РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1073-р Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю на період до 2020 року

29.12.2020   Administrator   Категорія: Інклюзія

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 грудня 2016 р. № 1073-р
Київ

Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю,

до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб

з інвалідністю на період до 2020 року

1. Затвердити план заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року (далі - план заходів), що додається.

2. Визначити центральні органи виконавчої влади відповідальними за виконання положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю згідно з додатком.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

визначити посадових осіб, відповідальних за забезпечення, дотримання та реалізацію прав і свобод осіб з інвалідністю, на рівні не нижче заступника керівника органу;

розробити методику оцінювання своєї роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю, погодивши її з Міністерством соціальної політики та громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю;

утворити постійно діючі робочі групи із залученням до їх складу представників громадських об’єднань, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, передбачивши повноваження щодо опрацювання пропозицій в частині забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар’єрів, що заважають особам зазначеної категорії у задоволенні їх повсякденних потреб, відповідно до вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю;

подавати щороку до 30 січня Міністерству соціальної політики звіт про стан виконання зазначеного плану заходів.

4. Обласним і Київській міській державним адміністраціям у двомісячний строк розробити і затвердити регіональні плани заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1073-р

ПЛАН
заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року

 

Зміст рекомендацій

Заходи, спрямовані на виконання рекомендацій

Індикатори досягнення

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1. Збирати дані про осіб з інвалідністю в усіх сферах, включаючи охорону здоров’я, освіту, працевлаштування, а також про участь таких осіб у політичному житті, доступ до правосуддя, соціальний захист, насильство тощо

збирання та обробка даних:

     
 

у сфері охорони здоров’я:

     
 

про повнолітніх осіб з інвалідністю із зазначенням віку, статі, класифікації захворювань

розроблення та затвердження форми звітності

до 1 липня 2017 року

МОЗ

 

про забезпечення осіб з інвалідністю виробами медичного призначення та лікарськими засобами (потреба та стан забезпечення) із зазначенням віку, статі, класифікації захворювань

вдосконалення форми звітності

-“-

-“-

 

у сфері освіти:

     
 

про доступність дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти для осіб з інвалідністю (із зазначенням їх віку, статі, нозологічної форми захворювання; місця проживання): чисельність осіб з інвалідністю у навчальних закладах; чисельність осіб, які навчаються за інклюзивною формою та вдома; створення безперешкодного доступу до будівель навчальних закладів (з урахуванням поверховості)

вдосконалення форми звітності

до 1 липня 2017 року

МОН
Держстат

 

про чисельність дітей з інвалідністю, які не зараховані до загальноосвітніх навчальних закладів, перебувають в інтернатних закладах системи соціального захисту та/або вдома (із зазначенням їх віку, статі, класифікації захворювань, місця проживання)

розроблення та затвердження статистичної форми звітності

-“-

Держстат
МОН
Мінсоцполітики
МОЗ

 

про кількість шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються на кріслах колісних

розроблення та затвердження форми звітності

-“-

МОН
Мінсоцполітики

 

у сфері соціального захисту та соціальних послуг:

     
 

про доступність осіб з інвалідністю до соціальних та інших послуг (із зазначенням їх віку, статі, нозологічної форми захворювання, місця проживання), зокрема з питань працевлаштування та зайнятості, захисту їх від домашнього насильства

вдосконалення, розроблення та затвердження форми звітності

до 1 липня 2017 року

Мінсоцполітики

 

про чисельність осіб, визнаних недієздатними, та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, з урахуванням віку та статі, опікунів та піклувальників таких осіб, інших суб’єктів здійснення опіки або піклування

вдосконалення форми звітності

-“-

-“-

 

у сфері правосуддя:

     
 

про забезпечення доступу осіб з інвалідністю до безоплатної правової допомоги та правосуддя

вдосконалення, розроблення та затвердження форми звітності

-“-

ДСА (за згодою)
Мін’юст

 

у сфері містобудівної діяльності:

     
 

про створення умов доступності до об’єктів фізичного оточення для осіб з інвалідністю та притягнення винних осіб до відповідальності за незабезпечення зазначених умов

-“-

-“-

Мінрегіон
Держархбудінспекція

 

у сфері транспортного обслуговування:

     
 

про створення умов доступності для осіб з інвалідністю до транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку

вдосконалення, розроблення та затвердження форми звітності

до 1 липня 2017 року

Мінінфраструктури

2. Переглянути стандарти для забезпечення надання доступу (в тому числі фізичного доступу) всім жінкам і дівчатам з інвалідністю, які зазнали насильства та експлуатації, до притулків та послуг для жертв домашнього насильства

затвердження стандарту надання соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема жінок і дівчат

видання нормативно-правового акта

III квартал 2017 року

Мінсоцполітики
МОЗ
МВС

 

вивчення ситуації щодо доступу осіб з інвалідністю до служб протидії домашньому насильству

підготовка звіту, його оприлюднення та публічне обговорення

протягом 2017 року

Мінсоцполітики
обласні та Київська міська держадміністрації

3. Вжити заходів для проведення швидкого та ефективного розслідування всіх повідомлень про торгівлю людьми (в тому числі органами дітей з інвалідністю), сексуальне насильство та експлуатацію жінок і дівчат з інвалідністю в державних установах (навчальних закладах, закладах охорони здоров’я, закладах соціального захисту населення)

розроблення методичних рекомендацій для працівників правоохоронних органів щодо принципів ефективного розслідування відповідно до практики Європейського суду з прав людини

розроблення та впровадження методичних рекомендацій

протягом 2017-2019 років

Національна поліція
МВС
Мінсоцполітики
МОЗ

4. Провести аналіз законодавства стосовно гендерної рівності з урахуванням потреб жінок і дівчат з інвалідністю та внесення відповідних змін до нього

врахування особливостей жінок і дівчат з інвалідністю в законодавстві стосовно гендерної рівності

розроблення нормативно-правових актів

протягом 2017 року

Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

5. Забезпечити хлопцям та дівчатам з інвалідністю, які утримуються в інтернатах, належні умови для життя, включаючи якісне харчування та можливість приватного життя

розроблення та затвердження державних санітарних норм і правил для дитячих будинків-інтернатів системи соціального захисту населення

видання нормативно-правового акта

-“-

МОЗ
Мінсоцполітики

 

внесення змін до державних будівельних норм В.2.2-18:2007 “Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення” в частині доповнення їх новим розділом з окремими вимогами щодо проектування дитячих будинків-інтернатів системи соціального захисту населення

-“-

протягом 2018-2019 років

Мінрегіон
Мінсоцполітики

 

перегляд натуральних добових норм харчування в будинках-інтернатах системи соціального захисту населення

подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом 2017-2018 років

МОЗ
Мінсоцполітики
державне підприємство “Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування” (за згодою)

 

урегулювання питань щодо здійснення центральними органами виконавчої влади контролю (нагляду) за дотриманням державних соціальних стандартів і гарантій щодо осіб з інвалідністю, зокрема тих, які проживають в інтернатних установах

-“-

протягом 2017 року

Мінсоцполітики
МОЗ
МОН

 

розроблення методичних рекомендацій щодо діяльності громадських рад інтернатних установ системи соціального захисту населення

видання нормативно-правового акта

-“-

-“-

 

внесення змін до Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

видання нормативно-правового акта

протягом 2017 року

МОН

6. Підвищити кваліфікацію та освітній рівень державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, фахівців стосовно прав осіб з інвалідністю

забезпечення підвищення кваліфікації та участі у відповідних тренінгах (зокрема семінарах, засіданнях за круглим столом) державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, спеціалістів (фахівців) органів, установ та закладів соціального захисту, навчальних закладів, закладів охорони здоров’я із вивчення положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, у тому числі в рамках міжнародної технічної допомоги

кількість спеціалістів, які підвищили кваліфікацію

постійно

Мінсоцполітики
МОЗ
МОН
Нацдержслужба

7. Забезпечити ефективний доступ осіб з інвалідністю на рівні з іншими особами до об’єктів громадського і цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту та інформації, зв’язку

розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення доступності осіб з інвалідністю до об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку

внесення законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом 2017 року

Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації

 

розроблення програми із створення належних умов доступності транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку для осіб з інвалідністю

затвердження програми

протягом 2017 року

Мінінфраструктури
обласні та Київська міська держадміністрації

 

розроблення методичних рекомендацій та відеоматеріалів для працівників транспортно-дорожньої інфраструктури щодо супроводження осіб з інвалідністю

затвердження методичних рекомендацій

грудень 2017 року

Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації

 

затвердження порядку сприяння проведенню експертизи за участю громадськості стосовно створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель (приміщень) органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів і утворених ними підприємств, установ і організацій

подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

II квартал 2017 року

Мінрегіон

 

розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів стосовно встановлення вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю до місць надання послуг ліцензіатами

внесення законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом 2017 року

Мінекономрозвитку
ДРС
інші центральні органи виконавчої влади

 

внесення змін до ліцензійних умов та порядків проведення акредитації стосовно встановлення вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю до місць надання послуг ліцензіатами

подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

-“-

Мінекономрозвитку
ДРС
органи ліцензування

 

внесення змін до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833, в частині врахування суб’єктами оптової та роздрібної торгівлі, закладами ресторанного господарства потреб осіб з інвалідністю

-“-

-“-

Мінекономрозвитку
ДРС
інші центральні органи виконавчої влади

 

внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231, щодо забезпечення банками, які претендують на виплату пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги, умов доступності для осіб з інвалідністю

подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом 2017 року

Мінсоцполітики
Пенсійний фонд України

 

внесення змін до законодавства в частині врахування готелями і закладами розміщення потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час надання готельних послуг і послуг з оздоровлення, визначення обов’язкової квоти універсальних номерів у таких готелях і закладах, а також впливу зазначеного показника на їх класовість

-“-

-“-

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
МОЗ
Мінсоцполітики

 

розроблення законопроекту щодо внесення змін до Закону України“Про місцеве самоврядування в Україні” в частині забезпечення доступності інформації для користувачів з порушеннями зору та слуху, що міститься на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів і утворених ними підприємств, установ та організацій

подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом 2017 року

Мінекономрозвитку
Державне агентство з питань електронного урядування

 

проведення перевірки виконання міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, обласними та районними держадміністраціями вимог Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3, в частині забезпечення доступу користувачів з порушенням зору та слуху до офіційних веб-сайтів зазначених органів та створених ними реєстрів і баз даних з відкритим доступом через Інтернет

кількість проведених перевірок

-“-

Державне агентство з питань електронного урядування

 

розроблення законопроекту щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно запровадження адміністративної відповідальності за пряме чи непряме обмеження прав громадян за ознакою інвалідності, залишивши при цьому покарання, передбачене статтею 161 Кримінального кодексу України

подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом 2017 року

Мін’юст

 

внесення змін до Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України, включивши до критеріїв, за якими журі визначає кращі будинки і споруди, максимальне забезпечення універсального дизайну у розумінні Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю

видання нормативно-правового акта

до 1 липня 2017 року

Мінрегіон

 

внесення змін до Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів і Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд щодо врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

видання нормативно-правового акта

до 1 липня 2017 року

Мінрегіон

 

забезпечення розроблення нормативного документа щодо внесення змін до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва” в частині включення до форми дефектного акта окремого розділу (додатка) щодо наявності (необхідності забезпечення) елементів, передбачених державними будівельними нормами і нормативами, для створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

-“-

-“-

Мінекономрозвитку
Мінрегіон

 

внесення змін до Положення про національний заклад (установу) України, затвердженого Указом Президента України від 16 червня 1995 р. № 451, в частині включення до переліку підстав для надання закладу (установі) України статусу національного дотримання претендентом вимог державних будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі щодо доступності для маломобільних груп населення

подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

до 1 лютого 2017 року

Мінрегіон

 

напрацювання дорожньої карти стосовно встановлення пандуса та виділення під нього земельної ділянки, розміщення її на сайтах і в соціальних мережах

оприлюднення дорожньої карти

-“-

-“-

8. Вести моніторинг імплементації стандартів доступності:

       

транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку для осіб з інвалідністю

забезпечення імплементації міжнародних та європейських стандартів доступності транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку для осіб з інвалідністю

забезпечення прийняття відповідних нормативно-правових актів

протягом 2017-2019 років

Мініфраструктури
Мінекономрозвитку
МЗС

 

визначення відповідальних з повноваженням здійснювати моніторинг впровадження на всіх рівнях стандартів доступності транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку для осіб з інвалідністю

видання нормативно-правового акта

протягом 2017 року

Мінінфраструктури

здійснення моніторингу

постійно

 

будівель і споруд, об’єктів громадського і цивільного призначення, благоустрою

забезпечення імплементації міжнародних та європейських стандартів доступності будівель і споруд, об’єктів громадського і цивільного призначення, благоустрою для осіб з інвалідністю

забезпечення прийняття відповідних нормативно-правових актів

протягом 2017-2019 років

Мінрегіон
Мінекономрозвитку
МЗС

 

складення переліку державних і галузевих будівельних норм, стандартів і правил, що потребують перегляду, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та забезпечення їх вдосконалення

-“-

-“-

Мінрегіон

 

визначення відповідальних з повноваженням здійснювати моніторинг впровадження на всіх рівнях стандартів

видання нормативно-правового акта

протягом 2017 року

-“-

 

доступності будівель і споруд, об’єктів громадського і цивільного призначення, благоустрою для осіб з інвалідністю

здійснення моніторингу

постійно

Мінрегіон

9. Забезпечити осіб з інвалідністю можливістю користування захисними спорудами цивільного захисту в надзвичайних ситуаціях

проведення перевірок захисних споруд цивільного захисту в надзвичайних ситуаціях та інших об’єктів, придатних для укриття населення в надзвичайних ситуаціях, з метою виявлення об’єктів з ускладненим доступом до них осіб з інвалідністю

підготовка звітів, їх оприлюднення та публічне обговорення

протягом 2017 року

обласні та Київська міська держадміністрації
ДСНС
Міноборони
МВС

 

забезпечення поінформованості населення про підземні місця укриття в населених пунктах, про пункти, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю

розміщення відомостей про підземні місця укриття в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю, на інформаційних ресурсах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

-“-

-“-

 

розроблення програми обладнання підземних місць укриття в населених пунктах з урахуванням потреб осіб з інвалідністю і забезпечення її виконання

розроблення відповідних програм для евакуації осіб з інвалідністю до підземних місць укриття населення на випадок надзвичайних ситуацій

протягом 2017 року

обласні та Київська міська держадміністрації
ДСНС
Міноборони
МВС

   

максимальне пристосування всіх захисних споруд цивільного захисту в надзвичайних ситуаціях для перебування в них, зокрема, осіб з інвалідністю

протягом 2017-2019 років

-“-

10. Вжити заходів до першочергового проведення евакуації осіб з інвалідністю, зокрема з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, з інтелектуальною недостатністю та психічними порушеннями, та інших маломобільних груп населення (їх близьких), у тому числі тих, які перебувають у закладах пенітенціарної системи, охорони здоров’я, освіти та соціального захисту, а також переселених із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення, передбачивши, що переселення проводиться в пристосовані до їх потреб (максимально доступні) приміщення та будинки

внесення змін до планів евакуації населення в частині доповнення їх окремим розділом, що стосується першочергової евакуації осіб з інвалідністю (у тому числі дітей з інвалідністю), у тому числі тих, які перебувають у закладах пенітенціарної системи, охорони здоров’я, освіти та соціального захисту, а також переселених із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення, передбачивши, що переселення проводиться в пристосовані до їх потреб (максимально доступні) приміщення та будинки

розроблення та погодження з територіальними органами ДСНС відповідного розділу в планах евакуації населення

протягом 2017 року

обласні та Київська міська держадміністрації
ДСНС
Міноборони

11. Визначити інвалідність як основний напрям надання гуманітарної допомоги та залучення громадських об’єднань осіб з інвалідністю до визначення пріоритетів у розподілі допомоги

опрацювання питання щодо використання коштів міжнародної фінансової підтримки з урахуванням потреб людей з інвалідністю

підготовка звіту, його оприлюднення та публічне обговорення

протягом 2017 року

Мінекономрозвитку
Мінфін
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

сприяння наданню насамперед особам з інвалідністю гуманітарної допомоги, в тому числі допомоги міжнародних донорів, та здійснення відповідного контролю

збільшення кількості осіб з інвалідністю, що стали набувачами гуманітарної допомоги, в розрізі адміністративно-територіальних одиниць

постійно

Мінсоцполітики
обласні та Київська міська держадміністрації

 

залучення на постійній основі громадських об’єднань осіб з інвалідністю до визначення пріоритетів у розподілі гуманітарної допомоги

прийняття рішень щодо розподілу гуманітарної допомоги із залученням громадських об’єднань осіб з інвалідністю

-“-

Мінсоцполітики
обласні та Київська міська держадміністрації

 

опрацювання питань надання допомоги особам з інвалідністю, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і не в змозі переміститись на підконтрольну Україні територію, представництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста та іншими міжнародними організаціями

проведення спільних нарад

протягом 2017 року

Мінсоцполітики
МТОТ
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

12. Забезпечити рівний доступ до судових та адміністративних проваджень особам з інвалідністю

утворення в судах інформаційних центрів, доступних для осіб з інвалідністю

утворення в усіх судах інформаційних центрів, доступних для осіб з інвалідністю

протягом 2017-2019 років

ДСА (за згодою)
Мінфін

 

навчання персоналу з питань спілкування з особами з інвалідністю із залученням представників громадських об’єднань осіб з інвалідністю

збільшення кількості працівників, підготовлених до спілкування з особами з інвалідністю, та кількості фахівців, залучених судами для забезпечення ефективної комунікації працівників суду з особами з інвалідністю

постійно

ДСА (за згодою)

 

налагодження тісної комунікації судів із громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю

збільшення кількості громадських об’єднань осіб з інвалідністю, з якими судами налагоджено тісні комунікації для максимального захисту прав осіб з інвалідністю, що беруть участь в судових засіданнях

постійно

ДСА (за згодою)

 

здійснення заходів для забезпечення інформаційної доступності приміщень судів для осіб з інвалідністю відповідно до вимог законодавства

збільшення кількості судів, що мають інформаційну доступність приміщень для осіб з інвалідністю

-“-

-“-

 

створення в новозбудованих приміщеннях судів технічних умов на відведення окремої кімнати для ознайомлення із судовою справою осіб з інвалідністю, які беруть участь у судових засіданнях, або їх представників

збільшення кількості судів, в яких наявні окремі кімнати для осіб з інвалідністю

-“-

-“-

 

здійснення заходів для забезпечення інформаційної доступності судів для осіб з інвалідністю шляхом застосування рельєфно-крапкового шрифту (шрифт Брайля)

збільшення кількості судів, що мають інформаційну доступність для осіб з інвалідністю, зокрема дублювання рельєфно-крапковим шрифтом (шрифт Брайля)

постійно

ДСА (за згодою)

 

розміщення у приміщеннях суду друкованої інформації збільшеним шрифтом

збільшення кількості судів, у яких розміщено інформацію, надруковану збільшеним шрифтом

-“-

-“-

 

забезпечення обов’язкової присутності в судах під час розгляду кримінальних, цивільних, адміністративних справ, сторонами в яких є особи з порушенням слуху, перекладача з жестової мови, який має документ, що підтверджує відповідну кваліфікацію

внесення законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України

-“-

Мін’юст

 

участь перекладачів з жестової мови під час розгляду справ, сторонами в яких є особи з порушенням слуху відповідно до законодавства

-“-

ДСА (за згодою)
Мін’юст

 

розміщення на офіційних веб-сайтах судів розкладу судових засідань

збільшення кількості судів, які забезпечили розміщення на веб-сайтах розкладу судових засідань

постійно

ДСА (за згодою)

 

поширення практики застосування інструментів електронного урядування в судах, зокрема подання юридично значущих документів (позовів, клопотань, заявок, документів про сплату судового збору тощо) до суду та отримання учасниками юридично значущих документів з електронним цифровим підписом електронними каналами зв’язку (в тому числі ухвал, постанов, рішень), після внесення відповідних змін до процесуального законодавства

впровадження інструментів електронного урядування в судах та судових ухвал в електронному вигляді відповідно до Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронний цифровий підпис”

протягом 2017-2019 років

-“-

 

інформування населення, зокрема осіб з інвалідністю, про порядок підписання електронних документів і подання їх на офіційну електронну адресу суду після внесення відповідних змін до процесуального законодавства

розміщення інформації про порядок підписання електронних документів і відправлення пошти на офіційну електронну адресу суду на інформаційних ресурсах Мін’юсту, судів, обласних та Київської міської держадміністрацій

-“-

-“-

13. Виділити достатні ресурси для розвитку допоміжних послуг у місцевих громадах з метою забезпечення особам з інвалідністю вільного вибору місця та умов проживання та деінституціалізації

розроблення проекту Стратегії розвитку системи надання соціальних послуг, який передбачає заходи щодо деінституціалізації осіб з інвалідністю

подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом 2017 року

Мінсоцполітики
МОЗ
МОН
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

запровадження у громаді соціальних послуг з метою забезпечення права дітей з інвалідністю на виховання у сімейному середовищі

збільшення кількості дітей з інвалідністю, які в результаті отриманих послуг залишилися у сім’ї

постійно

обласні та Київська міська держадміністрації

 

забезпечення виявлення потреб громад у соціальних послугах

складення аналітичної довідки про потреби населення в соціальних послугах

щороку

-“-

14. Виділити достатні фінансові ресурси для навчання та найму перекладачів з жестової мови у сфері суспільних послуг

внесення змін до законодавства щодо визначення умов застосування української жестової мови як засобу спілкування осіб з порушенням слуху та спрощеної мови для комунікації з особами з інтелектуальними порушеннями

внесення законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом 2017 року

Мінкультури

 

передбачення в обласних бюджетах та в бюджеті м. Києва коштів для оплати послуг перекладачів з жестової мови у сфері суспільних послуг

збільшення кількості перекладачів з жестової мови

протягом 2017 року

обласні та Київська міська держадміністрації

15. Забезпечити надання послуг стосовно статевого та репродуктивного здоров’я і планування сім’ї, особливо для жінок і дівчат з інвалідністю

розроблення Концепції Державної соціальної програми “Репродуктивне здоров’я нації” на період до 2021 року

подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

I квартал 2017 року

МОЗ
Мінсоцполітики

16. Забезпечити надання доступних комплексних послуг і розроблення програми абілітації та реабілітації, забезпечивши комплексну, міждисциплінарну та індивідуальну підтримку особам з інвалідністю та їх сім’ям

розроблення освітніх програм, кваліфікаційних вимог і посадових інструкцій для нових спеціальностей: “лікар реабілітаційної медицини”, “фізичний терапевт”, “ерготерапевт”

розроблення кваліфікаційних вимог та посадових інструкцій, освітніх програм для нових спеціальностей: “лікар реабілітаційної медицини”, “фізичний терапевт”, “ерготерапевт”

протягом 2017 року

МОЗ
Мінсоцполітики
МОН

17. Провести заходи, необхідні для забезпечення систематичної реєстрації внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю

внесення змін до законодавчих актів щодо спрощення процедур фізичної ідентифікації внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, видачі та емісії платіжних карток, які водночас є пенсійними посвідченнями (без їх фізичного прибуття до АТ “Ощадбанк”), зазначеним особам

подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

-“-

Мінсоцполітики
Пенсійний фонд України АТ “Ощадбанк”
(за згодою)
Національний банк
(за згодою)

18. Посилити стимулювання роботодавців приватного та державного сектору для працевлаштування осіб з інвалідністю, а також вжити заходів для забезпечення підтриманого працевлаштування осіб з інвалідністю, в тому числі з інтелектуальними та психічними порушеннями на відкритому ринку праці

опрацювання питання щодо внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” стосовно можливості участі суб’єктів господарювання у торгах за умови виконання ними нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування осіб з інвалідністю, передбаченого статтею 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” або сплати адміністративно-господарських санкцій, передбачених статтею 20 зазначеного Закону, податків та інших обов’язкових платежів

подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом 2017 року

Мінекономрозвитку

 

розроблення механізмів стимулювання роботодавців приватного та державного сектору для працевлаштування осіб з інвалідністю

-“-

протягом 2017-2018 років

Мінсоцполітики

 

внесення змін до стандарту надання соціальних послуг щодо супроводу на робочому місці з урахуванням потреб осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями

видання нормативно-правового акта

протягом 2017-2018 років

Мінсоцполітики

19. Забезпечити юридичну участь всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які працюють у сфері прав осіб з інвалідністю у всіх законодавчих, фінансових, політичних рішеннях, які можуть мати вплив на осіб з інвалідністю

забезпечення підготовки щорічних Національних доповідей із різних питань, які стосуються осіб з інвалідністю, їх оприлюднення та публічне обговорення з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю

кількість доповідей

один раз на рік

центральні органи виконавчої влади

20. Забезпечити доступність шкільного середовища та освітніх установ, матеріалів та навчальних програм для дітей з інвалідністю

розроблення навчальних програм для дітей з помірними і тяжкими інтелектуальними порушеннями

затвердження відповідних навчальних програм

протягом 2017-2018 років

МОН

внесення змін до кваліфікаційних характеристик і посадових інструкцій педагогів, які працюють з дітьми із зниженим слухом, доповнивши їх вимогами щодо застосування в навчальному процесі української жестової мови

вдосконалення кваліфікаційних характеристик і посадових інструкцій

протягом 2017 року

МОН
Мінсоцполітики
обласні та Київська міська держадміністрації

21. Забезпечити особам з інвалідністю доступ до своєчасних медичних послуг, включаючи доступ до лікарських засобів і послуг з реабілітації

опрацювання питання щодо запровадження грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування для осіб з інвалідністю, яким протипоказане санаторно-курортне лікування

подання нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом 2017 року

Мінсоцполітики

 

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1073-р

 

               

ПЕРЕЛІК
центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю

 

Стаття Конвенції

Найменування центрального органу виконавчої влади, відповідального за виконання статті

Стаття 5 “Рівність і недискримінація”

Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

Стаття 6 “Жінки з інвалідністю”

МОЗ, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

Стаття 7 “Діти з інвалідністю”

Мінсоцполітики, МОН, МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

Стаття 8 “Просвітно-виховна робота”

МОН, МІП, Держкомтелерадіо, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

Стаття 9 “Доступність”

Мінрегіон, Мінінфраструктури, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

Стаття 10 “Право на життя”

МОЗ, Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

Стаття 11 “Ситуації ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації”

МВС, Міноборони, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

Стаття 12 “Рівність перед законом”

Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

Стаття 13 “Доступ до правосуддя”

Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

Стаття 14 “Свобода та особиста недоторканність”

МВС, Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

Стаття 15 “Свобода від катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання”

МВС, Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

Стаття 16 “Свобода від експлуатації, насилля та наруги”

Мінсоцполітики, МВС

Стаття 17 “Захист особистої цілісності”

Мін’юст, МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

Стаття 18 “Свобода пересування та громадянство”

Мін’юст, Мінрегіон, Мінінфраструктури, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

Стаття 19 “Самостійний спосіб життя і залучення до місцевої спільноти”

Мінсоцполітики, Мін’юст, Мінрегіон, Мінінфраструктури

Стаття 20 “Індивідуальна мобільність”

Мінсоцполітики, МОЗ

Стаття 21 “Свобода висловлення думки та переконань і доступ до інформації”

МІП, Держкомтелерадіо, Мінкультури, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

Стаття 22 “Недоторканність приватного життя”

Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

Стаття 23 “Повага до дому та сім’ї”

Мінсоцполітики, Мін’юст

Стаття 24 “Освіта”

МОН, Мінсоцполітики, Мінрегіон, Мінінфраструктури, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

Стаття 25 “Здоров’я”

МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

Стаття 26 “Абілітація та реабілітація”

Мінсоцполітики, МОЗ, Мінмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

Стаття 27 “Праця та зайнятість”

Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

Стаття 28 “Достатній життєвий рівень та соціальний захист”

Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

Стаття 29 “Участь у політичному та суспільному житті”

Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

Стаття 30 “Участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку та заняттях спортом”

Мінкультури, Мінмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

Стаття 31 “Статистика та збирання даних”

Держстат, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

Стаття 32 “Міжнародне співробітництво”

МЗС, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції