

Використовує вербальні та невербальні засоби під час представлення своїх думок

розпізнає емоції своїх співрозмовників, використовує відомі вербальні та невербальні засоби для передачі емоцій та настрою; розпізнає образні вислови і пояснює, що вони допомагають уявити; створює прості медіатексти

Регулює власний емоційний стан

розповідає про власні відчуття та емоції від прослуханого/побаченого; ввічливо спілкується

Сприймає текст

передбачає за обкладинкою, заголовком та ілюстраціями, про що йтиметься в дитячій книжці; читає вголос правильно, свідомо, цілими словами, нескладні за змістом і формою тексти; розуміє фактичний зміст прочитаного

Аналізує та інтерпретує текст

пов’язує інформацію з тексту з відповідними життєвими ситуаціями; розрізняє головне і другорядне в тексті; визначає тему художнього твору, а також простого медіатексту

Збагачує естетичний та емоційно-чуттєвий досвід

розповідає про власні почуття та емоції від прочитаного тексту; відтворює емоції літературних персонажів під час інсценізації

Оцінює текст

висловлює власні вподобання щодо змісту прочитаних творів, літературних персонажів, намагається пояснити, що подобається, а що ні; висловлює думки щодо простих медіатекстів

Обирає тексти для читання

обирає книжку для читання; пояснює власний вибір;

Перетворює інформацію

на основі тексту малює/добирає ілюстрації, фіксує інформацію графічно;

Читає творчо

експериментує з текстом (змінює кінцівку, місце подій, імпровізує з репліками під час інсценізації тощо)

Створює письмові висловлювання

пише рукописними буквами, злито, розбірливо; створює невеликі та нескладні за змістом висловлювання, записує їх; правильно записує слова, які пишуться так, як вимовляються;

створює прості медіатексти за допомогою інших осіб

Взаємодіє в режимі

реального часу

обмінюється короткими письмовими повідомленнями;

Редагує письмові тексти

перевіряє написане, виявляє і виправляє недоліки письма самостійно чи за допомогою вчителя; обговорює створений текст і вдосконалює його за допомогою інших осіб;

Досліджує мовні явища

спостерігає за мовними одиницями та явищами, відкриває деякі закономірності співвідношення звуків і букв, значення слів, їх граматичної форми та ролі в реченні; спостерігає за власним мовленням та мовленням інших осіб, удосконалює власне мовлення за допомогою інших осіб

Використовує знання з мови

у мовленнєвій творчості

експериментує звуками, словами, фразами в мовних іграх; аналізує за допомогою вчителя мовлення літературних персонажів;

Сприймає усну інформацію

розуміє короткі, прості запитання, твердження, прохання/вказівки та реагує на них вербально та/або невербально

Критично оцінює усну інформацію

розпізнає знайомі слова і фрази під час сприйняття усної інформації

Сприймає текст

розпізнає знайомі слова з опорою на наочність

Аналізує прочитану інформацію

 

Здійснює усну взаємодію

запитує та повідомляє інформацію про себе та повсякденні справи, вживаючи короткі сталі вирази та використовуючи у разі потреби жести

Усно висловлює власні думки, почуття, ставлення та позиції

описує себе та свій стан короткими фразами

Здійснює письмову взаємодію

надає найпростішу інформацію про себе у письмовій формі (записка, анкета)

Висловлює свої думки, почуття, ставлення та позиції письмово

пише короткими фразами про себе

Здійснює взаємодію в режимі реального часу

пише короткі фрази в режимі реального часу у разі потреби з використанням словника

Розпізнає серед ситуацій з повсякденного життя ті, що розв’язуються математичними методами

розпізнає серед ситуацій із свого життя ті, що потребують перелічування об’єктів, вимірювання величин, обчислення

Досліджує, аналізує, оцінює дані та зв’язки між ними для розв’язання проблеми математичного змісту

аналізує проблемні ситуації свого життя; визначає групу пов’язаних між собою величин для розв’язання повсякденних проблем математичного змісту 

Прогнозує результат розв’язання проблемної ситуації

прогнозує результат виконання арифметичних дій

Сприймає і перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану), будує допоміжну модель проблемної ситуації

перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) у схему, таблицю, схематичний рисунок

Розробляє стратегії розв’язання проблемних ситуацій

обирає послідовність дій для розв’язання проблемної ситуації

Моделює процес розв’язання проблемної ситуації і реалізує його

обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на конкретне запитання; визначає дію (дії) для розв’язання проблемної ситуації, виконує її (їх)

Оцінює дані проблемної ситуації, необхідні і достатні для її розв’язання

визначає достатність даних для розв’язання проблемної ситуації

Оцінює різні шляхи розв’язання проблемної ситуації, обирає раціональний шлях її розв’язання

визначає шляхи   розв’язання проблемної ситуації

Перевіряє відповідність одержаного результату прогнозованому

зіставляє одержаний результат з прогнозованим

Оцінює правильність розв’язання проблемної ситуації; виявляє та виправляє помилки

перевіряє правильність результату арифметичної дії; виявляє та виправляє  помилки

Аналізує об’єкти навколишнього світу та ситуації, що виникають у житті

визначає істотні, спільні і відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу; порівнює, об’єднує у групу і розподіляє на групи за спільною ознакою

Встановлює кількість об’єктів, читає і записує числа, порівнює та упорядковує їх

лічить об’єкти, позначає числом результат лічби; порівнює числа в межах ста та упорядковує їх

Володіє обчислювальними навичками, застосовує їх у навчальних та практичних ситуаціях

обчислює усно зручним для себе способом у навчальних і практичних ситуаціях

Визначає просторові відношення

орієнтується на площині і в просторі; описує або зображає схематично розміщення, напрямок і рух об’єктів

Розпізнає геометричні фігури за їх істотними ознаками

розпізнає знайомі геометричні площинні та об’ємні фігури серед об’єктів навколишнього світу, на малюнках

Будує, конструює об’єкти

конструює площинні та об’ємні фігури з підручного матеріалу, створює макети реальних та уявних об’єктів

Вимірює величини

вимірює величини за допомогою підручних засобів і вимірювальних приладів

Використовує алгебраїчні поняття і залежності для розв’язування проблемної ситуації; досліджує задачі

встановлює залежність між компонентами і результатом арифметичної дії

Виявляє і формулює дослідницькі проблеми

обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити

Визначає мету дослідження і висуває гіпотезу

обирає та пояснює дії для дослідження об’єктів природи; визначає можливі результати спостережень/досліджень

Планує дослідження

пропонує/обирає послідовність кроків під час спостереження/ експерименту

Спостерігає, експериментує, моделює

досліджує обрані природні явища та об’єкти, використовуючинаданіприлади, моделі

Аналізує та обґрунтовує результати досліджень, формулює висновки

описує, що нового дізнався, спостерігаючи та експериментуючи

Проводить самоаналіз дослідницької діяльності

описує та пояснює те, про що дізнався; радіючи пізнанню нового, розуміє, що помилки є невід’ємною частиною пізнання

Знаходить інформацію та систематизує її

знаходить інформацію про природу

Перетворює інформацію з однієї форми в іншу

зображує інформацію про навколишній світ у вигляді малюнка, таблиці

Виявляє взаємозв’язки у природі та враховує їх у своїй діяльності

виявляє та описує очевидні зв’язки у природі; пояснює необхідність їх урахування у життєдіяльності людини

Діє у навколишньому світі, розуміючи наслідки власної поведінки

дбає про чистоту навколишнього світу, доглядає за рослинами і тваринами

Використовує наукові надбання для розв’язання проблем

наводить приклади використання винаходів людства в побуті

Відповідально та ощадливо використовує природні ресурси

пояснює необхідність збереження природних ресурсів і намагається це робити

Визначає проблему через cпіввіднесення нових фактів із попереднім досвідом

розрізняє проблеми в навколишньому світі, пов’язаніздіяльністюлюдини

Критично оцінює проблему

розуміє проблему в навколишньому світі; розмірковує, що відомо про цю проблему, як її розв’язати

Групує і класифікує об’єкти навколишнього світу

знаходить спільні і відмінні ознаки об’єктів; групує об’єкти навколишнього світу за однією або кількома ознаками

Генерує нові ідеї для розв’язання проблеми

пропонує різні способи використання об’єктів навколишнього світу

Планує власну діяльність з виготовлення виробу

за допомогою дорослих або самостійно планує власну діяльність з виготовлення виробу, прогнозує кінцевий результат

Читає і розробляє графічні зображення

читає та аналізує графічні зображення за допомогою дорослих та використовує їх у процесі роботи

Добирає матеріали і технології для виготовлення виробу

за допомогою дорослих або самостійно добирає конструкційні матеріали та технології для виготовлення виробу

Моделює, конструює та виготовляє виріб

моделює, конструює та виготовляє виріб з готових елементів за допомогою дорослих; виготовляє та оздоблює виріб за допомогою дорослих

Оцінює та представляє результати власної або колективної діяльності

оцінює та представляє результати власної або колективної діяльності за допомогою дорослих

Застосовує технологічні операції традиційних та сучасних ремесел

виконує прості технологічні операції традиційних та сучасних ремесел за допомогою дорослих або самостійно

Створює виріб, застосовуючи технології традиційних та сучасних ремесел

спостерігає за процесом виготовлення виробу народними майстрами; створює виріб за допомогою дорослих або самостійно згідно із зразком чи власним задумом, застосовуючи технології традиційних та сучасних ремесел

Розраховує витрати

за допомогою дорослих розраховує орієнтовні витрати та кількість матеріалів для виготовлення виробу

Ощадно використовує матеріали

під час виготовлення виробів намагається ощадно використовувати матеріали; за допомогою дорослих готує залишки до вторинної обробки

Організовує власну життєдіяльність

за допомогою дорослих планує дії та виконує їх у власному побуті

Розв’язує практичні завдання

у побуті

виконує практичні завдання в побуті;

Дотримується безпеки під час виготовлення виробу

 організовує робоче місце за допомогою дорослих

Досліджує інформаційний навколишній світ

пояснює сприйняття інформації різними органами чуття на основі власних спостережень

Знаходить, подає, перетворює, аналізує та зберігає дані різних типів

розрізняє та фіксує дані, аналізує та впорядковує прості послідовності

Добирає об’єкти для створення моделей

визначає об’єкти, їх властивості та значення властивостей за підтримки вчителя; розрізняє моделі та їх відповідники у реальному світі, створює прості моделі

Критично оцінює інформацію з різних джерел

розрізняє правдиві та неправдиві твердження, здобуті з різних джерел

Розробляє та реалізує алгоритми

створює план дій, наводить приклади повторення та виконання дій за визначеним завданням у повсякденній діяльності

Створює та налагоджує програмні проекти

складає простий план із точних та однозначних вказівок до дій виконавців, виявляє в ньому помилки, оцінює відповідність очікуваному результату

Розробляє модульні проекти

складає ціле із запропонованих частин, пояснює, як заміна окремих частин приводить до іншого цілого

Опрацьовує та створює інформаційні продукти з використанням даних різних типів

використовує готові та створює прості інформаційні продукти (текст, зображення, звуки) для отримання, передачі інформації або представлення власних ідей, результатів діяльності

Співпрацює в команді для створення інформаційного продукту

самостійно та відповідально виконує визначені завдання; працює в команді з іншими особами для досягнення спільної мети

Використовує широкий спектр цифрових пристроїв

використовує цифрові пристрої вдома, в школі, на вулиці та пояснює їх призначення

Організовує власне інформаційне середовище

організовує власне робоче місце за допомогою дорослих; розпізнає та описує прості проблеми та збої, які виникають у роботі доступних цифрових пристроїв, звертається за допомогою та підтримкою

Спілкується, навчається та співпрацює в мережевих спільнотах

використовує цифрові пристрої, технології для доступу до інформації та спілкування

Відповідально використовує інформаційні технології у повсякденному житті, захищає себе та свій інформаційний простір

дотримується правил безпечної роботи; захищає свій інформаційний простір; розповідає про проблеми дорослим

Дотримується норм соціальної, міжкультурної та міжособистісної взаємодії

зважає на технічні можливості цифрових пристроїв для спілкування, зокрема з людьми з особливими потребами, поважає приватність повідомлень, толерантно ставиться до відмінностей культур, традицій і різних думок 

Дотримується норм правової взаємодії

зазначає авторство власних робіт; виявляє повагу до авторства інших осіб

Діє відповідально

демонструє поведінку, яка запобігає або зменшує ризики для життя і здоров’я

Відстоює інтереси власні та інших осіб

протидіє проявам тиску, неповаги та приниження щодо себе та інших осіб, звертаючися за допомогою до дорослих

Надає допомогу

розрізняє, до кого і як звернутися за допомогою; описує приклади такої діяльності

Поводиться етично

розпізнає здорову етичну поведінку (сумлінність, справедливість, чесність, відповідальність, відвагу, відданість) та наслідує її

Розпізнає небезпечні ситуації

розпізнає та описує небезпеку вдома, у школі та навколишньому світі

Прогнозує наслідки

пояснює, що кожна дія (рішення) має наслідки

Ухвалює рішення

вирішує, як діяти у повсякденних ситуаціях без загрози для життя і здоров’я

Поводиться безпечно

пояснює, від чого залежить безпека вдома, у школі та навколишньому світі

Обмірковує альтернативи власних дій та рішень

визначає здорові та шкідливі звички

Приймає зміни власного організму

відзначаєзміни власного організму і приймає їх

Аналізує вплив поведінки на здоров’я

визначає позитивний і негативний вплив на вибір здорової та безпечної поведінки

Здійснює вибір та отримує задоволення

розпізнає, що приносить задоволення та користь

Вчиться вчитися без шкоди для здоров’я

упорядковує власне навчання відповідно до своїх потреб та рекомендованих умов

Знаходить і перевіряє інформацію

розпізнає знаки, символи і попередження щодо ймовірної небезпеки

Діє ефективно і самостійно

пояснює потреби свої та інших осіб; визначає, від кого та від чого залежить задоволення потреб;

Спілкується конструктивно

уважно слухає, запитує про потреби інших осіб та висловлюється так, щоб не образити інших осіб

Виявляє культуру споживання

  визнає важливість помірності у споживанні    

  послуг та продукції

Планує майбутнє

пояснює важливість навчання у школі для свого життя та добробуту; планує свій день (навчальний та вихідний)

Співпрацює для досягнення результату діяльності

виконує різні ролі в групі, пояснює у чому цінність спільної роботи

Орієнтується в історичному часі

встановлює послідовність подій (раніше/пізніше, до/після, давно/ недавно); пояснює, як і чому люди визначають час

Розкриває тривалість і варіативність подій в часі

описує послідовність етапів розвитку людини; намагається пояснити, як події пов’язані між собою

Виявляє і прогнозує суспільні (історичні) зміни

розрізняє теперішнє, минуле і майбутнє
(було — є — буде)
 

Орієнтується у соціальному середовищі

орієнтується у близькому до місця проживання та освоєному людьми середовища

Виявляє взаємозв’язок природного і соціального середовищ

показує, як природа дає людям засоби до існування; описує зміни, які спостерігає у знайомому просторі, пов’язані з людською діяльністю

Формує разом з іншими особами громадський простір

досліджує об’єкти загального користування у своїй місцевості; дотримується правил поведінки під час гри, прогулянки і відпочинку

Добирає джерела історичної та суспільно значущої інформації

пояснює, де може знайти потрібну інформацію; виявляє основний зміст джерела інформації; розпитує старших людей про минуле

Аналізує соціальну (історичну) інформацію

запитує про те, що зацікавило; знаходить відповіді на запитання; виокремлює в джерелі інформацію про відому особу/подію

Оцінює достовірність соціальної (історичної) інформації

розрізняє казкові події та події минулого; висловлює припущення про правдивість інформації

Систематизує та узагальнює соціальну (історичну) інформацію

виокремлює незрозумілі слова і за допомогою дорослих встановлює їх зміст; придумує назву твору, що відображає його зміст

Розповідає про минуле і сучасне

розповідає про себе, свою родину та інших осіб

Формулює та представляє судження, добираючи аргументи

висловлює свої вподобання; виокремлює фрази та/або дії, які вразили; обмірковує вплив своїх слів та/або дій на думку інших осіб

Формує себе як особистість, утверджує власну гідність

описує себе, свій характер, захоплення, якими вирізняється від інших осіб

Захищає права людини

пояснює свої обов’язки в сім’ї,  школі; дотримується правил поведінки, що засвідчують повагу до інших осіб; звертається за допомогою до старших у разі, коли його або інших осіб ображають

Протидіє і запобігає проявам дискримінації та нерівності

розпізнає вчинки і слова, які можуть підтримати або образити; поважає різноманітність, справедливо ставиться до інших осіб

Усвідомлює себе частиною спільноти

збирає інформацію та розповідає про свою родину, однокласників, Україну; пояснює, що означає бути членом родини, громади, класу; долучається до родинних і національних традицій, пояснює їх значення для себе

Співпрацює з іншими особами

пояснює важливість співпраці у групі; разом з іншими особами визначає послідовність виконання завдань; виконує різні ролі в групі

Робить відповідальний вибір

домовляється з однокласниками про доброчесні правила взаємодії, дотримується досягнутих домовленостей, пояснює, чому це важливо

Бере участь у розв’язанні проблем спільнот

розповідає про свої успіхи, успіхи класу, своєї родини; розповідає про свої проблеми, обирає варіанти їх розв’язання; долучається до корисних справ у родині, класі, школі

Осмислює громадсько-політичне життя

розповідає про Україну як про свою Батьківщину, розпізнає державні символи України, шанобливо ставиться до них

Творить різними засобами і способами

творить відомими художніми засобами і способами

Імпровізує

експериментує, використовуючи відомі техніки художньо-творчої діяльності, звуками, ритмами, рухами, лініями, кольорами, формами, матеріалами тощо для створення художніх образів

Естетично перетворює навколишній світ

спостерігає за навколишнім світом, фіксує за допомогою вчителя цікаві явища як ідеї для творчості; допомагає прикрасити місце, де навчається, живе

Аналізує, інтерпретує, оцінює мистецтво

сприймає твори різних видів мистецтва і проявляє емоційно-ціннісне ставлення до них у різний спосіб  (словами, рухами, мімікою, лініями, кольорами тощо)

Пізнає мову мистецтва

розрізняє види мистецтва (музичне, образотворче, театральне, хореографічне тощо) і розпізнає притаманні їм засоби виразності

Оцінює власну творчість

оцінює власну творчість за визначеними орієнтирами; пояснює, наскільки вдалося втілити свій задум

Представляє власні досягнення

презентує створені художні образи  у зрозумілий спосіб, пояснюючи створене

Взаємодіє з іншими особами через мистецтво

бере участь у колективній творчій діяльності, дотримується правил творчої співпраці; ділиться з іншими особами враженнями від сприйняття мистецтва та творчої діяльності

Регулює власний емоційний стан засобами мистецтва

визначає серед творів і видів художньо-творчої діяльності ті, що подобаються; ділиться емоціями від сприйняття мистецьких творів; творить для власного задоволення

Виконує життєво необхідні рухові дії

виконує вправи на пересування (ходьба, біг, стрибки, лазіння, плавання, ковзання), виконує вправи з предметами та без них (за наявності відповідних умов)

Моделює рухову діяльність

розпізнає, добирає та виконує фізичні вправи для ранкової гімнастики; розрізняє,  добирає та виконує фізичні вправи з різних видів спорту для розвитку фізичних якостей

Виконує фізичні вправи під час ігрової діяльності та змагань

виконує рухові дії під час рухливих ігор під керівництвом вчителя

Контролює свій фізичний стан

контролює своє самопочуття за підтримки дорослих у закладі загальної середньої освіти і поза його межами

Аналізує та оцінює вплив фізичного навантаження на стан здоров’я

пояснює значення фізичних вправ для здоров’я людини

Добирає фізичні вправи для розвитку фізичних якостей та зміцнення здоров’я

обирає за допомогою вчителя та виконує вправи/ігри і елементи різних видів спорту для розвитку фізичних якостей

Виконує різні соціальні ролі

виконує різні ролі під час рухливих ігор, забав, обрядів та інших форм рухової діяльності

Дотримується безпечної поведінки

дотримується правил безпеки особисто та під час спільної з друзями рухової діяльності

Дотримується етичних норм у руховій діяльності

дотримується правил чесної гри під час рухової діяльності; не засмучується через поразку