Щодо асистента учня (дитини) в закладах освіти

22.09.2022   Administrator   Категорія: Інклюзія

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 
 

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96 E-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 38621185

 

Керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки, обласних Київської міської державних адміністрацій

 

Керівникам обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти

 

 

 

Щодо асистента учня (дитини) в закладах освіти

 

Шановні колеги!

 

Міністерством освіти і науки України було розроблено Умови допуску асистента учня (дитини) до освітнього процесу для виконання його функцій та вимоги до нього, затверджені наказом МОН від                              17.11.2021 №  1236, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 січня 2022 р. за № 73/37409. (далі - Умови допуску).

Зазначений документ був розроблений відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України «Про повну загальну середню освіту», яка передбачає, що «в освітньому процесі соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами забезпечуються асистентом учня - соціальним робітником, одним із батьків учня або уповноваженою ними особою. Асистент учня допускається до участі в освітньому процесі для виконання його функцій виключно за умови проходження спеціальної підготовки, що підтверджується відповідним документом. Умови допуску асистента учня до освітнього процесу для виконання його функцій та вимоги до нього визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Рішення про допуск асистента учня до участі в освітньому процесі приймає керівник закладу освіти на основі укладення відповідного договору між закладом освіти та асистентом учня за згодою батьків».

Звертаємо увагу, що відповідно до законодавства асистентом учня (дитини) можуть бути соціальні робітники, один з батьків (інших законних представників) учня (дитини) або уповноважені ним особи. У випадку, якщо функції асистента учня (дитини) виконує соціальний робітник, то мова йде про

 

надання базової соціальної послуги супровіду під час інклюзивного навчання, що регламентовано Законом України «Про соціальні послуги» та наказом Міністерства соціальної політики України від 23.12.2021 № 718, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 січня 2022 р. за № 72/37408, «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання» (далі – Державний стандарт).

Просимо проінформувати заклади освіти та батьків (інших законних представників дитини), що відповідно до розділу 2 Державного стандарту для отримання соціальної послуги за рахунок бюджетних коштів один із батьків / інший законний представник отримувача соціальної послуги звертається до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради з письмовою заявою, до якої додається копія висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, наданого інклюзивно-ресурсним центром, складеного за формою, визначеною у додатку 5 до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545, в якому зазначається потреба дитини у супроводі під час інклюзивного навчання. Відповідно, звертаємо увагу керівників та фахівців інклюзивно-ресурсних центрів на потребу зазначення у висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи потреби в асистенті учня (дитини) / наданні послуги супроводу під час інклюзивного навчання.

Згідно з розділом 2 Державного стандарту заява про потреби в отриманні соціальної послуги за рахунок бюджетних коштів може подаватись в електронній формі, з використанням державних електронних інформаційних ресурсів, з накладенням електронного підпису заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. При цьому підставою для отримання соціальної послуги за рахунок бюджетних коштів є рішення виконавчого органу. Рішення про надання соціальної послуги за рахунок бюджетних коштів / відмову у її наданні приймається відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587. Рішення про надання/відмову у наданні соціальної послуги надавачем соціальних послуг недержавного сектору приймає відповідний надавач. Відмова у наданні соціальної послуги супроводжується письмовим повідомленням батьків або інших законних представників отримувача соціальної послуги із зазначенням причин відмови.

Відповідно Умов допуску, асистент учня (дитини) забезпечує в освітньому процесі соціальні та соціально-побутові потреби здобувача освіти з особливими освітніми потребами / надає соціальну послугу супроводу під час інклюзивного навчання в закладах освіти.

Відповідно до пункту четвертого Умов допуску до асистента учня (дитини) висуваються наступні вимоги:

  1. проходження спеціальної підготовки обсягом не менше 15 годин, яка має включати інформацію щодо дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі освіти, ознайомлення з правами та обов’язками

 

учасників освітнього процесу в закладах освіти, що підтверджено документом про проходження підготовки (підвищення кваліфікації), виданим суб’єктом надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.

Підготовка соціальних робітників, які надають послугу супроводу під час інклюзивного навчання, проводиться на базі обласних, Київського міського центру соціальних служб за програмою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України, та підтверджується документом про проходження такої підготовки;

  1. проходження профілактичного медичного огляду;
  2. дотримання правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, правил охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, принципу конфіденційності стосовно стану здоров’я та іншої особистої інформації про учасників освітнього процесу.

На виконання вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо допуску асистента учня (дитини) до участі в освітньому процесі для виконання його функцій виключно за умови проходження спеціальної підготовки, що підтверджується відповідним документом, Міністерством освіти і науки України розроблено проєкт Типової програми спеціальної підготовки асистентів учня (дитини), який планується затвердити наказом МОН до середини вересня 2022 року.

У той же час враховуючи можливості для здійснення спеціальної підготовки суб’єктами надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації, що зазначено в Умовах допуску, просимо обласні інститути післядипломної педагогічної освіти започаткувати відповідну спеціальну підготовку асистентів учня (дитини) відповідно до власних програм або Типової програми спеціальної підготовки асистентів учня (дитини), затвердження якої заплановано МОН.

Враховуючи воєнний стан, що не сприяв формуванню пропозицій зі сторони суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації (до яких відповідно до пункту 9 постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. №    800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науковопедагогічних працівників» можуть відноситися заклади освіти (його структурні підрозділи), наукові установи, інші юридичні чи фізичні особи, у тому числі фізичні особи - підприємці, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників) просимо інформувати заклади освіти, наукові установи, інших юридичних чи фізичних осіб про можливість проведення спеціальної підготовки осіб, які планують виконувати функції асистента учня (дитини).

Також просимо допустити на період дії воєнного стану, але не довше ніж до 31 грудня 2022 року, асистентів учня (дитини), які є батьками (іншими законними представниками) учня (дитини) з особливими освітніми потребами або уповноваженими ними особами під їх письмове зобов’язання пройти відповідну спеціальну підготовку, за умови дотримання інших вимог (проходження профілактичного медичного огляду та дотримання правил

 

внутрішнього розпорядку закладу освіти, правил охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, принципу конфіденційності стосовно стану здоров’я та іншої особистої інформації про учасників освітнього процесу) та пункту 5 Умов допуску (наявність письмової заяви у довільній формі одного з батьків (іншого законного представника) дитини щодо допуску асистента учня (дитини) до участі в освітньому процесі, підписання договору про участь асистента учня (дитини) в освітньому процесі в закладі освіти, наявність в закладі освіти висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, виданого інклюзивно-ресурсним центром, де зазначена потреба в асистенті учня (дитини) (супроводі під час інклюзивного навчання).

 

 

З повагою

Заступник Міністра                                                          Віра РОГОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набоченко Ольга Корецька Неля 481-32-39