План заходів щодо профілактики булінгу

29.10.2020   Administrator   Категорія: Stop Булінг

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТНВК «Школа-колегіум

Патріарха Йосифа Сліпого»

___________М.Гуцал

«21»  08  2020р.

 

План заходів

щодо формування в дітей та учнівської молоді  ціннісних життєвих навичок, профілактики булінгу, кримінальних правопорушень,

запобігання торгівлі людьми

 

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальний

1

Ознайомити педагогічний колектив з  нормативно-правовими актами України щодо формування в здобувачів освіти ціннісних життєвих навичок, протидії булінгу та жорстокому поводженню з дітьми.

Вересень

Адміністрація

2

Забезпечити неухильне виконання педагогічними працівниками школи Конвенції ООН «Про права дитини», Закону України «Про охорону дитинства» законодавств України в галузі освіти в частині збереження фізичного , духовного, психічного здоров’я та поваги до людської гідності дитини.

Протягом

року

Адміністрація 

3

Під час відвідування учнів вдома з’ясовувати умови проживання та виховання дітей в родинах з метою виявлення неблагодійних сімей та недопущення фізичного, психічного, сексуального і економічного насильства над дітьми.

Протягом року

Класні керівники, практичний психолог

4

Ознайомити батьків із  нормативно-правовими актами України щодо формування в здобувачів освіти ціннісних життєвих навичок, протидії булінгу та жорстокому поводженню з дітьми.

Вересень

Класні керівники

5

Проводити інформаційно-просвітницьку діяльність серед здобувачів освіти щодо булінгу (цькування)     та нетерпимого

ставлення   до     насильницької

моделі        поведінки   у міжособистісних стосунках.

Систематично

Класні керівники,

педагог-організатор,

заступник з НВР

6

Затвердити порядок дій при зіткненні з випадками булінгу (цькування) в закладі

Вересень

Адміністрація

7

Організувати механізм звернення для повідомлень про випадки булінгу (цькування). Оформити Журнал звернень.

Вересень

Заступник директора з НВР

8

В разі виявлені фактів насильства над дітьми, випадків булінгу, суїциду та подій, які впливають на порушення прав та свобод здобувачів освіти негайно надавати інформації відповідним правоохоронним органам.

За потребою

Заступник директора з НВР

9

Розмістити на сайті школи-колегіуму гіперпосилання  на офіційний веб-сайт системи Безоплатної правової допомоги

Вересень

Адміністрація

10

Пропагувати під час освітнього процесу формування навичок здорового способу життя серед дітей та молоді, запровадження високої культури, толерантного ставлення до людей 

Постійно

Педагогічний колектив

11

Надавати практичну допомогу у проведенні виховних годин, тренінгів в класних колективах школи-колегіуму з питань попередження випадків  насильства

За потребою

Психологічна служба

12

Розміщувати довідкову інформацію щодо соціального і правового захисту постраждалих від насильства та роботу «телефону довіри»

Протягом року

Адміністрація,

класні керівники

13

Проводити  з учнями бесіди, круглі столи щодо формування в дітей та учнівської молоді  ціннісних життєвих навичок, профілактики булінгу, кримінальних правопорушень, запобігання торгівлі людьми

Протягом року

 

Класні керівники

14

Організувати перегляд відеороликів «Булінг в школі та як з ним боротися», «Діти проти насильства».

Протягом року

Практичний психолог

15

Проводити індивідуальну роботу в класах з особами «групи ризику» з питань попередження насильства в сім’ї

Протягом року

Соціально-психологічна служба

16

Проводити анкетування, тренінги, бесіди щодо формування в дітей та учнівської молоді  ціннісних життєвих навичок, профілактики булінгу, кримінальних правопорушень, запобігання торгівлі людьми

Протягом року

Соціально-психологічна служба

17

Інформацію про проведену роботу розміщувати на сайті школи-колегіуму

Протягом року

Адміністрація