Розпорядження КМУ від 27.12.2017р. №1008-р ПЛАН ЗАХОДІВ із впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків

29.12.2020   Administrator   Категорія: Інклюзія

Описание: http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 грудня 2017 р. № 1008-р
Київ

 

Про затвердження плану заходів із впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків

1. Затвердити план заходів із впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання зазначеного плану заходів за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються на відповідний рік, благодійних фондів, міжнародної технічної та фінансової допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

   

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2017 р. № 1008-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
із впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків

Очікуваний результат

Найменування заходу, спрямованого на досягнення очікуваного результату

Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1. Створення правового поля для впровадження та використання Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків (далі - міжнародні класифікації)

1) узгодження дій щодо впровадження міжнародних класифікацій з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я шляхом співпраці з Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні

 

постійно

МОЗ
Мінсоцполітики
МОН

2) переклад міжнародних класифікацій з англійської на українську мову, проведення процедури культуральної та мовної адаптації тексту та затвердження перекладу згідно з вимогами Всесвітньої організації охорони здоров’я

затверджено офіційний переклад міжнародних класифікацій з англійської на українську мову

I квартал 2018 р.

МОЗ

 

3) аналіз законодавства з метою виявлення потреби у внесенні змін, необхідних для впровадження міжнародних класифікацій

визначено перелік актів, в які потрібно внести зміни в частині медико-соціальної експертизи

III квартал 2018 р.

МОЗ
Мінсоцполітики
МОН
Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю

 

4) розроблення на основі результатів зазначеного аналізу законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо використання міжнародних класифікацій

внесено законопроект на розгляд Кабінету Міністрів України

III квартал 2018 р.

МОЗ
Мінсоцполітики
МОН
інші центральні органи виконавчої влади

2. Підготовка національних тренерів з впровадження та використання міжнародних класифікацій

1) затвердження вимог до кандидатів у національні тренери та умов сертифікації після навчання

прийнято наказ МОЗ

IV квартал 2018 р.

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики

 

2) проведення навчання для національних тренерів

сформовано групу національних тренерів з впровадження та  використання міжнародних класифікацій

-“-

-“-

 

3) розроблення та затвердження навчальних матеріалів для проведення тренінгів національними тренерами

затверджено відповідні навчальні матеріали

-“-

-“-

3. Навчання студентів та підвищення кваліфікації практикуючих фахівців з впровадження та використання міжнародних класифікацій

1) розроблення та затвердження методики для впровадження міжнародних класифікацій в освітні програми підготовки фахівців галузей охорони здоров’я, освіти та соціального захисту в закладах вищої освіти

прийнято наказ МОН

-“-

-“-

 

2) розроблення та затвердження методичних рекомендацій для створення регіональних планів підвищення кваліфікації фахівців

затверджено методичні рекомендації

III квартал 2018 р.

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики

 

3) розроблення та затвердження методичних рекомендацій для створення освітніх програм з використання міжнародних класифікацій для здобувачів освітніх ступенів та підвищення кваліфікацій у галузі знань “Освіта/педагогіка”

-“-

IV квартал 2018 р.

МОН

 

4) розроблення та затвердження методичних рекомендацій для створення освітніх програм з використання міжнародних класифікацій для здобувачів освітніх ступенів та підвищення кваліфікацій у галузі знань “Охорона здоров’я”

-“-

-“-

МОЗ

 

5) проведення тренінгів щодо використання міжнародних класифікацій для лікарів медико-соціальних експертних комісій та лікарсько-консультативних комісій

всіма лікарями медико-соціальних експертних комісій пройдено навчання щодо використання міжнародних класифікацій

-“-

-“-

 

6) проведення тренінгів щодо використання міжнародних класифікацій для працівників Фонду соціального страхування

забезпечено використання зазначеними фахівцями інструментів міжнародних класифікацій у роботі

IV квартал 2018 р.

Мінсоцполітики виконавча дирекція Фонду соціального страхування
МОЗ

 

7) створення навчального онлайн-курсу з використання міжнародних класифікацій

забезпечено доступність навчального онлайн-курсу для всіх заінтересованих органів (осіб)

I квартал 2019 р.

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики

4. Впровадження і використання міжнародних класифікацій під час надання міждисциплінарних послуг (медико-освітніх, медико-соціальних, освітньо-соціальних, психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових, реабілітаційно-оздоровчих)

1) розроблення та затвердження методики використання Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків під час надання послуги раннього втручання

затверджено методику

II квартал 2018 р.

МОЗ
Мінсоцполітики

2) розроблення та затвердження методики використання Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків для фінансових розрахунків вартості послуги раннього втручання

-“-

-“-

МОЗ
Мінсоцполітики
Мінфін

 

3) розроблення та затвердження методичних рекомендацій використання Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків для фінансових розрахунків вартості психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг

затверджено методичні рекомендації

II квартал 2018 р.

МОН
МОЗ
Мінсоцполітики
Мінфін

 

4) розроблення та затвердження методичних рекомендацій використання Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків для оцінки потреб вихованців закладів інституційного догляду та виховання дітей

-“-

III квартал 2018 р.

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
Уповноважений Президента з прав дитини (за згодою)
Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю

 

5) використання Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків для оцінки потреб вихованців закладів інституційного догляду та виховання дітей, закладів освіти згідно з термінами, визначеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 526 “Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її I етапу”

проведено оцінку потреб дітей у закладах інституційного догляду та виховання дітей

 

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
Уповноважений Президента з прав дитини (за згодою)
Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю

 

6) розроблення та затвердження методики використання міжнародних класифікацій в реабілітаційній діяльності

затверджено методику

протягом 2018 року

МОЗ
Мінсоцполітики

 

7) розроблення та затвердження методики використання міжнародних класифікацій для фінансових розрахунків вартості послуг з реабілітації

-“-

-“-

МОЗ
Мінсоцполітики
МОН
Мінфін

 

8) розроблення та затвердження методики використання міжнародних класифікацій під час надання послуги паліативної допомоги

-“-

III квартал 2018 р.

МОЗ
Мінсоцполітики

 

9) розроблення та затвердження методики використання міжнародних класифікацій для фінансових розрахунків вартості послуги паліативної допомоги

-“-

-“-

МОЗ
Мінсоцполітики
Мінфін

5. Використання Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я спеціалістами галузей охорони здоров’я, соціального захисту та освіти як основної класифікації для оцінки здоров’я та функціонування особи, визначення ступеня обмеження життєдіяльності

використання Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я для єдиного визначення та трактування обмежень життєдіяльності особи, розроблення законодавчих та регуляторних актів, зокрема визначення обсягів соціальних стандартів та соціальних гарантій, медичних, реабілітаційних, освітніх, соціальних послуг для осіб з обмеженнями життєдіяльності, під час розроблення та реалізації індивідуальних програм реабілітації

 

постійно

МОЗ
Мінсоцполітики
МОН
інші центральні органи виконавчої влади

6. Використання Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків як основної класифікації для оцінки здоров’я та розвитку особи віком до вісімнадцяти років у практичній діяльності спеціалістами в галузях охорони здоров’я, освіти та соціального захисту

використання Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків для єдиного визначення та трактування обмежень життєдіяльності особи, розроблення законодавчих та регуляторних актів, зокрема визначення обсягів соціальних стандартів та соціальних гарантій, медичних, реабілітаційних, освітніх, соціальних послуг для осіб з обмеженнями життєдіяльності, під час розроблення індивідуальних програм реабілітації та розвитку особи віком до вісімнадцяти років

 

-“-

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади

7. Використання інструментарію міжнародних класифікацій для оптимізації та прозорості процесів надання послуг, для визначення яких застосовуються ці класифікації та процеси медико-соціальної експертизи 

1) розроблення концепції та плану заходів для її реалізації щодо реформування системи медико-соціальної експертизи з метою зміни підходу до встановлення інвалідності на основі принципів міжнародних класифікацій з використанням комп’ютерних технологій для забезпечення максимальної прозорості процесу медико-соціальної експертизи

розроблено проекти концепції та плану заходів для реалізації концепції і внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

I квартал 2018 р.

МОЗ
Мінсоцполітики
Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю

 

2) розроблення чітких критеріїв встановлення інвалідності на основі принципів міжнародних класифікацій

проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

IV квартал 2018 р.

-“-

 

3) розроблення та затвердження електронних форм наданих послуг для заповнення надавачами послуг під час отримання особою послуг, для визначення яких застосовуються міжнародні класифікації

затверджено електронні форми, доступні для заповнення лікарями та надавачами реабілітаційних послуг

I квартал 2019 р.

МОЗ
Мінсоцполітики
МОН

 

4) створення бази даних для зберігання зібраної за допомогою міжнародних класифікацій інформації

створено базу даних

-“-

-“-

 

5) проведення аналізу роботи фахівців, які використовують міжнародні класифікації, аналізу зібраних даних за допомогою міжнародних класифікацій

 

II квартал 2019 р.

-“-

 

6) розроблення електронних модулів обробки зібраних даних на основі результатів зазначеного аналізу

розроблено відповідні електронні модулі

-“-

-“-

8. Впровадження міжнародних класифікацій у статистичну звітність

1) удосконалення форм статистичної звітності (реабілітаційна допомога, реабілітаційні кадри, ефективність реабілітації, доступність)

затверджено відповідні форми

IV квартал 2018 р.

МОЗ
Мінсоцполітики

 

2) удосконалення форм статистичної звітності (соціальний захист, реабілітаційна допомога, реабілітаційні кадри, доступність)

затверджено відповідні форми

IV квартал 2018 р.

Мінсоцполітики
МОЗ

 

3) удосконалення форм статистичної звітності (інклюзивна освіта, доступність освітніх послуг)

-“-

-“-

МОН

9. Імплементація міжнародних класифікацій у науково-дослідну діяльність з питань реабілітації

впровадження принципів міжнародних класифікацій як методичної основи науково-дослідної діяльності з питань реабілітації

затверджено відповідний нормативний акт

-“-

МОН
МОЗ
Мінсоцполітики

10. Інформаційно-просвітницька діяльність

1) створення соціально спрямованих відеоматеріалів для роз’яснення філософії та принципів міжнародних класифікацій

матеріали або посилання на них розміщено на веб-сайтах центральних

постійно

МОЗ
Мінсоцполітики
МОН

 

2) розроблення інформаційних матеріалів для фахівців різних сфер

органів виконавчої влади

   
 

3) розроблення інформаційних матеріалів для споживачів медичних, оздоровчих, соціальних, освітніх, реабілітаційних послуг