Мої права

01.12.2021   Administrator   Категорія: Stop Булінг

 • Урядова  гаряча  лінія:
 • Гаряча лінія Міністерства охорони здоров’я  0-800-505-201.
 • Брошура для підлітків «Мої права завжди зі мною»: http://afew.org.ua/moyi-prava-zavzhdi-zi-mnoyu/.

Основне законодавство, яке регулює сферу медичної допомоги для неповнолітніх в Україні:

 • Стаття 49 Конституції України: 

Кожен має право на охорону здоровʼя, медичну допомогу та медичне страхування.

Охорона здоровʼя забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоровʼя медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 49 див. в Рішенні Конституційного Суду № 10-рп/2002 від 29.05.2002}

Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя. 

Покликання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4324 

 • ЦКУ — Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 • Про захист від хвороб — Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 року, № 1645-III. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1645-14
 • Про медичне обслуговування — Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх  навчальних закладів» від 8 грудня 2009 р. № 1318, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1318-2009-%D0%BF.
 • Про основи здоровʼя — Закон України «Про Основи законодавства України про охорону здоровʼя» від 19 листопада 1992 року № 2801-XII http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.
 • Про благодійні внески — Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоровʼя, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб фінансування» від 4 серпня 2000 року, № 1222. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1222-2000-%D0%BF.

 

Брошура «Мої права завжди зі мною»:

http://afew.org.ua/moyi-prava-zavzhdi-zi-mnoyu/.

Ресурси для ознайомлення з основним законодавством України, яке регулює забезпечення права на освіту:  

Закон України «Про засади державної мовної політики» № 5029-VI в редакції від 01.01.2020 року:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17 .

Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 .

Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року № 463-IX: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n984 .

Сайт Міністерства освіти України: https://mon.gov.ua/ua

Брошура «Ключові новації в освіті: новий Закон України “Про освіту”»: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/ZAKON-2018.pdf

Стаття «Новий закон “Про освіту”: що, як і коли»: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3179:novij-zakon-pro-osvitu&catid=8&Itemid=350

 

 

Основне законодавство, що забезпечує житлові права в Україні: 

Основне законодавство, яке регулює трудові відносини в Україні:

КЗпПУ — Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

Про основи здоров’я — Закон України «Про Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19 листопада 1992 року № 2801-XII: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.

ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

 

Основне законодавство, яке регулює та забезпечує право на сім’ю в Україні:

Основне законодавство, яке регулює право підлітка на документи в Україні:

Про документи — Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492-VI: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5492-17.

Про середню освіту — Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року № 463-IX: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n984.

Положення — наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків» від 29.09.2017  № 822: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1306-17 .  

Правила — Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» № 57 від 27 січня 1995 року: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/57-95-%D0%BF .

Міжнародний класифікатор хвороб МКХ 10:

https://bit.ly/3210T2A.  

Основне законодавство, яке регулює вживання психоактивних речовин в Україні:

 • Розпорядження Кабміну «Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2013-%D1%80  .
 • Розпорядження Кабміну «Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-%D1%80  .
 • Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 № 123/96-ВР: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80
 • Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/60/95-%D0%B2%D1%80
 • Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року № 222-VIII: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text
 • Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 № 62/95-ВР: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»  від 6 травня 2000 р. № 770: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/589-2009-%D0%BF 
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» від 13 травня 2013 р. № 333: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/333-2013-%D0%BF
 • Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.  
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-X: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

Законодавство України, яке регулює взаємодію в громадському просторі:

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 .

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-X: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 .

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування у нічний час»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/243-18/print1452670698379847#Text .

 

Інструмент моніторингу порушення прав підлітків групи ризику (ПГР): http://afew.org.ua/monitoring-prav /.

Фейсбук-сторінка AFEW-Україна: https://www.facebook.com/AFEW.Ukraine/ .

Розділ новин на сайті AFEW-Україна: http://afew.org.ua/category/centr-novyn/novyny/ .

«Центр знань» — платформа з навчальними матеріалами про роботу з підлітками: http://knowledge.org.ua/uk/ .