Постанова КМУ від 14 лютого 2017 р. № 88 Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

29.12.2020   Administrator   Категорія: Інклюзія

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2017 р. № 88 
Київ

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 863 від 15.11.2017 
№ 88 від 21.02.2018 
№ 129 від 27.02.2019}

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73


  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 лютого 2017 р. № 88

ПОРЯДОК ТА УМОВИ 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (далі - субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є МОН.

Розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами є структурні підрозділи з питань освіти і науки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет згідно із законодавством.

3. Субвенція спрямовується на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти (крім закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, будинків дитини, закладів дошкільної освіти (дитячих будинків) інтернатного типу), закладах загальної середньої освіти (крім спеціальних шкіл, санаторних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів), закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності, а саме дітям сліпим та із зниженим зором, глухим та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушенням інтелектуального розвитку, із складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами аутичного спектру).

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 863 від 15.11.2017№ 129 від 27.02.2019}

4. За рахунок субвенції здійснюється оплата таких видатків:

проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) (додаток 1), що визначені індивідуальною програмою розвитку, особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти;

придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти, в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти, в спеціальних групах закладів професійної (професійно-технічної) освіти. На придбання зазначених засобів для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів загальної середньої, дошкільної освіти, використовується не більш як 35 відсотків загального обсягу субвенції. За наявності у закладі декількох осіб з особливими освітніми потребами з однаковими порушеннями у разі потреби можлива закупівля спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для спільного користування. Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами затверджується наказом МОН;

оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів для надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг особам з особливими освітніми потребами (придбання методичного, навчального та програмного забезпечення, предметів, матеріалів і обладнання, у тому числі довгострокового користування) відповідно до вимог, затверджених МОН.

У разі необхідності закупівлі малоцінних необоротних матеріальних активів під час придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами та методичного, навчального, програмного забезпечення, предметів, матеріалів і обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів кошти, визначені розподілом субвенції як видатки розвитку, можуть спрямовуватися на видатки споживання.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 129 від 27.02.2019}

5. Казначейство перераховує щомісяця до 10 числа субвенцію на рахунки обласних бюджетів та бюджету м. Києва, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету. Перерахування субвенції здійснюється відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399).

Облдержадміністрації здійснюють розподіл субвенції між обласним бюджетом, бюджетами районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад пропорційно кількості осіб з особливими освітніми потребами, зазначених у пункті 3 цих Порядку та умов, які здобувають освіту у відповідних закладах освіти; а на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів - пропорційно кількості інклюзивно-ресурсних центрів, які утворені (або які планується утворити у 2019 році) та які не отримали кошти на оснащення кабінетів у 2018 році.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 88 від 21.02.2018; в редакції Постанови КМ № 129 від 27.02.2019}

Органи Казначейства перераховують щомісяця до 25 числа на підставі платіжних документів, підготовлених обласними та Київською міською держадміністраціями, кошти на рахунки районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, відкриті в органах Казначейства.

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок субвенції, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117“Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916; 2016 р., № 89, ст. 2918).

Додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) проводяться (надаються) фахівцями (із числа працівників закладу освіти та у разі потреби - додатково залученими фахівцями), з якими заклад освіти або відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори (додаток 3). Перелік фахівців, які можуть проводити (надавати) додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги), визначено у додатку 5.

{Абзац третій пункту 6 в редакції Постанов КМ № 863 від 15.11.2017№ 129 від 27.02.2019}

Оплата праці зазначених фахівців за проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) здійснюється за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять у розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з учнями шкіл, установленими в додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 40, ст. 2544), підвищеними на 20 відсотків за роботу з особами з особливими освітніми потребами.

{Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 863 від 15.11.2017; в редакції Постанови КМ № 129 від 27.02.2019}

Тривалість групових або індивідуальних корекційно-розвиткових занять для учнів з особливими освітніми потребами визначена у Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 62, ст. 2475). Скорочена тривалість корекційно-розвиткових занять, встановлена для учнів з особливими освітніми потребами, не є підставою для зменшення оплати за їх проведення. Оплата праці фахівців за кожне корекційно-розвиткове заняття здійснюється за ставками погодинної оплати праці, визначеними в абзаці четвертому цього пункту.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 863 від 15.11.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 88 від 21.02.2018}

Оплата за проведені (надані) додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) здійснюється щомісяця на підставі актів приймання проведених (наданих) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) (додаток 4).

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 863 від 15.11.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 27.02.2019}

7. Казначейство інформує щомісяця до 15 числа Мінфін та МОН про обсяги перерахування субвенції за попередній місяць у розрізі місцевих бюджетів, що фінансуються за її рахунок.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Обласні та Київська міська держадміністрації подають МОН щокварталу до 10 числа наступного місяця інформацію про використання субвенції (додаток 2).

{Абзац другий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 863 від 15.11.2017}

10. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль і відповідальність за її цільовим використанням та подання інформації здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Залишки субвенції на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції, зокрема на закупівлю обладнання для створення та оснащення ресурсних кімнат у закладах освіти, зазначених у пункті 3 цих Порядку та умов.

{Порядок та умови доповнено пунктом 11 згідно з Постановою КМ № 129 від 27.02.2019}


Додаток 1 
до Порядку та умов

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК 
додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) для осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти

Ритміка

Розвиток мовлення

Лікувальна фізкультура

Соціально-побутове орієнтування

Корекція розвитку

Орієнтування у просторі

Розвиток слухового, зорового, тактильного сприймання мовлення та формування вимови

Корекція зору

Корекція та розвиток психофізичних функцій, використання елементів: кінезіотерапії, анімалотерапії (іпо-, каніс-, феліно-, орніто-), арт-терапії (ізо-, драмо-, казко-, музико-, кіно-, піско-, ігро-, мульт-, фото-, кольоро-, пластилінової, танцювальної терапії, психогімнастики), працетерапії, ерготерапії, ароматерапії, Монтессорі-терапії тощо

Логоритміка та інші

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 863 від 15.11.2017№ 129 від 27.02.2019}


Додаток 2 
до Порядку та умов 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 27 лютого 2019 р. № 129)

ІНФОРМАЦІЯ 
щодо використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за ___ квартал 20___ року

Регіон

Обсяг субвенції*, тис. гривень

Кількість осіб з особливими освітніми потребами

Обсяг видатків, використаних на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг), тис. гривень

Обсяг видатків, використаних на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, тис. гривень

Обсяг видатків, використаних на оснащення інклюзивно-ресурсних центрів, тис. гривень

в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти

у спеціальних класах закладів загальної середньої освіти

в інклюзив них групах закладів дошкільної освіти

у спеціальних групах закладів професійної (професійно-технічної) освіти

в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти

в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти

в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти

у спеціальних класах закладів загальної середньої освіти

у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти

у спеціальних групах закладів професійної (професійно-технічної) освіти

                         
 

__________ 
*Зазначається обсяг субвенції, що перерахований органами Казначейства на рахунки відповідних бюджетів за звітний період. Інформація за другий (і наступний) квартал включає дані з урахуванням попереднього періоду.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 863 від 15.11.2017; в редакції Постанов КМ № 88 від 21.02.2018№ 129 від 27.02.2019}


Додаток 3 
до Порядку та умов

ТИПОВИЙ ДОГОВІР 
на проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)

{Порядок та умови доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ № 863 від 15.11.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 27.02.2019}


 

Додаток 4 
до Порядку та умов

АКТ 
приймання проведених (наданих) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)

{Порядок та умови доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 863 від 15.11.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 27.02.2019}


 

Додаток 5 
до Порядку та умов

ПЕРЕЛІК ФАХІВЦІВ, 
які проводять (надають) додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) з особами з особливими освітніми потребами у закладах освіти

Фахівці, що здобули відповідний ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) у галузі знань:

01 Освіта/Педагогіка за спеціальностями:

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

016 Спеціальна освіта

017 Фізична культура і спорт

02 Культура і мистецтво:

024 Хореографія

025 Музичне мистецтво

05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю:

053 Психологія

22 Охорона здоров’я за спеціальністю:

227 Фізична терапія, ерготерапія

Та/або фахівці, що мають професійну кваліфікацію:

2229.2 Ерготерапевт

2229.2 Лікар з лікувальної фізкультури

2229.2 Лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини

2331 Вчителі початкової школи

2332 Вихователі дошкільних закладів

2340 Вчитель з корекційної освіти

2340 Вчитель-дефектолог

2340 Вчитель-логопед

2340 Вчитель-реабілітолог

2445.2 Практичний психолог

2445.2 Психолог

3226 Інструктор з трудової адаптації

3226 Інструктор з трудової терапії

3226 Фахівець з фізичної реабілітації

{Порядок та умови доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ № 129 від 27.02.2019}